Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler ve İnananlar!

Dini savaş ve nefret aracı yapmayın. Din dünyadakileri öldürtmek için değil Adem’den beri aynı kaynaktan insanları barış (islam, esenlik, selamet, güven, emniyet) içinde yaşatmak için Allah tarafından gönderilmiştir…[1] Kişisel menfaatler ve dünyevi çıkarlar uğruna yaptığınız zulümleri, savaşları Allah adına yaptığınız söylemeyin bari… Allah’a iftira atmayın!

Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi olmanız ya da başkaca inançlar taşımanız sizi üst sınıf ve her türlü zulmü yapmaya yetkili insanlar yapmaz. Bu adları kendinize takmanız cenneti garantilediğiniz anlamına gelmez. Tüm yaptıklarınızın ve yapacaklarınızın hesabını vereceğinizi unutmayın![2]

Akıl insanı hayvandan ayıran en temel yetidir. Akla düşmanlık etmeyin. Gerek din alanında vahyin parlak ışığı doğrultusunda, gerek dünya işlerinizi çekip çevirmekte, bilimde, teknolojide, toplumsal işlerde aklınızı rehber edinin, sizi kandırmaya çalışanları sorgulayın, eleştirin, en azından vicdanen doğruyu bulun ve aklınızı sonuna kadar kullanın![3]

İnsanları putlaştırmayın. Peygamber de olsalar bu elçiler beşerdirler. Unutmayın, Dinin en temel amacı putları yıkmak, din adamı sınıfını, Allah ile kul arasına giren aracılar sınıfını ortadan kaldırmaktı… Unutmayın! Buda, Hübel, Lat, Hinduların putları vb. putlar; sevilen, sayılan Allah katında değerli görülen şahısların putlaştırılması ve onlardan şefaat beklenilmesinden türetilmiş sembollerden ibarettir.[4]

Kadınları diri diri karanlığa gömmeyin. Onları çarşafa, peçeye, burkaya, karanlığa hapsetmeyin. Onları aşağılık ve fitne sebebi varlıklar olarak görmeyin.  Onlar sevgi ve şefkatin temsilcileridir. Fiziksel olarak güçlü olduğunuz için onları ezerek, zevk aracı olan, alınıp satılan mallar haline getirmeyin. Onlara hayatı zindan etmeyin.  Allah’tan korkun! Yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz![5]

Detaylarda boğulmayın. Pire uğruna yorgan yakmayın. Bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir prensibini değerlerinizin en başına koyun! Din adına cinayetler işlemeyin! İşlediğiniz cinayetleri dine mal etmeyin![6]

Dini yaşamak ortaçağda kalmak demek değil, yaşadığı çağın en aydın kişileri olmaktır. Bunu anlayın artık!

Kültürel ve geleneksel adet ve göreneklerinizi, giyim kuşam tarzınızı din sanmayın, onları din olarak başkalarına dayatmayın! Din tek bir millete ait bir olgu değildir. Adem’den beri vardır. Kültürel farklılıklar ve çeşitlilik dünyanın renkleridir… Bu renkleri siyah ya da beyaza indirgemeyin!

Fırkalara, hiziplere, mezheplere, dinlere ayrılmayın. Her mezhep kendini tek gerçek ve doğru yol olarak görüp diğerini yok etme hakkını kendinde görmekte. Allah ise insanları islama, barışa, sevgiye, birliğe, beraberliğe davet etmekte… Tek doğru yol yalnız Allah’a kul olmaktır. Mezhep liderlerine, tarikat liderlerine, hocalara ya da kendi ruhbanlarına kul olmak değil…

Yalnız Allah’a kulluk edin. İbadet günün her anında Allah’a kulluk etmektir. Namazlarınız, ibadetleriniz sizi çirkinliklerden ve günahlardan alıkoysun. Eğer alıkoymuyorsa bunun nedenini bir düşünün…

Müslümanlar! Aklınızı başınıza alın. Eğer bu şekilde bu zihniyetle gitmeye devam ederseniz dünya her zaman Müslümanların ezildiği bir yer olmaya devam edecektir. Çünkü sizler sünnetullaha aykırı davranıyorsunuz. Aklınızı kullanmıyor, masallarla uykuya dalıyorsunuz…[7]

Size sevgiyi, hoşgörüyü, aklınızı kullanmayı, yalnız Allah’a kul olmayı öğütleyen insanlara düşmanlık beslemeyin. Asıl sizi nefrete, kine ve akılsızlığa, kendine kul-köle olmaya davet eden kişileri eleştirin!

Allah ile aranıza aracılar sokmayın. Allah size kafi değil mi[8] ki ondan başka şefaatçiler,[9] yardımcılar arıyor; ondan başkasına dua edip yakarıyor, onlardan himmet ve medet bekliyorsunuz?[10] Allah’a güveniniz ve inancınız yok mu? Herkes Allah’ın velisi/dostudur.[11] Siz de Allah’ın dostusunuz? Öyle değil mi?

