Kuran Müşrikleri Öldürün mü diyor?

Kuran Müşrikleri Öldürün mü diyor?

Başlayalım.

Ateistler Kuran’ı yazan kişinin Muhammed Peygamber Olduğunu söyleyerek şöyle bir iddia ortaya atarlar ;

Muhammed İslam’ı -mekkede- yeni duyurmaya başladığında Putperestlerden, Müşriklerden oldukça güçsüzdü.Bundan dolayı Müşriklere Şunun gibi ayetlerle hitap ediyordu.

KÂFİRÛN-6: Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

Kaf Suresi 45:“Sen onların üstüne bir zorba değilsin. O halde, benim tehdidimden korkanlara Kur’an ile öğüt ver.”

Gaşiye Suresi 21-22:“Artık sen, öğüt verip hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici, bir hatırlatıcısın. Sen onları (inanmaya) zorlayamazsın.”

Şura Suresi 48:“Yüz çevirirlerse Biz seni onlar üzerine bekçi göndermedik. Sana düşen, tebliğden başkası değildir.”

Güçlenmeye başladığında, Medine’ye Hicret edip Medine Şehir Devletini kurduktan sonra ise Müşriklere karşı tavırını belli ederek onların aşağıdaki gibi ayetlerle öldürülmesini emretmiştir.

Bakara 191 “Onları bulduğunuz yerde öldürün”

Bakara 193 “din Allahın oluncaya kadar onlar ile savaşın”

Tevbe 5 “Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, Salatı ikame eder, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlığayan, esirgeyendir.”

8/ENFÂL-39: Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın.

Ateistlerin iddiasının tersine Allah, Müslümanlar Güçlendikten Sonra dahi Dinde zorlama olmadığını belirtmiştir. Bakara suresinden Yani iddia edilen 191-193. ayetten Sonra İnen ve Dinde zorlama olmadığını söyleyen ayetlere bakalım.

Ali imran 20: Eğer teslim oldularsa gerçekten doğru yolu bulmuşlardır. Fakat yüz çevirdilerse artık sana düşen yalnızca tebliğ etmektir.

Bakara 256 : Dinde baskı, zorlama yoktur.

Böylelikle Bu Teorilerini Çökertmiş oluyoruz.

Şimdi İse Savaş iddialarını cevaplamaya başlayalım ;

1-İlk iddia Bakara 191-193 İle ilgilidir.Ayetleri yazalım ve inceleyelim

Bakara 191 “Onları bulduğunuz yerde öldürün”

Bakara 193 “din Allahın oluncaya kadar onlar ile savaşın”

Bakara 191 de ”ONLARI” bulduğunuz yerde öldürün. derken Bakara 193’de de ”ONLAR” ile savaşın demektedir.Peki 2 ayette bahsedilen ”ONLAR” kimdir?Bunu anlamamız için Bu Ayetleri Bakara 190-191-192-193 olarak Birlikte okumamız gerekli.Şunu bilmeliyiz ki Kuran tek Başına BİR ayet olarak değerlendirilmelidir, Ayetler Tek başına cımbızlanarak bağlamından koparılmamalıdır.

Bakara 190:size SAVAŞ AÇANLARA karşı sizde Allah yolunda savaşın haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez”

”ONLAR” savaş açanlardır. Diğer ayetlerle birlikte okuyalım Zihninize oturacaktır.

Bakara 190 “size savaş açanlara karşı sizde Allah yolunda savaşın haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez”

Bakara 191 “Onları (size karşı savaşanları) yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne, adam öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram´da onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın..”

Bakara 192 ” Eğer onlar (savaştan) vazgeçerlerse, Allah gafûr ve rahîmdir.”

Bakara 193″ Fitne (Bozgunculuk/baskı) tamamen yok edilinceye ve din de yalnız Allah için oluncaya kadar onlara (savaş açanlara karşı) savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur.

Bakara 191 Hakkında Zihninizde Soru kaldığını düşünmüyorum.Şimdi 193. Ayete geçelim (BUNA VERECEĞİM CEVAP AYNI ZAMANDA ENFAL 39’UN DA CEVABIDIR)

Yavaş yavaş Ayetin başından başlayarak anlamaya çalışalım. ”FİTNE YOK OLANA KADAR” Ayet Fitne yok olana kadar savaşmamızı söylüyor peki Fitne Nedir?Bunu anlamak için Bakara 190-191’e geri dönmeliyiz

Bakara 190:Size savaş açanlara/öldürenlere karşı sizde savaşın/öldürün.

