YALVARIRIM UYAN

Uyan ey halkım uyan,

Uyan ve gözünü aç.
Daha uyumaya devam edersen bölecekler seni. Görmez misin sahneledikleri oyun hep aynı ama oyuncuları habire değiştiriyorlar.

Önce dinine saldırdılar. Çünkü gerçek İslam’ ın tek kalesi kaldı. İslam laikliği emreder, ( laiklik: dinin yalnız Allah ve insan arasında kalması, dindarlığın ölçü biriminin Allah katında olduğunun bilinmesi, dindarlığın kılık, kıyafet ve davranışlarla ölçülmemesidir. ) adaletli yönetimi, işin ehline verilmesini ister ve demokrasiyi önerir. Sorarım size laik veya demokratik olan kaç müslüman ülke kaldı? Uyan ey halkım uyan, uyumak ölüme eş.

İslam dini kolaylık dinidir ve hak dindir. İslamda zorlama yoktur. Tek bir İslam dini vardır. İslam’ın ılımlısı radikali yoktur ama sahtesi vardır. Bugün gördüğünüz ve “din bu mu? ” dediğiniz taliban dini sahte İslam’dır. Bu örnekle dininizi sizden soğutmak isterler.

2-BAKARA 256 Dinde baskı-zorlama-tiksindirme yoktur. Doğru bilgiye dayalı eriş, bozuk bilgiye dayalı sapıştan açık bir biçimde ayrılmıştır. Her kim tâğuta sırt dönüp Allah`a inanırsa hiç kuşkusuz sapasağlam bir kulpa yapışmış olur. Kopup parçalanması yoktur o kulpun. Allah, hakkıyla işiten, en iyi biçimde bilendir.
Dinin tek kaynağı vardır. O da Kuran’ dır.

2-BAKARA 2 İşte sana o Kitap! Kuşku/ çelişme/ tutarsızlık yok onda. Bir kılavuzdur o, sakınanlar için.

Peygamberimiz ve 4 halife yasakladığı halde en eskisi peygamberimizin ölümünden en az 200 yıl sonra yazılan, peygamberimizin ağzından çıkıp çıkmadığını bile kesin olarak bilemeyeceğimiz söz ve peygamberimizin davranışlarını toplayan hadis kitapları dinin kaynağı olamaz. Tek kural koyucu, tek hükümdar, tek ilah Allah’ tır. Dini İslam’dır. Kitabı değiştirilemez ve değişmemiş olan Kuran’ dır. Peygamberimizde yalnız Kuran hükümlerine uyardı. Kuran dinimizle ilgili her konuyu açıklayan, apaçık, yeterli ve detaylandırılmış bir kitap olmasına karşın hadis kitaplarını din eksiktir diye mezhep kisvesi altında o veya bu şekilde Kuran hükümlerine eş tutup sana sünni, hanefi, şafi, hambeli, maliki, şii, alevi yaftası ve şirki takarlar. Uyan ey halkım uyan. Allah şirki affetmez. Tek bir İslam vardır. Kitabı Kuran dır. İslamda mezhep yoktur. Mezhepler dininizi bölmek için uydurulmuş yalanlardır. Dininizi böldürtmeyin. O yüce Peygambere yalan söz isnat etmeyin.

42-ŞURA 13 Sizin için, dinden, Nûh`a önerdiğini, sana vahyettiğini, İbrahim`e, Mûsa`ya ve İsa`ya önerdiğimizi şöyle diyerek kanunlaştırdı: “Dini dosdoğru tutun; onda bölünüp fırkalara ayrılmayın!” Onları çağırdığın bu tutum, şirke bulaşanlara çok ağır gelmiştir. Allah, dilediğini kendisi için seçer ve hakka yönelenleri kendisine iletir.

Yaratıcı daha indirilen ilk ayetinde derki; “Yaratan Rabbinin adıyla oku” (96-ALAK 1) Okusana ey halkım Kuranını. Sana kutsal kitabı okuma diye yalanlar düzerler bilmez misin? Yok orijinal dilinde okuyacakmışsında, yok anlaşılması için bol bol tefsir ve hadis kitapları okuyacakmışsında, yok tefsirsiz okuyan dinden çıkarmışta, yok okurken abdestli olacakmışsında, yok seyiye olarak belinin üstünde tutacakmışsında, yok evin en yüksek yerine koyacakmışsında. Yalan bunlar yalan. Kutsal olan Kuran’ın manasıdır alfabesi değil. Kitabına saygı onu okumakla manasını anlamakla olur ey halkım. Anladığın dilde oku. Anladığın ve anlattığın dilde tövbe et, derdini anlattığın dilde Allah’ a yakar. Kitabını okumana engel olmak için yine kitabının sözlerini eğip bükerek kullanıyorlar. Allah ile aldanma ey halkım uyan ve gözünü aç. Hakka yönel, tövbe et, arın ve oku kitabını.

42-ŞURA 5 Gökler, üstlerinden çatlayacak gibi titreşiyor. Melekler de Rablerinin hamdiyle tespih ediyorlar ve yeryüzündekiler için af diliyorlar. Gözünüzü açıp kendinize gelin! Allah`tır ancak hep affeden, hep merhamet eden.
Sana islamın şartlarının hepsinde yalanlar düzerler. Daha ilk şartta başlar işin.

