Hurafeler

Hurafeler

Salât-i Tefriciye – Salât-i Nariye

“Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ukadü, ve tenfericü bihil’kürabü, vetükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’gamâmü bivechihil’ke’imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek.”
Imami Kurtubî Hazretleri söyle demis:

“Bir kimse, çok önemli bir isinin veya önemli bir dileginin gerçeklesmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanin üzerinden çekilip gitmesi (kalkmasi) için, “Salât-i Tefriciye”yi 4444 defa okuyup, bu mübârek Saâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç süphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradinin olmasi için hayirli bir kapi açar, hayirli bir sebep yaratir ve ona muradini verir .”
(Bakin, bunu basaran zaten matemataik profesörü olur.. 4444 sayisi önemlidir. Diyelim ki, sasirip 4443 kere okudunuz. Olmadi.. sayidan emin olmak için, tekrar bastan baslayip okumak en iyisi.. Ben, duayi okurken, sayida yanlis yapmayasiniz diye bir “sayici” tutmanizi öneriyorum.. Sevabina yardimci olur.. O da duasini okurken, siz onun sayicisi olursunuz.. Kolay gelsin..)
Salâten Tüncîna – Salât-i Münciye
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ min cemîil’ehvâli vel’âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal’hâcât. Ve tütahhirüna, bihâ min cemîis’seyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tübelligunâ bihâ eksal’gâyât, min cemî’lilhayrâti ve bâdel’memât. Hasbünallâhü ve nîmel vekîl, nîmel’mevlâ ve nîmen’nasîr.”
Her namazdan sonra okunmali ve ayrica hergün 3 defa okumayi âdet (aliskanlik) edinmelidir. Hele hele manasini birkaç kere okumali ve aklimiza almali ve ona göre kiymetini bilmelidir.
Bütün peygamberler sefaat edecek
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve Ibrâhime ve Mûsa ve Isâ ve mâ beynehüm minen’nebiyyîne vel’mürselîn. Salevâtüllâhi veselâmühû aleyhim ecmeîn.”
HZ.Muhammed’in karisi Ayse rivayet etmis ki: “Bir kimse bu Salevât-i Serîfe’yi yatmadan önce okursa, o kimseye bütün peygamberler sefaat edeceklerdir.”
Yüz kere okununca günahlari affettiren kelimeler
“Allâhü ekber, ve Sübhânallahî velhamdü lillâh ve lâ illallâhü vahdehü lâ serîke leh, velâ havle velâ kuvvete illâ billAhil’aliyyil’aziym.”
Imam-i Ahmet’in rivayetine göre HZ.Muhammed söyle demis: “Bu kelimeler güzel kelimelerdir. Kim bu güzel kelimeleri her namazin sonunda yüz kere söylerse, deniz dalgalarinin meydana getirdigi köpükler kadar da günahi olsa affolur. Bütün günahlari silinip ve bagislanmis olur.”
(Duayi okurken sayida yanlis yapmayiniz.. 99 kez okununca dua kabul olmaz anlasilan.. Yüzden fazla okursaniz, gelecek günahlarinizin affi için avans almis oluyorsunuz..)
Üç kere okuyunca günahlari affetiren dua
“Estagfirullahellez’i lâ ilâhe illâ hû, el’Hayyel’Kayyume ve etûbü ileyh.”
Enes’in rivayetine göre Muhammed söyle demis: “Her kim, Cuma günü sabah namazinin sünnetinden sonra (farzindan önce) üç kere bu duayi okursa, deniz köpügü kadar bile günahi çok olsa, Allah günahlarini affeder.”
(Bu dua, yukaridaki sözlerden daha verimli.. Yüz kere yerine, üç kere ile is tamam.. Ancak, Cuma gününü beklemek lazim..)
Bagislanmak için her gün yüz kere okunacak dua
Buhari ve Müslim’in rivayetine göre Muhammed söyle demis: “Her kim her gün yüz kere “Süphânallâhi ve bihamdihi” duasini (tespih ve zikrini) okursa, günahlari deniz köpügü kadar olsa bagislanir.
(Bu da bir baska dua.. Sayisi her gün yüz kere.. Yok, yok, en iyisi üç kere okunacak dua.. Hem sayisi daha az, hem de yaptigi is ayni..)
Borçlardan ve sikintilardan kurtulus duasi
” Allahümme innî eûzü bike minelhemmi, vel hazeni ve eûzü bike minel’aczi velkeseli, ve eûzü bike minelcübni, velbuhli ve eûzü bike min galebetiddeyni ve kahrir ricali.”
Ebu davud’un rivayetine göre, bu dua Ashab’dan Medine’li Ebû Umâme’ye ögretilmistir. Ebû Umâme, namaz vakti disinda (namaz vaktinden sonra) camide dalgin dalgin oturuyormus. Muhammed, bunu görmüs ve ne oldugunu sormus. Ebû Umâme: “Yakama yapisan borçlar, kederler yâ Resûlallâh.. Yani, çok borcum var, dardayim, onun için sikinti çekiyorum, elem ve kederler yakami birakmiyor..” demis.. Bunun üzerine Muhammed “Yâ Ebâ Ümâme! Sana bir dua ögretecegim, onu okudugun zaman Cenab-i Hak senin gamini, kederini giderir. Borcunu ödetir. Bu duayi aksam sabah oku” buyurmus ve yukaridaki duayi ögretmis.
Ebû Umâme, sonra söyle demis: “Resûlallahin emrettigi gibi duayi aksam sabah okumaya devam ettim. Bütün dertlerim, kederlerim, sikinti ve bunalimim gitti. Ve borçlarimi da hemen ödemem nasip oldu.