Bakara 191:Size savaş açanları(ONLARI) yakaladığınızda öldürün.Sizi Çıkardıkları yerden(mekkeden) siz de onları çıkarın.FİTNE adam öldürmekten daha kötüdür.

Kısaca bu iki ayet diyor ki : Onlar, size karşı Siz onlara bir şey yapmamışken savaş açtı, Sizi baskı ve zorbalıkla, kendi isteğiniz olmadan Mekke’den çıkardılar. Bu yüzden Size savaş açanları Öldürün.Evet adam öldürmek kötü bir şeydir ancak FİTNE yani onların yaptığı baskı, zorbalık, bozgunculuk Adam öldürmekten de kötüdür!

Bu İki ayet bize gösteriyor ki FİTNE=BASKI, ZORBALIK, BOZGUNCULUK, FAŞİSTLİKTİR.

Yani Allah ayetin başında diyor ki : ”Baskı, zorbalık, bozgunculuk yok olana kadar savaşın” Bakın başka bir ayet Nisa 75 “mazlumlar ezilenler zavallı kadınlar ve çocuklar uğrunda neden savaşmıyorsunuz?”

Şimdi gelelim ayetin diğer kısmına.”Din yalnızca Allah’ın oluncaya kadar savaşın”

Bazı ateistler Bu Kısmı ”Tüm İnsanlar Müslüman Oluncaya Kadar Herkesle savaşın onları savaş zoru ile Müslüman yapın” Diye anlıyorlar.Peki Ayetin başında ”Baskı ve Zorbalık Yok olana kadar savaşın” diyen Allah Bunu Söyler mi?

Bir Müslüman Kuran’ı anlatıp tebliğ etmek zorundadır, amacı budur.Bunu Yaparken kimseyi zorlamaz,(2;256)Yalnızca tebliğ eder(3;20)Tebliğ ederken ise Birileri kendisine saldırırsa ve/veya Zorbalık, Fitne, Baskıyla Bulunduğu yerden çıkarmaya çalışırsa Müslüman ONLARLA SAVAŞIR. Ayet bu yüzden ”savaşın” der.

2-Diğer iddia İse Tevbe Suresinin 5. ayetiyle alakalıdır.Ayeti inceleyelim.

Tevbe 5 “Haram aylar çıkınca MÜŞRİKLERİ BULDUĞUNUZ YERDE ÖLDÜRÜN; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, Salatı ikame eder, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlığayan, esirgeyendir.”

Daha evvel dediğim gibi Kuran ”TOPLUCA” incelenmelidir.Bu Ayeti kavramak için de Tevbe Suresinin 1. 4. 13. Ayetlerine bakmamız yeterli olacaktır.Ayet Tüm müşriklerden değil Belli bir Müşrik topluluğundan bahsetmektedir.

TEVBE-1: Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır.

Demek ki Bu BAHSEDİLEN müşrikler Müslümanlarla bir Antlaşma içinde.Devam edelim…

TEVBE-2:Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın, bilin ki siz Allah’ı aciz bırakamazsınız Allah müşrikleri rezil eder.

Anlıyoruz ki, ortada bir savaş var ve Müslümanlar ile Müşrikler bir antlaşma yapıyorlar bu antlaşma şu ki : 4 HARAM AY boyunca savaşmayacaklar. Çünkü bu 4 haram ay HAC ayı, Müslümanlar daha rahat hacca gitsin diye yapılan bir antlaşma.
TEVBE-4: Ancak, kendileriyle yaptığınız anlaşmanın koşullarına eksiksiz uyan ve size karşı başkalarıyla işbirliğinde bulunmayan Müşriklerin anlaşmasını tanıdığınız süreye kadar uygulayın. ALLAH erdemlileri sever.

Ayet Anlaşmaya uyan müşriklerle savaşmamayı emrediyor.

Tevbe 5 “Haram aylar çıkınca MÜŞRİKLERİ BULDUĞUNUZ YERDE ÖLDÜRÜN; onları yakalayın, onları hapsedin ve onları her gözetleme yerinde oturup bekleyin. Eğer tevbe eder, Salatı ikame eder, zekâtı da verirlerse artık yollarını serbest bırakın. Allah yarlığayan, esirgeyendir.”

Haram aylar çıkınca savaş devam ettiği için, Müşrikleri öldürün diyor.Tabii bazı arkadaşlara göre “Hayır karşılık vermeyin, bir yanağınıza vururlarsa diğer yanağınızı uzatın” demesi gerekiyordu ayetin değil mi??:d
Eğer savaş esnasında Müslüman olurlarsa Din kardeşiniz oldukları için onlarla savaşmayın diyor ayet.Kuran, savaş esnasında Meleklerin Müslümanlara yardım ettiğini söyler, Bundan etkilenen Müşrikler olabilir.

