Kimlere Sadaka Verebiliriz…


Bakara 177’de malımızı infak edeceğimiz kişiler: Anne, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar olarak belirtilmiştir.

Bakara 277’de bunlara düşkünler, görevli olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, özgürlüğünü kaybetmişler, borçlular ve Allah yolundakiler ilave edilmiştir.

“Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliklere nail olamazsınız(eriştirilmezsiniz). Her ne harcarsanız Allah onu bilir. ” (Ali İmran 92)

“Geniş imkanı olan bu geniş imkanından harcasın. Rızkı kısıtlı tutulan da Allah’ın kendisine verdiği kadarıyla versin. Allah, bir kimseyi ancak kendine verdiği ile yükümlü kılar. Allah, bir güçlükten sonra bir kolaylık kılacaktır. ”( Talak 7)

Kuran’da bizlerin mallarımızdan ne kadar infak edeceğimiz belirtilmemiş ve bizlerden gücümüz nispetinde harcama yapmamız istenmiştir. Kendimizi zor duruma sokmayacak şekilde malımızı infak etmeliyiz. Kendimizin hoşuna gitmediği şeyleri başkalarına vermemeliyiz.

Bir kişi çevresindeki ihtiyaç sahiplerini görüp de malından infak etmiyorsa, infak etmekten kaçmak için de ben biraz bekleyeyim, sene doldurayım, lüks şeyler alıp kendimi borca sokayım diyorsa ancak kendini kandırmış olur. Sene şartı diye bir şey Kuran’da yoktur. Karşımızdakinin ihtiyacını karşılayacak gücümüz varsa hemen ona yardımcı olmalıyız.

“Altını ve gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayanları korkunç bir azapla müjdele. ”(Tevbe 34)

Komşularımızı da gözetmeliyiz çünkü birbirimiz üzerinde komşuluk haklarımız var.
Bir kişinin bu dünyada mal, mülk sahibi olması ahreti kazandığı anlamına gelmez. Namazlarını kılsa dahi çevresindeki yoksulları gözetmiyor ve de sahip çıkmıyorsa ahrette işi zordur. Bizler gücümüz nispetinde çevremizdekilere yardımcı olmaya çalışmalıyız.

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, onu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükâfat olarak bulursunuz. Allah’tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. ” ( Müzemmil 20)

Allah bizlerin ne harcadığını görüyor. Gücü olup da malından bir şey vermeyeni de, az bir şey verip verdiğini başa kakanı da, malından bir şeyler vermekten kaçanı da görüyor. Vermekten kaçan ancak kendini kandırır. Allah onun neye sahip olduğunu da ne kadar verebileceğini de görüyor. Dünyalığı yığmak isteyip ahretini düşünmeyen kaçar ancak. Allah ahretini düşünenlerin de mükafatını katlar.

“Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?”(Tekasür 8)

Bizler, bizlere verilen nimetlerden sorumlu tutulacağız. Bunu kati suretle unutmayalım ve ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalışalım.

“Ve Allah`ın bazınızı, bazınıza üstün kıldığı şeyleri temenni etmeyin (istemeyin). Erkekler için, kazandıklarından bir nasip vardır ve kadınlar için de, kazandıklarından bir nasip vardır. Ve Allah`tan, O`nun fazlından(Bilgisinden) isteyin. Muhakkak ki Allah, herşeyi en iyi bilendir. ” (Nisa 32)

Bizlere rızk olarak verilen nimetler vardır. Bir de bizlere fazl(bilgi) olarak verilen nimetler vardır. Bizler Allah’tan bilgisini istemeliyiz. Bilgiyi elde etmek için de namaz kılıp, Kuran okuyup, sadaka, zekat vermeliyiz. Bilgi olarak elde ettiğimiz nimetler dünyalık nimetlerden daha değerlidir. Kuran bizlere bilmediklerimizi öğreten, hatalarımızı gösteren ve bizlere yol gösteren mükemmel bir kitap. Bizler Kuran okuyup kendimizi geliştirdiğimiz zaman üzerimize bazı yükümlülükler düşüyor. Yükümlülüklerimizden kaçmamalıyız. Yükümlülüklerimizi yerine getirirsek bunun da mükafatını alabiliriz.

“Onlar ki, cimrilik ederler ve insanlara cimriliği emrederler. Ve Allah`ın kendilerine fazlından(Bilgisinden) verdiği şeyi gizlerler. Ve kâfirler için “alçaltıcı azap” hazırladık. ”
( Nisa 37)

Bizler Kuran’dan edindiğimiz bilgileri çevremizdekilerden gizlememeliyiz. Çünkü edindiğimiz bilgi de bir nimettir. Edindiğimiz bilgileri çevremizdekilere aktarıp insanlara yardımcı olmaya çalışmalıyız. Bilgiyi gizlemek de cimriliktir. Her türlü nimetten sorumlu tutulacağız bunu unutmayalım.

Bizler Kuran’ı yaşar ve Kuran ahlakıyla ahlak sahibi olursak. Bu dünyada da ahirette de iyiliklere nail olabiliriz.

Yazar : PERÇİN

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website