Memnun ve razi olmak ve cennete girmek için dua
“Radiytü billâhi Rabben ve bil-Islami diynen. VebiMuhammedin (sallallâhü teâlâ aleyhi ve selleme) nebiyya.”
HZ. Muhammed demis ki; “her kim, sabah aksam üç kere bu duayi okursa, Yüce Allah, o kulunu memnun ve razi ederecktir.” Bir diger hadiste de “Cennete girecektir..” demis.
Elhamdülillah demenin sevabi
HZ.Muhammed söyle demis:
1. Bir kul bir defa “Elhamdü lillah” dedigi zaman yer ile gök arasi sevab ile doldurmus olur.
2. Ikinci defa “Elhamdü lillah” dedigi zaman, yerin yedi kat göklerin üstüne kadar olan bu arayi sevab ile doldurmus olur.
3. Üçüncü defa “Elhamdü lillah” dedigi zaman, Allah-ü Teâlâ, bu kulna “Ey kulum, iste al” buyurur. Yani Yüce rabbimiz “Ey kulum, diledigini dile, dilegin verilecektir, muradini iste, muradin yerine getirilecektir. Dilek ve muradin gerçeklesecektir. Sen hemen iste…” buyurmus demek olur. (Imam-i gazâli, Ihyâ).
Ansizin kaza bela gelmesin diye sabah aksam üç kere okunacak dua
“Bismilâhillezî lâ yedurru maasmihi Sey’ün fil’ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi’ul Aliym”
HZ.Muhammed söyle demis: “her kim, sabah aksam üçer kere, “Bismillahillezi..” duasini (yukaridaki duadir) okursa kendisine yerde ve gökte hiçbirsey zarar veremez ve kendisine ansizin bela kaza gelmez.” (Tirmizi, Ibn-i Mâce
Aksamlari üç kez okuyan zarar görmez
” E’ûzu bikekimâtillahittâmmâti min serri mâ halak”.
Aksamlari bu duayi üç kere okumalidir. Okuyan bütün korkulardan emniyet ve selamette olur. Korkulu rüya görmekten, kabuslar görmekten, zehirli hasarat sokmasindan ve tüm musibetlerden emin bulunur..mus..
Sabah on kere okunca sevap kazandiran dua
“Lâ ilâhe illallâhü vadehû lâ serîkeleh, lehül’ mülkü velehül’hamdü ve hüve alâ külli sey’in kadir.”
HZ.Muhammed demis ki; “Her kim bu duayi on kere okursa, Hz.Ismail peygamberin ogullarindan (sülalesinden) dört köle azad etmis gibi sevab kazanir”. (Buhari, Müslim, Tirmizi)
Uyandiginda okuyanin sevabi
HZ.Muhammed’in karisi Ayse, HZ.Muhammed’in söyle dedigini anlatmis: “Her kim, uyandigi vakit, “Lâ ilâhe illallâhü vadehû lâ serîkeleh, lehül’ mülkü velehül’hamdü ve hüve alâ külli sey’in kadir” duasini okursa, günahlari denizin köpükleri kadar bile çok olsa, Allah o kulunu affeder.

