Müslim – Müslüman mısınız?

İslam kelimesi sözlükte; teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına gelir. Allah Teala’nın emirlerine teslim olup itaat etmeğe dayanan bir din olması sebebiyle bu dine İslam denilmiştir. Müslim kelimesi ise Allaha ve onun emir ve yasaklarına boyun eğen,itaat eden anlamına gelir. Yaygın ama yanlış bir inanış ve bilgi vardır ki Hz : Muhammed ile yeni bir din geldi ve bunun adı (daha&helliip;)

Dua Etmek…

“Rab’bim bütün dualarımızı kabul etsin.” Kur’an’ı  okuyan, anlayan ve ne dediğini bilen Kardeşlerimi tenzih ederek söze başlamak istiyorum. Dinde en çok zorlandığımız konu DUA’dır. Nasıl dua edeceğimizi bilemeyiz. Dualarımızda ne söylememiz gerektiğini bilemeyiz. Allah’tan korkar, çekiniriz… Acaba yanlış bir şey söyler yanlış bir şey yaparsak? Duada en kolayına kaçarız! Birisi sırayla sayarken, bizler  “AMİN” deriz. Arapça okumuş Türkçe okumuş fark (daha&helliip;)

Bakara 146-147. Ayetlerden Alacağımız Dersler…

Değerli din kardeşlerim. Kur’an ın her ayeti, bizlere öyle güzel dersler veriyor ki, biraz düşünen, hurafeden uzak kalan, tüm gerçeklerin farkında olacaktır.  Yaradan da zaten ne diyordu Kur’an ayetleri için? Casiye 20: [İşte] bu [vahiy,] insanlık için bir kavrayış aracıdır; tereddütsüz bir inanca ve emniyete ulaşanlar için de bir rahmet ve hidayettir.   Rabbimiz Kur’an ayetlerinin bizleri, nasıl gerçeklere götüreceğini (daha&helliip;)

Allah’ın Yolu Akıl ve Vicdan Yoludur…

Allah’ın yolu akıl ve vicdan yoludur. Allah’ın beğenmediği canlı tipi; gerçeğe karşı sağır olan ve aklını işletmeyen insanlardır. Bu tipler Allah’ın, diğer canlılardan ayırt edici özellik olarak verdiği aklı kullanmadıkları için Allah’ın sayısız delilini görememektedirler. Kuran’ın anlattığı dini anlamayanlar dini; dogmalar, hurafeler, içinden çıkılması ve uygulanması mümkün olmayan zorluklar sistemi olarak göstermişlerdir. Bu tavırlarıyla da yüz milyonlarca kişiyi dinden uzaklaştırmışlar, (daha&helliip;)

SUÇ VE CEZA

Öncelikle, bir siteden alıntıladığım  bir soru ve cevabı sizinle paylaşmama izin verin. Soru: Nefsi müdafaa durumunda birini öldürmenin hükmü nedir? Cevap: Kur’an-ı Kerim’de, “hukuka uygun bir sebep olmadıkça” kasten adam öldürmek kesin bir dille yasaklanmıştır. Bir ayette şöyle buyurulmuştur: “Allah’ın dokunulmaz kıldığı kimseyi öldürmeyin, hukuka uygunsa başka…” (İsrâ, 17/33. Konu ilgili diğer ayetler için bkz. Âl-i İmran, 3/21, 112, 181; Nisâ, (daha&helliip;)

Gören Gözlerin Maskarası

Direkt Allah’a Bağlanan Şeytana Bağlanır!!! Modern televizyon kanallarının bile değişmez bilir kişisi, büyük din alimimiz(!) olan bir büyük zat(!) diyor ki: Evliyayı, müçtehidleri devreden çıkarıp direkt Allah’a bağlandım diyenler, şeytana bağlanırlarmış!!! Direkt Allah’a irtibat kuran bir din olur muymuş!!! Şeytanın peygamberimizin kılığına asla giremeyeceği(!) kabulüyle kendilerine rivayete dayalı bir dayanak tutup, Resulullahı rüyasında gördüğünü ve yüzünün kendi efendi hazretlerinin(!) yüzünün (daha&helliip;)

Başın Örtülmesi?

Başın örtülmesi? Cumhuriyetimizi tehdit eden baş aktör, Başörtüsü mü? Başın örtülmesi mi? İlk bakışta iki önerme arasında bir fark yokmuş gibi gözüküyor değil mi? Başın sözlük anlamlarından biri: İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücudun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa… Boynun üst kısmında yer alan ve en mühim organlarımızı taşıyan vücudun bir bölümü. Baş, vücudun idare (daha&helliip;)

Rivayetler İnancımızı Yönlendirince…

Kur’an, akla ve düşünmeye önem verir. Ayetler üzerinde düşünerek iman etmemizi, asla emin olmadığımız bilgilerin ardına düşmeden, imanımızı yaşamamızı özellikle verdiği örneklerle anlatır ki, yanlışın ardından gitmeyelim. Peki, bizler Rabbin bu öğüdünü ne kadar dinliyoruz? Allah ın sizleri Kur’an dan sorumlu tutuyorum, onun ipine sarılın sözleri, bir kulağımızdan girmiş, diğerinden ne yazık ki çıkmıştır. Rivayetler günümüzde adeta Kur’an ın önüne (daha&helliip;)