Din sahtekarlarının, dinden doğrudan para kazananların, din tüccarlarının, masal anlatıcılarının, sizleri uyutup köleleştirenlerin, kendileri zenginlik içinde yaşarken, lüks evlerde oturup lüks arabalarda gezerken size fakir olmanın faziletlerini anlatarak sizi aldatanların peşinden gitmeyi, onları yüceltmeyi bırakın artık![12]

Din adına konuşup papağan gibi eski eserleri aynen tekrar edenlerin alim olduklarını sanmayın. Bunlar sadece teyp kaseti, ya da papağan gibi ezberden eski bilgileri tekrar edip dururlar. Dünyanın ve Müslümanların sorunlarına dair yeni fikirler üretemeyenlerin, insanlık ve islam adına din, bilim, teknoloji, fen, toplumsal hayat vb. alanlarında yararlı çalışmalar yapmayanların, Müslümanları çağdaş dünyaya entegre edecek fikirler üretemeyen zavallıların Arapça öğrenmekle ve ezberledikleri eski kitapları aynen tekrar etmekle alim olduklarını sanmayın![13]

Alimleri, hocaları, şeyhleri, ruhbanları, din adına konuşanları efendiler, rabler edinmeyin. [14] Onları eleştirmekten korkmayın. Hatasız kul yoktur. Onların hatalarını Allah’ın dini olarak kabul ederseniz Allah’a değil onlara kul olmuş olursunuz! Unutmayın,  Alemlerin rabbi ve tek efendisi Allah’tır.

Nüfus cüzdanında yazdığı için Müslüman olduğunuzu düşünmeyin. Unutmayın, Müslümanlık eylemle, işle, davranışla ortaya çıkan bir vasıftır. Samimi olarak Allah’a teslimiyettir. Yalnız Allah’a kul olmaktır. Kötülükten sakınmak ve iyi işler yapmaktır. İnsanlığa yararlı değer üretmek, barışın ve sevginin yanında olmaktır. Putları yıkmak, Allah’tan başka güç tanımamak Allah ile aracı olduklarını iddia edenleri alaşağı etmektir. Müslümanlık dünyayı kan gölüne ve cehenneme çevirmek, cenneti kendi anlayışına parsellemek, kendinden başkasını cennete dahi sokmamak, Allah’ın engin, sonsuz rahmetini kısıtlarcasına kendinden başka herkesi cehenneme sokmaya çalışmak değildir.

(Ey müminler) Bu iş, ne sizin kuruntularınızla, ne de Kitap Ehlinin kuruntularıyla değil. Kim kötülük yaparsa, onunla ceza görür; o, Allah’tan başka bir veli (dost) ve bir yardımcı bulamaz.
(4/123)

Selam ve Dua ile

METİN AYDIN

——————0000——————–0000———————-0000—————-

[1] Ey inananlar! Hepiniz toptan barış içine girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. 2/208

[2] (Ey müminler) Bu iş, ne sizin kuruntularınızla, ne de Kitap Ehlinin kuruntularıyla değil. Kim kötülük yaparsa, onunla ceza görür; o, Allah’tan başka bir veli (dost) ve bir yardımcı bulamaz. (4/123)

[3] Furkân 44. Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.

[4] Enbiyâ 67. “Yazıklar olsun, size de; Allah’ı bırakıp kulluk ettiklerinize de! Hâlâ aklınızı başınıza almayacak mısınız?”

[5] Sizi tek bir candan yaratan, gönlünün ısınacağı eşini de aynı şeyden yaratan Odur. 7/189

[6] Kim bir kişiyi, bir kişiye karşılık yahut yeryüzünde bir fesat sebebiyle olmaksızın öldürürse, insanları toptan öldürmüş gibidir. Ve kim bir kişiye hayat verirse insanlara toptan hayat vermiş gibidir. 5/32

[7] İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır. 53/39

[8] Allah kuluna kafi değil mi? Ama seni O’nun yerine kulluk yaptıkları hayali, sahte ilahlarla korkutuyorlar. Allah kimi saptırırsa, artık onu yola getiren bulunmaz. 39/36

[9] De ki: “Bütün şefaat Allah’ındır. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Sonra O’na döndürüleceksiniz.”39/44

[10] Allah’ı bırakıp kendilerine ne şimdi, ne de kıyamet gününde cevap veremeyecek olan ve kendilerine yalvarıldığının bile farkında olmayanlara yalvarıp yakarandan daha sapık kim olabilir?46/5

[11] Allah, mü’minlerin velisi/dostudur 3/68

[12] Hûd 51. “Ey kavmim! Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim, ancak beni yaratana âittir. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?”

[13] Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onu (içindeki derin anlamları, hikmet ve hükümleriyle gereği gibi) yüklenmemiş olanların durumu, koskoca kitap yükü taşıyan eşeğin durumu gibidir. 62/5

[14] “Onlar, Allah’dan başka bilginlerini ve rahiplerini de kendilerine Rab edindiler, Meryem oğlu Mesih’i de. Oysa onlar bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Allah’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O, müşriklerin ortak koştuğu şeylerden de münezzehtir.” Tevbe/31

 


About the Author
Author

metinlone

Leave a reply

Name (required)

Website