İslam Kapitalist ya da Sosyalist Değildir!

Bir mümin için İslam ideolojilerin en değerlisidir. Yani mümin bir karar alırken, bir olay karşısında duruşunu belirlerken öncelikle İslam’a göre karar verir. Eğer dinimiz bir şeyi kınıyor ya da yasaklıyorsa mümin onun kötü olduğunu, yapılmaması gerektiğini savunur. Eğer bir şey dinimizce destekleniyorsa o zaman o mümin onun en güçlü savunucusu olur.

İşin yoruma açık olan yerleri ise Kuran’da net bir biçimde bir emir ya da yasağa bağlanmamış olan konulardır. İşte bu konular müminin kendisine bırakılmıştır. Yani bu konularda mümin kendi ideolojisi, fikirleri ışığında istediği şekilde karar verip bu kararı uygulayabilir.

Son günlerde, bilhassa İhsan Eliaçık’ın söylemleri ile tekrar alevlenen kapitalist / sosyalist İslam tartışması da bu yorum ışığında değerlendirilmelidir. Bana sorarsanız İslam kapitalist ya da sosyalist değildir. İslam’ın ekonomik konularda söyledikleri, emirleri, tavsiyeleri, yasakları vardır. Kuran, farklı emir ve yasaklar ile zaman zaman kapitalizme zaman zaman da sosyalizme yaklaşabilir.

Yetimlere mallarını verin. Temizi pise değişmeyin. Yetimlerin mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Bunu yapmak gerçekten büyük bir vebaldir.
(4 Nisa Suresi -2)

Allah, rızıkta kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere aktarıp da herkes onda eşit hale gelmiyor. Allah’ın nimetlerini mi inkâr ediyorlar?
(16 Nahl Suresi -71)

 

Ancak İslam hiçbir bir ideolojiyle tamamen örtüşmez. Birinin bazı hükümleri ile uyum içindeyken diğerinin başka özellikleri ile uyumluluk içerisinde olabilir. Çünkü Kuran Allah sözüdür. İnsan sözünden, insanların günlük gelişmeleri anlamlandırmak adına geliştirdikleri ideolojilerden üstündür, onların ötesindedir.

Kuran’ın hiçbir ideoloji ile tam olarak örtüşmemesinde bir sorun da yoktur. Mümine düşen yazının girişinde anlatmaya çalıştığım tavrı benimsemektir. Eğer bir konuda Allah’ın bir emri varsa, mümin onu esas kabul eder. Yok eğer yoksa o zaman mümin serbesttir. İster kapitalist öğretiden bir şeyler alır, ister sosyalistten. Yani, müminler Allah’ın izin verdiği ölçüde kapitalist ya da sosyalist olabilirler. Sakıncalı olan ise Allah’ın dinini, Allah kelamı olan Kuran’ı kapitalist ya da sosyalist ilan etmektir. Çünkü bu Allah kelamını insanların düşünce ürünleri olan ideolojilere indirgemek, Allah kelamını insan sözüne uydurmaya çalışmaktır.


About the Author
Author

Yagmur

Comments (7)
Leave a reply

Name (required)

Website