Her Şeyde Bir Hayır Var mı?

Başımıza kötü şeyler gelince herşeyde bir hayır vardır diyerek teselli ediyorlar bizi…    Oysa başımıza kötü şeyler gelince bunu söylemeleri, bize bunun neresinde hayır var… Hani hayır nerde..Böyle hayır olurmu…    Herşeyde bi hayır varsa şeytan da hayır mı?  Kötü insanlar hayır mı? Kötü şeyler hayır mı? .. gibi sorular gelmesine neden oluyor…

Peki herşeyde bi hayır varsa bu, herşey hayırdır anlamına gelmez mi ? herşey hayırsa bunca şer kötülük olumsuzluk nedir?

Başımıza gelen şeyler, nasıl hayır ve şer oluyor…Nerde hayır , nerde şer oluyor…biz nasıl tanıcaz hayrı ve şerri…ve hayır nedir nerdedir bilgisine sahip değilsek adımımızı  nasıl hayra atıcaz…

Hayr= seçmek , tercih etmek ,istenilen şey,yararlı,iyi ve güzel şeyler, anlamında kullanılıyor…

Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva (Allah’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler), Allah’ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye onları insanlara verdik). 7/26

 

Rabbimiz, ayetlerde hayrın,  iylik yapmak, ahiret ve onun rızası için, onun emirleriyle hareket etmemizin, bizim için seçtiği hayır olduğunu bildiriyor….

Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir.3/110

De ki: “Hamd Allah’a mahsustur. Selâm onun seçtiği kullarına.” Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı?27/59

Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Haydi, hep hayırlara koşun, yarışın! Nerede olsanız Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz, Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.2/148

Allah, onlarda bir hayır (hakka yöneliş) olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi.8/23

 

Oysa Rabbimiz ayetlerde hayrın onun emirleriyle hareket etmek olduğunu bildirdiği halde insanlar kendi seçtikleri ve istedikleri şeyleri kendileri için hayır sanıp onların peşine düşer..

İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah’a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa, gönlü onunla hoş olur. Şâyet başına bir kötülük gelirse, gerisingeri (küfre) dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir.22/11

Gözü dünyada olduğu için mal, para, ev, aile, çoluk çocuk, ve rahatlık içinde yaşamayı kendisi için hayır zanneder….

Oysa ayetlerde Rabbimiz,

Savaş, hoşunuza gitmediği hâlde, size farz kılındı.  bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.2/216

Allah’a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.61/11

Kendilerine ilim verilmiş olanlar ise, “Yazıklar olsun size! İman edip de iyi işler yapanlara Allah’ın vereceği mükâfat daha hayırlıdır. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur” dediler.28/80

 

Savaşa çıkmanın zarar olduğunu düşünür, istemez, oysa o hayırdır…iman için, cennet için Allah canlarınızı sizden satın alır…..

Ey iman edenler! Kadınlara zorla mirasçı olmanız size helâl değildir. Açık bir hayâsızlık yapmış olmaları dışında, kendilerine verdiklerinizin bir kısmını onlardan geri almak için onları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmadıysanız, olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.4/19

Evlenirken herkes mutludur …Kimse kimseyi şer olarak görmez…Bütünüyle birbirleri için hayır olduklarını düşünürler… Ama ayrılırken düşman kesilmişlerdir…Kimse eşine hiçbişey bırakmak istemez, herşeyle ondan öç almayı kurup planlar..

Ona bir hayır dokunduğunda da engelleyici olur.70/21

Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin! Olabilir ki, alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir. Öz benliklerinizi ayıplamayın/kendi nefislerinizde ayıplar aramayın; birbinize lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra sapıklıkla adlanmak ne kötü şeydir! Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir.49/11

İnkâr edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin, sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz, onlara ancak günahları artsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır.3/178

İnsan rahatlık içindeyken herşeyi hayır sanır…

Kıyamet saati’nin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam, şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım.”18/36

Rahatlık içinde iyice kibire kapılır, herşeyi kendisi için ve hatta Rabbin de onun için koştuğunu sanır ve onun huzurunda daha da iyisine ulaşacağını düşünür…yahudiler gibi seçilmiş olduğunu düşünmeye başlar….

Biz onlara hayırlar içinde  koşuyoruz mu sanır( yardım ediyoruz)?  hayır, onlar şuurunda değiller.23/56

Allah, “Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?” dedi. (O da) “Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın” dedi.7/12

Eğer Allah, onların hayra ulaşmak için çarçabuk davrandıkları gibi, insanlara şerri de çabuklaştırsaydı, mutlaka ecellerine hüküm verilirdi. İşte bize kavuşmayı ummayanları biz böylece taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşır bir durumda bırakırız.10/11

Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu, O’ndan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O’nun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O, bunu kullarından dilediğine eriştirir. O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.10/107

O ağır iftirayı uyduranlar, sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için, işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden (elebaşılık ederek) o günahın büyüğünü üstlenen için ise ağır bir azap vardır.24/11

De ki: “Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.”7/188

Hani kâfirler seni tutuklamak veya öldürmek, ya da (Mekke’den) çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır.8/30

İnsanlar hayırları kendi bencillikleri doğrultusunda seçerler ve öyle zannederler… Kendi bencillikleri doğrultusunda planlar kurarlar… Ama Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır…

Ayşe Toprak

 

 


About the Author
Author

ayse

Leave a reply

Name (required)

Website