KURAN-I KERİMDEKİ DUA AYETLERİ

İlâhi Beyan’da geçen duaların bazıları:

Dünya ve âhirette iyilik isteme duası:

… Rabb’imiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ver, âhirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru. (Bakara, 201)

Şeytanlardan sığınma duası:

Ya Rabbî! Şeytanların vesveselerinden, onların yanımda bulunmalarından Sana sığınırım. (Mü’minûn, 97-98)

Dinde sebat için dua:

 

Ey bizim kerîm Rabb’imiz! Bize hidâyet verdikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan Vehhab Sensin Sen. (Âl-imrân, 8-9)

Evlilerin ve evlenme niyetinde olanların okuyabileceği dua:

Ey keremi bol Rabb’imiz! Bize gözümüzün, gönlümüzün süruru olan temiz eşler ve nesiller ihsan eyle, bizi müttakilere önder eyle. (Furkan, 74)

Evlatların ebeveynleri için okuyabileceği dua:

 

Ya Rabbî! Onlar küçüklüğümde nasıl beni özenerek, dikkatle yetiştirdilerse, ona mükâfat olarak Sen de onlara merhamet buyur. (İsrâ, 23-24)

Afv ve mağfiret talebi:

 

Ya Rabbî! Sen bizi affet, Sen bize merhamet et. (Mü’minûn, 118)

Sabır duası:

 

Ey Rabb’imiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl. Kâfirlerden meydana gelen topluluğa karşı bize yardım et. (Bakara, 250)

Sâlih amel ve iyi bir nesil için dua:

Ya Rabbî! Gerek bana, gerek anneme babama lütfettiğin nimetlerine şükür yoluna beni sevket. Senin razı olacağın makbul ve güzel iş yapmaya beni yönelt ve bana salih, dine bağlı, makbul nesil nasib eyle. Rabb’im! Kapına döndüm, ben Sana teslim olanlardanım. (Ahkâf, 15)


About the Author
Author

yasar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website