Okuyuş, Hikmet ve Kuran…

Okuyuş, Hikmet ve Kuran…

Oku! Rabbin Ekrem’dir/en büyük cömertliğin sahibidir.
(Alak 3)

Okuyuş ve okuyuşa ilişkin tüm bakışlar Rahman’ın hikmetidir ve Rahman, insanı sınırsız zenginlik içeren rahmetine bakmaya, dinlemeye, temaşa etmeye çağırmaktadır. Bu öyle bir çağrıdır ki derin uyanışlara; sonu gelmeyen, güzele ve iyiye çağıran seyirlere gebedir. Zaten insan ne için yaratılmıştır?

Ben, cinleri ve insanları bana ibadet etmeleri/benim için iş yapıp değer üretmeleri dışında bir şey için yaratmadım.
(Zâriyat 56)

İnsana uygun ibadet nedir? Salatlarımızda yani dua ve namazlarımızda bahsedilen okuyuşları gerçekleştirmek, Rahman’ın rahmetlerini, ayetlerini, hikmetlerini seyre dalıp hakikatin eşsiz güzelliğini temaşa etmek tam da insana özgüdür. Peki! Bu okuyuşların doğru, duru ve gerektiği gibi olması nasıl mümkündür? Her gizemli çağrı bir seyir midir? Bu çok önemli bir konu. Çünkü insanları yoldan çıkaran şeytan, dosdoğru yol üzerine oturmuştur. Bu konuda Rahman bizleri uyarmaktadır.

İblis: «Öyle ise andolsun ki, beni azdırmana karşılık ben de onları saptırmak için her halde Senin doğru yoluna oturacağım.
(A’râf 16)

Okuyuşa ve seyire ilişkin olan insanın biriktirdikleri, içselleştirdikleri, öznelliğiyle daha bir ilgili olduğundan, şeytana ve şeytani fikirlere daha çok dikkat edilmelidir. O halde bu okuyuşlarda ve seyirlerde rotamızı doğru yolda şaşmadan tutacak olan nedir?

Oku! Rabbin Ekrem’dir.
(Alak 3)

Kuran, okunması gereken hakikatler dizininin belirleyicisi; duyduğumuz, gördüğümüz, algıladığımız ne varsa her bir varlığın çözümleyicisidir. Doğruyla yanlışı ayıran nokta, gerçeği dile getiren öğüt, tüm bakışlara yol ve yöntem veren dostumuzdur. O halde Rahman’ın ayetlerine, rahmetlerine ve hikmetlerine ilişkin seyirler gerçekleştirmenin temal kaidesi, bu seyri rotasında tutan Hakim’in Kuran’ına uymaktır.

Kuransal bakışla, yani yaratan Rabbinin adıyla oku! Kuran’ı, kendini, çevreni … Kuran’ı Kuran’sal bakışla okuduktan sonra doğru kavrayışları yaşamınla içselleştir.

Okuyuşlar ve seyirler bütün bilimlerle, ilimlerle ilgilidir. Hiçbiri ötekinden ayrı değildir. Velhasıl kavrayışın derinleşmesi bilgiyle mümkündür. Rahman’sa bu konuda gerçekten çok cömerttir.

O halde kuransal ruhu soluklarda hissederek yaşamalı. Okuyuşları yine bu ruhla temaşa ederek Allah’ın dosdoğru yolu üzerinde olmalıyız. Bu okuyuşlar, yaşantımızı, dualarımızı ve namazlarımızı güzelleştiren hikmetlerdir ve sözün güzeli müminin kalemi, sözün en güzeli Allah’ın kelamıdır.

http://seyyahlar.com/2015/01/21/okuyus-hikmet-ve-kuran/

 


About the Author
Author

rakian

Leave a reply

Name (required)

Website