Hardal Tanesi Kadar İman Mı?

Hardal Tanesi Kadar İman Mı?

Kur’an’dan başka her şeyi dinin kaynağı olarak gören zihniyetin en sevdiği şey kelimelerle oynamak ve onları asıl anlamlarından saptırmaktır. Tıpkı bunun gibi, ayetleri de böyle çarpıtırlar… Bunun bir örneği belki de hepimizin duyduğu ve bildiği bir konu olan Müslümanların cehennem de günahlarının cezasını çektikten sonra cennete gireceği konusudur.
Asıl konuya girmeden önce açıklamamız gereken birkaç kelime var. Bunlardan biri “hadis” kelimesi. Kuran’ı okumadan, atalarının dinini (yolunu) takip eden, sorgulamadan, araştırmadan her duyduğuna ve gördüğüne inanan beyinler için hadis kelimesi kutsal ve yüce kabul edilir. Halbuki “hadis” kelimesi, söz ve haber anlamlarına gelir. Bunlar hadis denince sanki İslam’da kutsal bir şeymiş gibi bir tavır sergileyip, uydurma hadislerine toz da kondurmazlar. Halbuki hadis sadece peygamberin ağzından çıkan şeyler değil, bilakis Allah’ın sözüdür, haberidir. CASİYE:6 … Allah’ın hadisinden (sözünden) sonra hangi hadise inanacaklar?…(Edip Yüksel Meali). Ayetin Arapçasına da bakarsanız aynen hadis diye geçer.

Bir diğer kelime ise sünnet. Sünnet ise peygamberin hareketleri değil, Kuran dilinde yasa, sistem anlamlarına gelir. AHZAB:62 Allah’ın geçmiştekilere uyguladığı yasası budur, Allah’ın yasasında bir değişme bulamazsın ( Bayraktar Bayraklı Meali). Ayetin Arapçasında da yine aynı şekilde sünnet diye geçer.

Asıl konumuza gelirsek; Kur’an’ın ayetlerinden bihaber olanlar her zaman yaptıkları gibi uydurma bir hadis öne sürüp şöyle derler: Mahşer gününde kalbinde hardal tanesi kadar iman olan için peygamber şefaat edecek ve cennete gidecektir.(Müsned:3-144) Bunu birçok hadis kitabında bulabilirsiniz. Oysa ENBİYA:47 de Yüce Allah: Diriliş günü için adalet terazileri kurarız. Kimseye hiç bir haksızlık edilmez. Hardal tanesi kadar bir ağırlığı bile hesaba katacağız. Biz, hesapçı olarak yeteriz ( Edip Yüksel Meali) buyurur. İşte hadisçilerin çarpıttığı ayet bu. Görüldüğü gibi ayette hardal tanesi kadar imandan bahsetmiyor, hardal tanesi kadar haksızlığın bile yapılmayacağını, zerre kadar günah ve sevapların bile hesaba katılacağını söylüyor. Peki yaptığımız iyilikler ne olacak diye bir soru aklımıza gelebilir. Kur’an, MUMİNUN: 103’ te şöyle cevap verir buna : Kimlerin tartıları hafif kalırsa, onlar kendilerini mahvetmişlerdir, çünkü sonsuza dek cehennemde kalacaklardır ( Seyyid Kutub Meali). Peki madem tartıları hafif gelenler cehennemde ebedi kalacak neden ZİLZAL suresi 7-8’ de Kim bir zerre kadar iyilikte yapmışsa onu görür. Ve kim zerre kadar kötülük yaparsa onu görür ( Diyanet İşleri Meali) diyor. Yine Kur’ansız hadisçilerin bu ayeti de çarpıtacaklarını biliyoruz. Halbuki bu ayetlerde de tıpkı ENBİYA 47 de geçtiği gibi herkesin zerre kadar günahı ve sevabının görüleceği ve onların da hesaba katılacağını söylüyor. Yani cehennemde azap çektikten sonra yaptığınız iyilikler hatırına oradan çıkarılıp cennete onun karşılığını görmeyeceksiniz. MUMİNUN 103 gayet net bir şekilde günahları ağır basanların cehennemde ebedi kalacağını söylüyor. Tabi akıllarını kullanmayanlar, hiç akletmeyenler, düşünmeyenler yine bildiklerini okuyup ayetleri çarpıtmaya devam edecek, Kur’an’ı yetersiz görecek, hadisleri bile okumadıkları halde yine ondan bundan duydukları hadislere inanacaklardır . Yüce Rabbim CASİYE:6 ‘ da Kuran’ı unutup başka kitaplara sözlere sarılanlar için şöyle der: Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah’ın ayetleridir. Allah’tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar? (Edip Yüksel Meali) . İşte Kur’an’dan uzak insanların zebralar gibi kaçtığı bu ayet , bize Kur’anı’n yeterli bir kitap olduğunu söylüyor…


About the Author
Author

Mehmet İNAL

Leave a reply

Name (required)

Website