Ey Müslüman Kandırıldınız…

KURALLARI ÇOĞUNLUĞUN KOYMASI ,
ÇOĞUNLUĞUN HAKLI OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ,
BU SADECE
ÇOĞUNLUĞUN KOLAY ALDANDIĞI ANLAMINA GELİR,,,,

EY MÜSLÜMAN KANDIRILDINIZ,..

Allah, Yeryüzündeki insanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. diyor…
biz, asırlardır bunca ulemalar ,alimler ,imamlar gelmiş geçmiş, biz onlardan daha akıllı değiliz DİYORUZ..

Allah, dinde zorlama yok diyor…
biz, mahalle baskısı uyguluyoruz…

Allah , kuranı yaşayan kimseler uyarılsın diye indirdik diyor…
biz kuranı , ölü kitabı,ahiret kitabı , şifa kitabı,yapıyoruz.

Allah, peygambere,sana uyanlar dışında, senin Benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiçbir gücün yoktur.”diyor…
biz, islam ülkelerinin insanlar üzerindeki baskıcı ve zorlayıcı gücünü onaylıyoruz….

Allah , peygamberi insanları uyarması için elçi ve müjdeleyici olarak gönderdik diyor…
biz ahirette şefaatçi yapıyoruz…

Allah, Allah’a kulluk edin. hiçbir şeyi ortak koşmayın.diyor..
biz, meshep imamlarının emirlerini Allahın emri gibi uygulayarak, Allaha ortak ettik

Allah, öyle bir günden korunun ki, kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez, kimseden şefaat da kabul edilmez, kimseden fidye de alınmaz ve onlara hiçbir yardım da yapılmaz.diyor…
biz, hayır, o peygamber, şu alim, bu imam bize şefaat edecek diyoruz……

Allah, onlara, Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan, mutlaka Allah derler. Deki övgü de yalnız Allah`a mahsustur, ama onların çoğu bilmezler. diyor…
biz, yinede, Allah ile birlikte kul köle olduğumuz hazretleri övmeye kalkışırız…

Allah, Allahın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın diyor….
biz, Allah namazı 50 rekat emretti , peygamber ricasıyla Allah 5 vakte düşürdü , diyoruz…

Allah, peygambere , Benimle, yarattığım kişiyi baş başa bırak! diyor..
biz, imamların , Allaha ulaşmayı dileyenler kendine bir mürşid bulması gerekiyor demelerine inanıyoruz….

Allah, kur’anı insanların anlayabilmesi için detaylarıyla açıkladık diyor
biz, kur’anı imamların ilmihal ve fıkıh kitaplarını okumadan anlayamayız diyoruz
.
Allah, Allahın ipine (kur’ana ) sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin diyor …
biz, muaviye ve emvilerin uydurdup yazdığı hadislere , meshep imamının , tarikat seyhinin , İPİNE , sarılıyoruz….

Allah, Rabbinizden size indirilene uyun; O`ndan başka velilerin ardına düşmeyin! diyor…
biz, ama peygamber efendimizin hadisleri var, meshep imamlarının talimatları var diyoruz….

Allah ,Ey iman edenler! kur’ana ve daha önce indirmiş olduğu Kitap`a inanın.diyor…
biz, kur’an geldi diğer kitaplar geçersizdir diyoruz….

Allah, “Yahudi veya Hıristiyanlardan başkası cennete giremez,” dediler. Bu, onların kuruntusudur. De ki: “Doğru sözlüler iseniz delilinizi getirin.”diyor…
biz, onlardan geri kalmadık, müslümanlardan başkası cennete giremez diyoruz….

Allah, Kuran`da, insanlar için her benzetmeden nice örnekler sıraladık.diyor..
biz, hayır kuran ana başlıkları veriyor, ayrıntılar için hadis ve ilmihallere bakmak lazım diyoruz….

