MUHAMMEDİ RUH – ŞEYTANİ RUH

Muhammedi ruh, İslam ruhudur. İslam, Yüce Allah`ın tebliğ ettiği dinin adıdır.

İslam dininin kapsam ve içeriği, Allah`ın emir ve yasakları ilahi vahiy ile bildirilmiş, peygamberler aracılığı ile insanlara tebliğ edilmiştir..

Yüce Allah`ın peygamberlik sıfatı, ünvanı ile onurlandırdığı son kulu Hz. Muhammed`tir.

Son vahiy ettiği kitabı Kur`an`dır.

Kur`an`a uygun yaşayan, İslami ruh, Muhammedi ruh ile yaşamış olur. “Ben insanları bana kulluk etmeleri dışında başka bir şey için yaratmadım“ ayetine uygun yaşamış olur..

Kur`an ruhu=Muhammedi ruha tabi, teslim olarak yaşamak isteyenler, Kur`an hükümlerine uygun yaşamalıdır.

Mesela: Yüce Allah`ın Kur`an`a yapışın, bölünmeyin, parçalanmayın, ayrışmayın hükmüne uymalıdır. (Aliimran-103)

Bölünmenin, parçalanmanın ümmeti ateş çukurunun kenarına getireceği ikazını dikkate almalıdır.

Bölünmeye, parçalanmaya sebep olanların sonlarının azap olacağını bilmelidir.
Kur`an hükümlerinin, bozgunculuk yapmayı, ümmet içinde fitne, fesat çıkarmayı yasakladığını bilmelidir. Ülke topraklarında gözü olan düşmanla gerekirse savaşmalıdır. Düşmanla ile işbirliği yapmamalıdır. Düşman ile iş birliği yapmanın yani ihanetin Kur`an`da ve dünya hayatında en büyük suç-günah, en büyük onursuzluk, erdemsizlik olarak kabul edildiğini bilmelidir.
İslam ruhuna, Kur`an ruhuna, Muhammedi ruha ters zıt yaşayalar ise kendini şeytana teslim edenlerdir..

Toplumda; kargaşa, kaos çıkarmaya çalışanlar, fitne fesat peşinde koşanlar, ümmeti ümmetçiklere bölmeye parçalamaya çalışanlar, bu şekilde siyasi, ticari istikbal, çıkar sağlamaya çalışanlar, nihai amaçları dünya imparatorluğu kurmak olan ve siyonist yahudilerle işbirliği yapan evangelist haçlı güçlerin himayesinde, onlarla ittifak halinde kendi ülkesinin, vatanının, milletinin birliğine, dirliğine, bekasına kast edenler: Muhammedi ruhla değil, Şeytani, ruhla hareket edenlerdir..

İslam ümmeti: Kur`an`ın işaret ettiği aklı bir kenara bıraktığı sürece üzerine pislik yağmaya devam edecektir.. (Yunus 100)

Bilinmelidir ki, “Allah katında yaratılanların en kötüsü akıllarını işletmeyenlerdir. “(Enfal-22)

Şeytani ruhlu şaklabanların elinde oyuncak olmayan, aklını işleten ve Muhammedi ruha sahip gerçek inananlara selam ve saygılar olsun..

Yazar : Vedat AKBAŞAK

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website