1-Allah birdir Muhammed onun kulu ve elçisidir. Evet Muhammed Allah’ın kulu ve elçisidir, sizin isnat ettiğiniz yalan sözlerinizle hükümde ortağı değil. Elçinin görevi kendine bildirileni tebliğden başkası değildir. Son Peygambere yalan söz ve davranış isnat edip onu da farklandırarak mezhep kisvesi altında Allah hükümlerine eş tutup sana sünni, hanefi, şafi, hambeli, maliki, şii, alevi yaftası ve şirki takarlar. Uyan ey halkım uyan. Allah şirki affetmez. O tektir, hükümde ortağı yoktur.

2-Namaz. Bilir misin ey halkım Kuranda günlük farz namaz sabah (fecr), akşam (işa) ve orta (vusta) olmak üzere 3 vakittir. Ben daha fazla kılmak istiyorum diyene tabi ki kıl deriz. Namaz Allah’a yakınlaştırır. İsteyen 20 vakit kılar. Ancak minimum olan yani Allah ın emri olan yani farz olan 3 vakittir, 5 değil. Eğer 5 ise söylesinler o zaman Kuran’a göre sabah, orta ve akşam namazlarının isimleri ve vakitleri belirtilmişken, ikindi ve yatsının ismini ve vaktini neye dayandırıyorlar? Sırf dini zormuş gibi göstermek için yapılan bu ilaveye seyirci kalmayın. Ayrıca şunu da sorun neden Şiiler 3 vakit namaz kılar ve neden hacda 3 vakit namaz kılınır? Vakti geçen namazda kazanın olmadığını, namazın sadece vaktinde farz olduğunu, Kuranda rekat diye bir kavramın olmadığını, namazda kıyam (duruş) rüku (eğilme) ve secdenin olduğunu ve Allahın bu hareketler sırasında ve arasında sadece beni anın dediğini, namazı anladığın ve Allah’a yalvarıp derdini de anlattığın dilde kılabileceğini de bilmiyorsun değil mi halkım? Allah her şeyi, her dili ve her gönülün özünü bilir. Hiçbirşey O’ ndan gizli kalmaz.

3-Oruç. Ey halkım uyan. Yıllarca orucu neyin bozduğunu hep sordun durdun. Aç kutsal kitabını ve öğren. Yeme, içme ve cinsel ilişki dışında hiçbirşey orucu bozmaz halkım. Orucun kasten bozulmasının 2 ay aralıksız oruç tutma gibi bir cezası olmadığını ve kefaret gerektirmediğini de mi bilmiyorsun? Şaşırdın mı? Hala uyanmaz mısın? Hala okumaz mısın?

4-Zekat. Yıllar yılı mezhepçiler bir pay biçtiler zekata. Yanlış ve yapa yanlış bir pay. Tarladaki ekinden 10 da bir, altından, gümüşten ve maldan 40 da 1 öyle mi? Altını gümüşü ve malı olan adam tarladaki ekinini kaldıran çiftçiden daha mı fakirdir? Zekatın ölçüsü bağışladığınız, gönlünüzden geçen miktardır. Amaç dininizi zor, karmaşık göstermek ve çelişki var gibi göstererek kitleleri İslamdan soğutmaktır. Amaç sahte bir din yaratıp gerçeğinin etrafında insanların birleşmesini engellemektir. Şaşırma ey halkım sen okumazsan seni güden çok olur.

5-Hac. Haccın bilinen aylarda olduğunu bu ayların haram aylar olduğunu Suudların sırf İslam alemine zulüm olsun ve birbirimizi ezelim diye hac görevini 4 ay yerine 4-5 güne sığdırdığını, ihrama girmenin belli bir kıyafeti giymek değil kişinin kendisine helal olan bazı şeyleri haram etmesi (eşlerin cinsel ilişkiyi kendilerine yasaklaması ve kara avı gibi) ile kötü söz ve davranışlardan uzak kalması olduğunu da bilmezsin sen halkım. Uyan ey halkım uyan.
Yalvarırım uyan ve kalk artık o derin uykudan. Bölecekler seni, ayıracaklar kardeşi kardeşinden. Tarihinde hiç bu kadar demokrasi ilkelerine, laikliğine saldırılmamıştı. Büyük ve güçlü, diğer İslam ülkelerine örnek bir Türkiye değil emperyalistlerin istediği. Atatürk’ ün bileğini bükemeyenler seni dininle aldatırlar. Aldanma ey halkım.

Sahnelenen oyun hep aynı. Sağcısı solcusu, sünnisi alevisi, laikleri antilaikleri ve şimdi de türkü kürdü. Oyunun malzeme, oyuncu ve uşaklarını habire değiştiriyorlar ama amaç aynı. Bölmek. Böl, parçala ve yok et mantığıdır emperyalist mantık. Emperyalist mantık bu amaçla kendine her seferinde yeni uşaklar tutar. Söyleyeceklerini o uşakların ağzından söyler. Yapacaklarını o uşakların elleriyle yapar. Ülke içinde güçlü olup zayıflatılması gerekenleri o uşakların emirleriyle zayıflatır. Uşak yüzüne maske takıp halkı kandırır, manevi duygularıyla oynar ve Allah’ın yasaklamasına rağmen dinden rant sağlar. Emperyalist de sanki bizim din dostumuzmuş gibi davranır ama içten içe bizi küfre sürüklemek veya kendi saflarına katmak için çabalarda çabalar.
Emperyalist mantığın, haçlı zihniyetinin bilmediği şeyler var. Ben nerden mi biliyorum. Kurandan, o hikmetli furkandan.

Allah sözüne sadıktır ve sözüne ters düşmez.
Allah onların tuzaklarını görür, inananı korur ve onlara da tuzaklar kurar.
Ve yeryüzüne sadece Allah’ın ihlaslı kulları egemen olacaktır.

Yazar : hüseyin

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website