Allah, her elçiyi kendi toplumunun dili ile gönderdik ki, onlara iyice açıklasın.”diyor…
biz , kendi dilimizde (kuran mealini, okuyarak) kuranı öğrenemeyiz , arapçasını anlamadan dinlemek daha iyi diyoruz…

Allah, Sana ne bir yarar, ne de bir zarar verebilecek durumda olmayan varlıkları, Allah’la beraber anıp, onlara yalvarıp yakarma:diyor…
biz, peygamber efendimiz onun ehlibeyti ve bunca gelmiş geçmiş alimleri Allahla beraber anmazsak günaha gireriz ,diyoruz….

Allah kurana uyun kuran dışına çıkmayın diyor,,,
biz, uydurulmuş hadisleri, imamların emirlerini kuran emirlerinden daha çok uyguluyoruz…

Allah , dini kaynağınız tek kurandır diyor….
biz, hayır, Kur’an +hadis+sünnet +meshep diyoruz…

Allah,.,Sûra üfürülmüştür! Bak, işte kabirlerden, Rablerine doğru akın akın gidiyorlar.Şöyle diyecekler: “Vay başımıza gelene! Kim kaldırdı bizi mezarımızdan diye yakınacaklar?…diyor…
biz, ahiretten önce kabir azabı var ,kabre girince azap başlar diyoruz….

Allah , kurandan sapanlara bir şeytan musallat ederiz , o kendini hidayete erdiğini sanır diyor,,,
biz , onlar ermiş insanlar, hazreti ,efendi, sıfatlar verip,önünde eğilip her dediğini yapıyoruz…

Allah ,hakkında hiçbir delil indirmediği konular ve , hakkında bilmediğiniz şeyleri, Allah adına söylemeyin diyor….
biz, her konuda,,Allahın emri diye iftira attıyoruz…

Allah haram kıldığı şeylari kuranda belirtmiş,
biz , meshep imamlarının haram kıldıklarını doğru görüyoruz…

Allah , abdestin gerekli durumlarını kuranda açıklamış..
biz, meshep imamların söylediğini uyguluyoruz…

Allah, peygambere (Kur’an’ı), senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık.diyor
biz , kuranı anlamamak için arapça okuyoruz…

Allah ,Ey iman edenler! Sarhoş iken, NE SÖYLEDİĞİNİZİ BİLİNCEYE kadar, namaza yaklaşmayın diyor….
biz , aklı başında ,normal halimizle yaklaştığımız namazda, arapça okuduğumuz ayetle ne söylediğimizi bilmiyoruz…

Allah gönderilen bütün elçiler ( peygamberler) arasında ayırt etmeyiz diyor…
biz, peygamberimiz olmasaydı Allah kainatı yaratmazdı,, diyoruz…

Allah,kadınlar için , Örtülerini yaka açıklarına (göğüslerine)koysunlar.örtsünler diyor.
biz, (Allah izahta eksik yapmış) diye, meshep imamlarının emriyle , Saçının bir teli görünmeyecek şekilde, kadınları çuvala koyuyoruz…

Allah, boşanmak isteyen kadın ve erkek, üç ay yatağını ayırarak beklemelidirler, üç ay sonra hala boşanmak istiyorlarsa boşanabilirler… diyor….
biz, üç saniyede işi bitiriyoruz., üç defa , BOŞOL dedinmi olay bitmiştir……

Allah, peygamber için ,o bizim sözlerimize tek kelime eklerse onu şah damarından yakalarız diyor…
biz, Allahın sözlerine kelime eklemeyi geçtik..Allah yerine ayet indiren imamları seviyoruz……

Allah ,Rabbinize alçak gönüllü olarak ve yüreğinizden yalvarıp gizlice, sessizce dua edin, ibadet edin diyor ..
biz, ekranlarda, meydanlarda cümbür cemaat,bağıra çağıra gösteri gibi dua ve ibadet ediyoruz..

Allah, dualarınızın sonu elhamdülilahirrabbilalemin dir diyor…
biz ,uydurulmuş bir kelimeyi söylüyoruz….(amin)

Allah, kuran sizin rehberinizdir diyor..
biz, meshep imamını, seyh, şah veziri kendimize rehber yaptık….

Allah . Kuran’ı öğüt almanız için kolaylaştırdık. diyor
biz ,kuranı anlamayız, hacıdan hocadan daha iyi öğüt alıyoruz..

