Salatın şubesi ritüelin açılımı ve hizip asabiyeti.. 7 – SON

Benim düşüncemde; sabah ve akşam ifadesi tüm günü zaten kapsamaktadır, benim birkaç sayfa öncesi “Satın şubesi, ritüelin açılımı ve hizip asabiyeti“ başlılklı o yazım ve sonrasında yazdıklarımda bu kapsam ifade edilmiştir.. yani;


Mutlak salatın yüklenildiğinin idrakı içinde olan kişi, zaten bu idrakın dışında yanlış bir eyleme kolay kolay geçit vermez ve bu idrak ile gününü tamamlar lakin aynı kişi günün başlama ve bitiş anlarındada “şekilsel“ bir formu olmayan yönelişini yapar.. bundan doğal birşey göremiyorum ve zaten bu idrak içinde olan kişiye ek olarak sabah ve akşam yönelişi bir zorunsama hissettirmez aksine o kişi bunu içten gelerek yapar, üşenmez, tembelce hareket etmez.. fakat sebep elbet bu psikoloji değil.. bana göre sabah akşam ve yatsı diye bilinen vakitlerde Rabbe boyun bükmenin farzıyyeti olduğuna inanıyorum,

Nedenine ve niteliğine gelince; tüm günün idrak içinde geçiren kişi bu vakitlerde bu idraka sebep olan Yaratıcıya şükranlarını teşekkürlerini sunar bu ve bu yöneliş;

o kişiye gününü ve ertesi günününü Mutlak Salatılın yüceliğini bir daha anımsatarak ve onu kalben daha bir sağlamlaştırarak hazırlar ve bu şekilde bu sağlamlıkla hatalardan daha bir beri olma halini yakalar ve elbet direkt Rable sohbet insana kendi konumunun hatırlanması ve Rabbin anılmasını sağlar düşüncesindeyim.. yani gevşek bırakmama durumu var ortada..

nasıllığına gelince benim fikrim;

Bu yönelişlerin minumum temizlik sonrası hiçbir şekli kural olmadan yapılabilirliğidir..

Yazar : Yener

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website