Müslim – Müslüman mısınız?

İslam kelimesi sözlükte; teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına gelir. Allah Teala’nın emirlerine teslim olup itaat etmeğe dayanan bir din olması sebebiyle bu dine İslam denilmiştir.

Müslim kelimesi ise Allaha ve onun emir ve yasaklarına boyun eğen,itaat eden anlamına gelir.

Yaygın ama yanlış bir inanış ve bilgi vardır ki Hz : Muhammed ile yeni bir din geldi ve bunun adı İslam ve bu dine inanan insanlara da Müslim- müslüman deniyor.

Oysa Allah tarafından gönderilen tek din vardır Hz. Ademle başlayan hz. Muhammedle tamamlanan bir RESUL – ELÇİ dönemi vardır. Bu dinin adına İSLAM konmuştur. Yani hz İSA da Hz. Musa da aynı dinin temsilcileridirler. Onlarda Müslim -Müslümanlardır.

Peki buna Kuran’dan delil getirebilir miyiz? :

Ali İmran
19 :
Doğrusu Allah katında din, İslam’dır. O kitap verilenlerin ayrılığa düşmesi ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki ihtirastandır. Her kim de Allah’ın ayetlerini inkar ederse, şüphe yok ki Allah, hesabı çabuk görendir.

Ali İmran
85 : Kim İslâmdan başka bir dîn ararsa onda (bu dîn) asla kabul olunmaz ve o, âhiretde de en büyük zarara uğrayanlardandır.

Peki Kuranda ; Peygamberlerin Müslim olduklarına ve ben Müslimim dediklerine dair DELİL var mıdır ?

Bırakın peygamberleri , Kuran ; Firavunun sihirbazlarını hatta hz. Süleymanın savaştığı Melike bile konuşturularak onların dahi MÜSLİM olduklarını bildirir. İsterseniz bu ayetleri görelim :

Hz. İBRAHİM :

Ali İmran 67 :
İbrahim, ne yahudi, ne de hıristiyan idi; fakat o, Allah’ı bir tanıyan dosdoğru bir müslüman idi; müşriklerden de değildi.

Hz. NUH :

Yunus 71:
Ve onlara Nûh’un kıssasını oku. Vaktâ ki kavmine demişti: «Ey kavmim! Eğer sizin üzerinize benim (aranızda) duruşum ve Allah’ın âyetleriyle size öğüt verişim ağır geliyorsa imdi ben Allah Teâlâ’ya tevekkül ettim, artık işinizi ve ortaklarınızı toplayınız. Sonra sizin üzerinize işiniz gizli kalmasın. Sonra hakkımda hükmünüzü veriniz ve bana göz açtırmayınız.»

Yunus 72 :
Eğer yüz çevirirseniz, ben de sizden ücret istemedim ya! Benim mükafatım ancak Allah’a aittir. Ve ben O’nun birliğine boyun eğen müslümanlardan olmakla emrolundum!»

Hz. YUSUF

Yusuf 101:
«Yarabbi! Muhakkak ki, Sen bana mülkten verdin ve hadiselerin bir kısım te’vilini bana öğrettin. Ey göklerin ve yerin Hâlıkı! Benim dünyada da ahirette de velîyy-i nîmetim Sen’sin. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihlere kavuştur.!»

Hz. LUT :

Zariyat 35 :
Orada (Lût’un yöresinde) bulunan mü’minleri çıkardık.
Zariyat 36
Fakat Biz orada bir evden başka müslüman da bulamadık.

Hz. MUSA

Yunus 84 :
Musa dedi ki: «Ey kavmim! Siz gerçekten Allah’a iman ettinizse, O’na samimiyetle teslim olan müslümanlardan oldunuzsa artık O’na güvenin!»

Hz. İSA ve havarileri :

Ali İmran 52 :
Vaktâ ki, İsa onlardan dinsizlik hissetti, dedi ki: «Allah için benim yardımcılarım kimlerdir?» Havariler dedi ki: «Biz Allah’ın yardımcılarıyız, Allah’a imân ettik ve şahit ol ki, bizler şüphesiz müslümanlarız.»

Hz. Muhammed :

Hud 14 :
Yok eğer bunun üzerine size cevab veremedilerse artık bilin ki o ancak Allahın ılmiyle indirilmiştir ve ondan başka ilâh yoktur, nasıl artık teslim ediyor müslüüman oluyorsunuz değil mi?

Nahl 89 :
Biz o gün, her ümmet içinde, kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. Bu kitabı da, her şeyi açıklayan ve müslümanlara doğruyu gösteren bir rehber, bir rahmet kaynağı ve bir müjdeleyici olarak indirdik.

FİRAVUNUN SİHİRBAZLARI :

Araf 125- 126 :
Onlar da: ‘Doğrusu biz ancak Rabbimize döneriz. Rabbimizin ayetleri gelince, onlara inanmamızdan ötürü bizden öç alıyorsun. Rabbimiz! Bize sabır ver ve canımızı müslim olarak al’ dediler.

SEBE MELİKESİ :

Neml 42 :
Bunun üzerine (Melike) gelince: «Böyle mi senin tahtın?» denildi. (O da): «Sanki o! Zaten bize daha önce bilgi verildi ve biz müslüman olduk! dedi.

Yaşadığımız dünyaya bakıyoruzda Aleviyim diyen, sünniyim şafiyim diyen Dinlerini bölük börçük yapan birçok müslüman var. Bu gün Suriyede sanılıyorki İktidar savaşları var, oysa mezhepler çatışması vardır ve bir diğeri ötekini kafir ilan edebilmekte hatta ölümlerine kafalarının kesilmelerine fetva verebilmekte. Bu yüzden 100 binden fazla insanın ölümüne sebebiyet vermektedirler. Oysa İnsanlığın yapması gereken Kuranın örnek gösterdiği gibi MÜSLÜMANIM diyebilmektir. Tıpkı atamız hz. ibrahim gibi,İsa gibi,Musa gibi, Yusuf gibi ,Nuh gibi ….

Müslüman olmak sadece Allaha inanmak değil. Allaha teslim olabilmektir. Yani onun emir ve yasaklarına uyabilmektir.
Müslüman olmak Allahın istediği gibi yaşamı hayatına sokmaktır. Bu gün genelevdeki kadında Allaha inanıyor ve müslümanım diyor. Bu gün yıllardır kumar oynayan ,içki içen insan da Müslümanım diyor. Bu gün yalan söyleyen gıybet yapan hatta cinayet işleyen insan da Müslümanım diyor.
Müslümanlık sadece Allaha inanıyorum demekle olmadığını hatırlatmak istedim. toplumsal dayanışma-desteği sağlamaktır müslüman olmak, insanlara yardım etmektir hem fiziksel hem zihinsel olarak da aydınlatmaktır. Kötü olandan sakınmaktır ve iyiliği uygulamaktır Müslüman olmak…

 


About the Author
Author

metafizik199

Comments (3)
Leave a reply

Name (required)

Website