Haksız Yere Cana Kıyma ve Zina

“Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde fesat çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. ”(Maide 32)


Hangi inançtan olduğu önemli değil. Cana kıyman ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir insanı öldürmek; haksız yere cana kıymaktır ve yeryüzünde fesat çıkarmaktır.

Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. (Furkan 68)

Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedî kalır. (Furkan 69)

Ancak tövbe eden ve iman eden ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Furkan 70)

Ve kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner. (Furkan 71)

Haksız yere cana kıymanın yani Allah’ın haram kıldığı cana kıymanın (masumu katletmenin) ve zina etmenin ahiretteki cezası kitabımız gereği ebedi cehennem azabıdır.

Ancak bu suçlardan işlemiş olan kişi tövbe eder ve salih amel işlerse tövbesi kabul olunur.

İşte bu ahiret yurdu ki onu, yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkarmak istemeyenlere tahsis ederiz. Ve akıbet (güzel sonuç) muttekîlerindir (takva sahiplerinindir). (Kasas 83)

***
Tövbe, kişinin işlediği günaha devam etmeyeceğine dair Allah’a verdiği sözdür. Ve verilen söz de mesuliyettir.

Sonra şüphesiz Rabbin, cahillik sebebiyle kötülük yapan, sonra da bunun ardından tevbe edip durumunu düzeltenleri (bağışlayacaktır). Çünkü onlar tevbe ettikten sonra Rabbin elbet çok bağışlayan, pek esirgeyendir. (Nahl 119)

Her kim de işlediği zulmünün arkasından tövbe edip durumunu düzeltirse kuşkusuz, Allah onun tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. (Maide 39)

Allah`ın kabul edeceği tövbe, cahillik ile bir kötülük yapıp sonra, hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar, Allah`ın, tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah Alîm`dir, Hakîm`dir. (Nisa 17)

Yoksa, (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm gelip çatınca, “İşte ben şimdi tövbe ettim” diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır. (Nisa 18)

Ve sözü yerine getiriniz! Muhakkak ki söz, mesul kılar. (İsra 34)

Hayır! Kim sözünü yerine getirir ve takva sahibi olursa, o taktirde muhakkak ki Allah, takva sahiplerini sever. (Ali İmran 76)
Muhakkak ki onlar; Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir değere satarlar. İşte onlar için ahirette bir nasip yoktur. Ve Allah onlar ile konuşmayacak ve kıyamet günü onlara bakmayacak. Ve onları temize çıkarmayacak ve onlar için elim azap vardır. (Ali İmran 77)

Saygılarımla,

Yazar : Mehmet

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website