Tevbe 6:Müşriklerden biri sizden geçiş emniyeti dilerse ona koruma sağla ki ALLAH’ın sözünü işitsin; sonra onu kendisinin güvenlik bölgesine ulaştır.Çünkü onlar cahil bir topluluktur.

Neymiş?Müşriklerden barışa yanaşan olursa biz de barışa yanaşmak zorundaymışız değil mi?Onlar cahil bir topluluk olduğu için, Kuran’ın içeriğinden haberleri olmadığı için onlara Allah’ın sözünden(Kuran’dan) bahsedip serbest bırakıyormuşuz.

TEVBE-12 Anlaşma yaptıktan sonra andlarını bozar ve dininize saldırırlarsa, o inkarcılığın önderleriyle savaşın; çünkü onların andı artık geçersizdir. Belki vazgeçerler.

TEVBE-13: Anlaşmalarını bozan, elçiyi sürmeye yeltenen ve sizinle (savaşı) ilk defa başlatan topluluğa karşı savaşmıyacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? İnanıyorsanız asıl çekinmeniz gereken ALLAH’tır.

Bakara 190: Size saldıranlara karşı savaşın, Ama aşırı gitmeyin, Allah aşırı gidenleri sevmez.

Bize saldıranlara karşı, bize saldırdıkları kadar saldıracaksak, Aşırı gitmeyeceksek,

Ankebut 46:Kitap halkıyla, zalim olanları hariç en güzel bir biçimde mücadele edin.

Zalimler dışındakilerle En güzel şekilde Mucadele edeceksek.

MUMTEHİNE-8: Allah, din hususunda sizinle savaşmamış, sizi yurdlarınızdan da çıkarmamış kimselere sadakat göstermenizden, onlara iyilik etmenizden, onlara adalet yapmanızdan sizi yasaklamaz; çünkü Allah adalet yapanları sever.

Bizi öldürmemiş ve/veya Yaşadığımız yerden çıkarmamış kişilere iyi davranacaksak Tevbe 5’de Bahsedilen Müşrikler Bize Zulmeden, Savaş açan, Olduğumuz yerden Fitne İle çıkaran Müşriklerdir:)

Hucurat 9: Müminlerden iki zümre çarpışırlarsa, onların aralarında hemen barışı kurun! Eğer onlardan biri öteki aleyhine sınır tanımazlık edip saldırırsa, azgınlık edenle, Allah`ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer vazgeçerse, yine ikisi arasını adalet ve dürüstlükle sulh edin. Kuşkusuz, Allah adalette titiz davrananları sever.

Eğer saldıran Mümin bir topluluksa bile Aşırı gidene karşı savaşmayı emrediyor ayet, her daim Mazlumu savunacağız.

Ayet devamında ne diyor?”Eğer Tövbe eder, Namaz Kılar, zekat verirlerse Serbest bırakın.”

Yani, Eğer İman ederlerse Din kardeşiniz olurlar ve Siz de onları serbest bırakırsınız.

Buradan da şöyle bir Soru çıkıyor :

”BU ONLARI ”İMAN EDERSENİZ SERBEST BIRAKIRIZ” DİYEREK DİNE ZORLAMAK DEĞİL MİDİR?

Hayır, değildir.Çünkü Serbest bırakılmaları için tek şart İman etmeleri değildir.Bakın Bir sonraki ayet.

Yani Bir Müşrik ”Allah’ın Sözünü işitmek üzere Güvence” dileyebilir.Çünkü Bu İnsanlar Tıpkı Dönemimizdeki IŞID gibi Cahil ve Bağnazlar.İslam’dan Önceki döneme ise CAHİLİYE DEVRİ denmesi bundandır.Yani bu insanlar Kuran’ın neden bahsettiğini, nasıl bir kitap olduğunu bilmeyen insanlardır.İstedikleri durumda İse Onlara Allah’ın Mesajını Dinleterek Serbest bırakıyoruz.

Hem İman etmezler, hem de Allah’ın mesajını Dinleyerek Serbest bırakılmayı Kabul etmezler ise de Muhammed Suresi 4. Ayet devreye Girer ve Savaş Sonunda Karşılıklı ya da Karşılıksız Olmak üzere Serbest bırakılırlar.(Ya serbest bırakacaksın ya da serbest bırakacaksın 3. Yolu yok)


About the Author
Author

oktayfildisi

Leave a reply

Name (required)

Website