Tüm Müslümanlar Öz Eleştiri Yapmalıdır…

1- Müslümanların Kur’an ile bağlantıları kopuktur ve Allah’ın istemediği bir din anlayışımız vardır… 2- Hurafeler, masallar, menkıbeler ve pek çok uydurmalar Kur’an’ın yerini almıştır. Yüce Allah da bizi cezalandırmaktadır… 3- Müslümanların mezhep, cemaat, tarikat ve siyasi taassupları bölünmeye ve kafirlere yem olmamıza neden olmuştur… 4- Merkezde Kur’an olmayınca adı konmamış yapay Kur’anlar ve suni peygamberler icat edilmiştir… 5- Müslümanların sistemsiz (daha&helliip;)

Organ Bağışı

  “Ve kim bir kişiye hayat verirse insanlara toptan hayat vermiş gibidir.” Bu cümlenin geçtiği ayetin tamamı şöyle…   Maide Suresi  32 : İşte bu yüzden biz, İsrailoğulları üzerine şunu yazdık: Kim bir kişiyi, bir kişiye karşılık yahut yeryüzünde bir fesat sebebiyle olmaksızın öldürürse, insanları toptan öldürmüş gibidir. Ve kim bir kişiye hayat verirse insanlara toptan hayat vermiş gibidir. Andolsun, (daha&helliip;)

Dosdoğru Yol Hangisi?

Zühruf Suresinden İzdüşümleri | 4.Bölüm Dosdoğru yol Kuran (vahiy) yoludur. Sadece Allah’a kulluk edip sadece onun vahiylerine uymaktır. Dosdoğru yola ulaşmak Allah’ın takdir etmesi ile sadece Kuran yoluna girmekle mümkündür. İnsan, yaratılışına uygun şekilde davranmaya başlayıp aklı ile anlamak için Kuran’a yöneldiğinde, Allah o kulunun (kitaptaki ve kâinattaki) vahiyleri okumasına ve anlamasına da kolaylık sağlamaktadır. Biz böyle söylüyoruz da… Peki Kuran’da bu (daha&helliip;)

Cahiliye Bakışı ve Kadın

  Zühruf Suresinden İzdüşümleri | 3.Bölüm Zühruf Suresi, Allah’la ve O’nun vahyettikleriyle bilerek veya bilmeyerek alay eden, bilerek ya da bilmeyerek reddeden insanların geçmişteki yaklaşımlarıyla ve bu kapsamda Allah’ın bize verdiği öğütlerle devam ediyor. Klasik “erkek üstün” bakış açısının net bir şekilde ortaya serilip yerildiği aşağıdaki ayetlere rağmen, halen kimi Müslümanların kadınları ikinci sınıf gören bakış açısının devam ediyor oluşu (daha&helliip;)

İKİ YÜZLÜ MAUN MÜSLÜMANLARI

Keşke  “ÖNCE İNSAN” diyebilsek!.. Müslüman (!) ülkelerin dünyadaki konumuna ve durumuna bir bakın! Hepsi perişan… Hepsi yoksulluk, hatta sefalet içinde… Hepsinde kargaşa ve savaş var… Neden? Allah Kuran-ı Kerim’de bizleri; OKUYUN diye uyarmasına rağmen, defalarca helak ettiği kavimlerden örnekler verip “ders alın” demesine rağmen, defalarca “aklınızı kullanın” demesine rağmen, defalarca “ibret alın” demesine rağmen, defalarca, “birbirinize yardım edin, destek olun” demesine rağmen; bizler (daha&helliip;)

Kur’an’a Göre Âdem, Bilgi ve Bilginin Kaynakları-2

Bir önceki yazımızda Kur’an’da Âdem konusuna değinmiş ve onun yeryüzünde halife oluşunun “bilmek ve öğrenebilmek” kavramları ile olan ilişkisinden bahs etmiştik. Şimdi gelelim Kur’an’da bilgi ve bilginin kaynakları konusuna: Aşağıdaki ayetler Allah’ın sorumluluk sahibi olan insanların öğrenme yeteneğine vurgu yapmaktadır. Zira potansiyelinde anlama, kavrama, öğrenme kabiliyeti olmayan bir canlı hiçbir şey öğrenemez. … İnsana bilmediğini öğretti. 96/3-5 Ve Âdem’e isimlerin (daha&helliip;)

Allah’a Dua Etmek

Allah’a Dua Etmek Bizler insanlar olarak son derece sınırlı bir kudrete sahibiz ve hayatta kalmak için, arzu ettiklerimizi yapabilmek için sürekli Allah’ın yardımına ve iznine ihtiyaç duyarız. Ancak insan aynı zamanda kibirlenmeye ve Allah’ı anmayı unutmaya da çok meyilli bir varlık. Dua etmekse bizi Allah’a bağlayan onunla iletişim kurmamızı sağlayan, bize kul olduğumuzu hatırlatan ve yalnız Allah’tan yardım dileyebileceğimizi gösteren (daha&helliip;)

Erkeğin Elinin Kiri, Kadının Namusu!

Toplumumuzda ve dünya üzerindeki bir çok toplumda erkeğin, özellikle de bekar erkeğin, evlilik dışı cinsel ilişkiye girmesi, tasvip edilen ve hatta tavsiye edilen bir eylemdir. Ailede bir büyük ağabeylik yaparak henüz ergenliğe girmiş, sakalı yeni yeni terlemiş erkek çocuğun ilk deneyimini yaşaması için planlar yapar.  Ne de olsa “erkek” olarak tecrübeli olmalıdır. Ama olayın haram helal kısmı her ne hikmetse (daha&helliip;)