Allah , kendilerine kitap verilenlerin yemeği, size helâl, sizin yemeğiniz de onlara helâldir.diyor
biz ,onlar gavurdur, tek din islam diyoruz…

Allah, kuran emirlerine uyun ahirette ondan sorumlu olacaksınız diyor…
biz meshep tarikat sehy şah vezirin emirlerine uyuyoruz..

Allah iman edenlere , peygembere bile, bizi güd demeyin diyor..
biz ,şaklaban imamlara bizi ‘ düz’ diyoruz…

Allah, Herhangi üç sırdaşın, bir fısıltısı oluyor mu, (Allah) dördüncüleridir. diyor..
biz, söylediğimiz şeyleri ,çok basit ,söylemedim diye inkar ediyoruz

Allah ,sakın ayrımcılığa düşmeyin diyor….
biz , inadına… önce meshep sonra tarikat, sonra cemaatlere bölündük, ..

Allah, ibadet yerlerinde (mescitlerde) Allahtan başka kimseye dua etmeyin ibadet etmeyin diyor
biz, peygamberimizi Allaha ortak ettik, her ibadette ve duada peygamberimizi anmadan Allahı anmıyoruz..

Allah, kendilerine verdiğimiz rızıkları, Allah’a iftira ederek haramlaştırmayın diyor…
biz, fetvacı imamlar neye haram dediyse o haramdır diyoruz…

Allah, yardımlarınız (sadakalarınız), kendilerini Allah yoluna adayıp,(çalışıp kazanmaya)zamanı ve çalışmaya gücü yetmeyen fakirler içindir. Onlar insanlardan bir şey istemezler. diyor
biz, kapımıza gelip ,Allah’ı kendi menfaati için kullanıp han ,hamam sahibi olanlara ve her camide namaz sonrası ücret ödemeyi yardm (sadaka) sayıyoruz…….

Allah,her ayetinde aklınızı kullanmayacakmısınız diyor,,,
biz, yinede aklımızı kullanmayıp , sorgulamadan inanmayı seçiyoruz…

Allah , Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır.diyor
biz , kadınları ikinci sınıf ,haremlik ,selamlık, namahrem yaptık….

Allah , ey iman edenler ,cuma namazınızı kılın diyor..
biz kadınları iman edenlerden saymadık , cuma namazını kadınlara yasakladık…

Allah, sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanların iffetli hanımları zinadan uzak kalmanız ve şunu-bunu dost tutmamanız şartıyla size helaldir.diyor…
biz.gayrimüslimlerle evlenmek haramdır diyoruz…

Allah ,Ey iman edenler! Sarhoş iken, ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken, , gusül abdesti alıncaya kadar, namaza yaklaşmayın!…diyor
biz , sarhoşu iman dışına ittik, cünüp olmak için muta nikahı uydurduk…

Allah , kuranda hiç bir şeyi eksik bırakmadık , diyor…
biz , kuran’ı eksik gördük yanına binlerce hadis ve ilmihal uydurduk….

Allah , (Kur’an’a) uyun. O’nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. diyor…
biz, meshep ve tarikat imamlarını dost yaptık , onların peşlerinden gitmeyeni dinsiz yaptık…

Allah, islam dinini sizin için kolaylaştırdık diyor…
biz, asırlardır,zorlaştırmak için uğraşıyoruz…
…………………………………………………………………………………………………………………
DUAMIZ : Mazlumlara, kimsesi olmayanlara, aç kalanlara , fakirlere, biçarelere,borçlulara, çaresiz kalanlara, yetimlere, hastalara,
yardım et ALLAHIM,

Allah’ın bize emrettiği şeyleri , dönüp Allah’ a SEN YAP diye dua ediyoruz..

…………..sonrasında kocaman bir AMİİİN çekiyoruz……….

furkan 30
ve resul derki,,,,YA Rabbim ,, Muhakkak ki benim kavmim, bu Kur’ân’dan ayrıldı (Kur’ân’ı terketti).

………………………………..Merdali Derindüşünce……………………………..

 


About the Author
Author

merdaliderindüşünce

Comments (6)
Leave a reply

Name (required)

Website