Bazı İnsanlar Az Düşünüp Çok Konuşuyor.

Esirgeyici Ve Şanı Çok Yüce, Bütün Eksikliklerden Münezzeh Olan Yüce Yaratan Bizlere Merhamet Ederek, Katından Bir Rahmet Ve İnsanların Kalp Gözünü Açan Bir Nur Olarak Kuran’ı Vermiştir. Allah Hakkında Bir Delile (Kuran`a) Dayanmaksızın Onun Adına Hüküm Verme, Onun Adına Birşeyler Uydurmak Elbette Ki Ne Akla, Ne Mantığa, Ne Gerçeğe, Ne De Vicdana Uygundur. Kuran Çok Hikmetli Bir Kitap Olup, Eksik Veya Anlaşılmayan Olarak Nitelendirmelerden Veya Hakkında Uydurulan Vesveselerden Çok Çok Uzaktır. Kimse Ne Allah`ı Ne De Allah`ın Kitabını Aciz Bırakacak Değildir. Eğer Ki Bilmiyorsanız Okuyun, Okuyamıyorsanız Kulaktan Dolma Sözlerle Hareket Ederek Yaptığınız Davranışın Doğru Mu Yoksa Yanlış Mı Olduğunu Şöyle Bir Düşününüz. Allah Kuran’la İnsanlara Her Türlü Misal Ve Öğüdü Tekrar Tekrar Farklı Üsluplarla İfade Etmiştir. Artık Kim Öğüt Almak İsterse Elbetteki Kuran Ona Yeter! Ama Her Kimde Zannın Peşinden Giderse Umulur Ki Allah Onları Doğru Yoluna İletir. Allah’ın Sadece İbadetleri Değil İnsanın Bütün Davranışlarını, Konuşmalarını Ve Hatta Sinelerinde Sakladıkları Da Dahil Olmak Üzere Her Şeyi Hesaba Çekeceğini Unutmayalım. Son Olarak Makaleme Konu Olan Ayetleri Sizlerle Paylaşıyor, Biraz Düşüneceğinizi Umut Ediyor Ve Sizi Saygı İle Selamlıyorum. Hoşça Kalın Sevgiyle Kalın.

Rahman Ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla;
Bakara Süresi
169. (Şeytan) O Size Hep Çirkin Ve Murdar İşleri Emreder Ve Allah`a Karşı Bilmediğiniz Şeyleri Söylemenizi İster.

Kehf Süresi
54. Biz Bu Kur`ân`da, İnsanlar İçin Her Türlü Misal Ve Öğüdü, Farklı Üsluplarla Tekrar Tekrar İfade Ettik. Fakat Birçoğu Bunları Anlamadı. Zira Bütün Varlıklar İçinde Tartışmaya En Düşkün Olan, İnsandır.

Enam Süresi
114. Şimdi De Allah Size Kitabı, İçinde Herşey İnceden İnceye Açıklanmış Olarak Göndermişken Allah`tan Başkasını Mı Hakem İsteyeceğim? Kendilerine Kitap Verdiklerimiz De Bilirler Ki, O Tamamıyla Gerçek Olarak Rabbin Tarafından İndirilmiştir. Sakın Şüphelenenlerden Olma!

157. Yahut: “Eğer Bize Kitap İndirilmiş Olsaydı, Herhalde Onlardan Daha Çok Muvaffak Olurduk. ” Demeyesiniz Diye. İşte Size Rabbinizden Apaçık Bir Delil, Bir Hidayet Ve Rahmet Geldi. Artık Allah`ın Ayetlerini İnkar Edenden Ve Onlardan Alıkoymaya Kalkışandan Daha Zalim Kim Olabilir? Elbette Biz, O Ayetlerimizi Engellemeye Yeltenenleri, Bu Suçları Sebebiyle, En Müthiş Bir Azapla Cezalandıracağız

Araf Süresi
33. De Ki: “Rabbim, Ancak Açık, Gizli Bütün Hayasızlıkları, Her Türlü Günahı, Haksız Yere İsyanı Ve Allah`a, Hiçbir Zaman Bir Delil İndirmediği Herhangi Birşeyi Ortak Koşmanızı Ve Allah`a Bilmediğiniz Şeyler Yakıştırmanızı Yasakladı. ”

Nahl Süresi
116. Sadece Dillerinizin Yalan Yere Nitelemesi İle: “Şu Helaldır, Şu Haramdır. ” Demeyin Ki, Yalanı Allah`a İftira Etmiş Olursunuz. Şüphe Yok Ki, Yalanı Allah`a İftira Edenler Kurtuluşa Eremezler

Sad Süresi
29- Bu Çok Mübarek, Kitabı, Sana, Özü Temizler Ayetlerini Düşünsünler Ve İbret Alsınlar Diye İndirdik.

67- De Ki: “Bu (Kur`an) Bir Büyük Haberdir;

87 – O (Kur`an) Bütün Alemler İçin Sırf Bir Zikir, Bir Öğüttür.

Zuhruf Süresi
2 – Bu Parlak Kitab`ın Kadrini Bilin!

Casiye Süresi
20 – Bu (Kur`an) Basiret Nurları (İnsanların Kalp Gözünü Açan Bir Nur) Ve Kesin Bilgi Edinecek Bir Kavim İçin De Hidayet Ve Rahmetin Ta Kendisidir

Kamer Süresi
17 – Andolsun Ki, Kur`an`ı Düşünmek İçin Kolaylaştırdık; Fakat Düşünen Mi Var?

Hadid Süresi
9- Sizi Karanlıklardan Nura Çıkarsın Diye Kuluna Parlak Parlak Ayetler İndiren O`dur. Muhakkak Ki, Allah Size Karşı Çok Esirgeyici, Çok Merhametlidir.

Kalem Süresi
52- Halbuki O (Kur`an) Bütün Akıllı Alemler İçin Bir Öğüttür.

Yazar : BirKul

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website