Yüz defa okuyun çok sevap kazanin
Ebû Hüreyre, HZ.Muhammed’in söyle dedigini anlatmis: “Her kim günde yüz defa, “Lâ ilâhe illallâhü vadehû lâ serîkeleh, lehül’ mülkü velehül’hamdü ve hüve alâ külli sey’in kadir” duasini okursa on tane köle azad etmis gibi sevab alir. Ayrica, yüz tane sevab yazilir. Yüz tane günahi silinir (affolur) o gün içinde aksama kadar seytanin serrinden korunmus olur.”

Cennette agaciniz olsun diye okunacak dua
Amr Ibni Abbâs, HZ.Muhammed’in söyle dedigini anlatmis: “Her kim, “Subhanallâhi, velhamdü lillahi ve ilâhe illallâhü, vallâhü ekber” derse, bu zikirlerin her birinden dolayi söyleyen kimse için cenette bir agaç dikilir.”
Tabarâni de rivayet etmistir ki; “Evet, okudugu bu kelimelerin herbirinin sevab ve mükafati olarak kendisi için cennette bir agaç dikilir.”
Enes bin Mâlik, HZ.Muhammed’in söyle dedigini anlatmis: “Her kim 100 defa “Lâ il^he illallâh”, 100 defa “Sübhânallâh, 100 defa “Allâhü ekber” derse, bu zikirler kendisi için hürriyetine kavusturdugu on köle ve kurban olarak kestigi alti (bir rivayete göre yedi) deveden daha hayirlidir”.(Ibni Ebid’dünya rivayet etmistir)
Iki milyon sevab almak için okunacak dua
Abdullah bin Evfâ, HZ.Muhammed’in söyle dedigini anlatmis: “Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ serîkelehû ehaden sameden lem yelid, ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehâd” derse, Cenâb-i Allah kendisine iki milyon sevab yazar.
Her namazdan sonra 10 kere okuyan cennete girer
Ömer’in oglu Abdullah, HZ.Muhammed’in söyle dedigini anlatmis: “Iki haslet vardir ki, onlara devam eden, mutlaka cennete girer. O hasletler kolaydir, fakat o hasletleri yapan azdir”. Bu hasletleri “sizden biriniz her namazin sonunda, on defa ‘Sübhânallah’, on defa ‘Elhamdü lillâh’, on defa ‘Allahü Ekber’ der. Bu zikirler (dualar) dilde yüzelli, mizanda ise binbesyüz eder. Yatagina girince de, 33 defa ‘Sübhânallah’, 33 defa ‘Elhamdü lillâh’, 33 defa da ‘Allahü Ekber’ der. Bu zikir de dilde yüz, tartida (mizanda) bin eder. Ikisinin toplami ikibinbesyüz sevab almis olur okuyan.”
HZ:Muhammed, sonra devam etmis: “Ashabim, ey ümmetim, hanginiz birgün ve gecesinde (24 saatte) ikibinbesyüz günah isler?”
bunlarin ve bunun benzeri uydurmalari yillar yili bize din diye yutturmaya çalisanlar,ateistlerin dine saldirmasinda
önemli rol oynadilar .yukarda örnek ledigim
hadis adi altinda ki iftiralar El’Hacc Hattat Hafiz, Yusuf Tavasli, Emekli Imam Hatip’in yazdigi Yasin-i Serifli ve resimli Namaz Hocasi adli kitaptan alinmistir.
ALLAH hepimize aklimizi çalistirmayi nasip etsin.

Yazar : HTİ


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website