Utandım Aldığım Nefesten…

 

“Bir Linç Videosu İzledim, İzlemez Olaydım”

Dün gece sosyal medyada paylaşılan (birkaç yıllık cep telefonu çekimi) bir videoyu izledim. Bırakın insanlığımı var oluşumdan bile utandım. Ben böyle insanlarla aynı dünyada değil aynı kainatta yaşadığıma utandım. Aynı havayı ciğerlerime çektiğim için utandım. Aynı toprağa ayağımı bastığım için utandım. Aynı yörüngede dolaşan bir güneş sisteminde olduğum için utandım. Aynı güneşe baktığım için, aynı yıldızları seyrettiğim için, aynı uzuvlara sahip olduğum, aynı Allah’ın yarattığı bir varlık olduğum için utandım. Utandım alt üst olan midemden, utandım baktığım gözlerimden, utandım şu satırları yazan parmaklarımdan.

Dini ne olursa olsun… Sorarsan Müslümanmış, hıristiyanmış, yezidiymiş, yahudiymiş, zerdüştmüş, budistmiş hiç umrumda değil. Ben bu adamların dininden değilim. Katolikmiş, protestanmış, malikiymiş, ehli sünnet vel cemaatmiş, hanefiymiş, hanbeliymiş, şiiiymiş, aleviymiş, şafiymiş hiç umrumda değil… Ben bu vahşiler her kimse hiçbirinin dininden mezhebinden değilim… Reddediyorum Allah’ın kitabı dışındaki tüm ayrılıkları.

İnsanmış… Peh! Bunlar hayvan bile değiller… Ben bu şerefsizlerin ırkından cinsinden de değilim. Hadismiş, sünnetmiş, kutsi hadismiş, kutsiymiş, yazılıymış, çiziliymiş!!! Reddediyorum. Kasideymiş, beyitmiş, şiirmiş, risaleymiş, rivayetmiş!!! Reddediyorum. Aynı safta bu zihniyetteki adamlarla eğer kılmışsam o kıldığım namazı reddediyorum. Bu zihniyetteki müşriklerin bir lokması boğazımdan bilmeden bile geçtiyse parmaklarımı boğazıma geçirip kusmak istiyorum. Reddediyorum bu zihniyetteki adamların varsa verdiği zehir zıkkım iki damla suyu.

Reddediyorum eşeklerle fantezi hikâyesi kuran celalleri. Reddediyorum Allah’ın kitabı yerine kendi uydurduğu kitapları din edinenleri. Reddediyorum aklını donunda gezdiren sapık dindarları. Reddediyorum beyinsiz evliyaları. Sözde evliyaymış, sözde mücehhidmiş, sözde imammış, sözde din adamıymış, sözde hocaefendiymiş, kaftanlıymış, pardösülüymüş, sakallıymış, sakalsızmış, ağlarmış, sızlarmış, Allah derken kürsüleri yumruklarmış… Reddediyorum. Reddediyorum vahyi taklitle değiştirip ilkel törelerini ibadet edinenleri. Reddediyorum Allah ve peygamberlere iftiralar düzüp din diye ahlak diye insanlara dayatanları. Keçiler değil köpekler yesin sizin o recm ayetlerinizi. Başınıza dönsün…

Reddediyorum eğer olacaksam böyle insan olmayı. Ben o taşlayıp öldürülen kız çocuğuyum. Günahı her ne ise ben de onu işledim sayıyorum. Onu taşlayan, kanının akmasından zevk duyan, kafasına tuğlaları indiren, ondan utanıp da sesini çıkarmayan cahil dindarlarla değil onunla, o kız çocuğumla, o kız kardeşimle, o kız arkadaşımla, o kız annemle, o kız bebemle kol kola Allah’ın huzuruna çıkmak istiyorum. Ki intikamı için onunla beraber Allah’a secde edip yalvarayım…

Ne kadar da haklıymışım… Kuran… Sadece Kuran… Başka hiçbirşey Allah adına… Sadece Kuran… Sadece Kuran… Sadece Kuran…

 


About the Author
Author

Kalemzade Kamil

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website