Kuran’da Neden “Kar” ve “Penguen” Geçmiyor?

Kuran’da Neden “Kar” ve “Penguen” Geçmiyor?

Ateist ve deistler, Kuran’ın insan ürünü olduğunu ve Kuran’ı Hz. Muhammed’in yazdığını iddia ederler. Buna delil olarak da Hz. Muhammed’in yaşadığı coğrafyanın dışını bilmediği için kar ve pengueni Kuran’a yazamadığını iddia ederler. Ancak bilmek gerekir ki Kuran bir zooloji kitabı olmadığı için tüm hayvanları çeşitli özelliklerine göre sınıflandırıp sıralayacak durumda değildir, yine Kuran bir klimatoloji veya meteoroloji kitabı olmadığı için tüm hava olaylarını, özellikleriyle beraber açıklayıp sıralayacak durumda da değildir. Kuran ilahi vahiydir; insanların en rahat yaşayacak sistemi öğütleyen bir yaşam rehberidir.

Kuran’da az sayıda hayvan ismi zikredilir. Bu hayvanların tümü hemen hemen her coğrafyada var olan ve herkesin tanıdığı canlılardır. Arabistan’da yaşayan ve yetişen pek çok hayvan da Kuran’da yer almaz. Örneğin Arabistan’da en çok bulunan hayvan akreptir. Ancak akrep Kuran’da hiç geçmez. Bu, Kuran yazarının akrebi bilmediği anlamına mı gelir? Dolayısıyla Kuran’da penguenin geçmemesi bir şeye delil değildir.

Kuran ayetleri vahyedilmeye başlandığında, önce bulunduğu çevreye, sonra da ulaştığı her yere iletilmesi emredilmiştir. Allah “Bakmıyorlar mı deveye; nasıl yaratıldı?” (Gaşiye Suresi 17) yerine “Bakmıyorlar mı o penguene nasıl yaratıldı?” demiş olsaydı, penguenden habersiz bir toplum için bu iman delili niteliği taşımayacaktı.

Sonuç olarak inanmayan insanlar her dönem, “Bu bir beşer sözünden başkası değildir.” (Müddesir Suresi 25) demiştir. Dolayısıyla kıyamete kadar her dönem bu tür iddialar olacaktır. Günümüzde bilim ve teknoloji ilerlemiş ve Kuran’daki yüzlerce mucize de artık ortaya çıkmıştır. 1400 sene önce evrenin yokluktan geldiği ve genişlemekte olduğu yazıyor ve bilim bunu ancak geçtiğimiz yüzyılda keşfediyorsa, durup düşünmek gerekir. Bu ve diğer mucizler için “Kuran Hiç Tükenmeyen Mucize (İstanbul Kuran Araştırmaları Grubu)” isimli kitabı okumanızı öneririz.


About the Author
Author

Editor 4

Leave a reply

Name (required)

Website