Kur’an’ın Çizdiği Sınırlar Hayatımızı Güzelleştirir…

Kur’an’ı Kerim, Yüce Rabbimiz’in rahmetinin bir göstergesidir. Allah kullarına rehber olarak Kur’an’ı göndermiştir. Kur’an iman edenler için büyük bir rahmet ve yol göstericidir. Kur’an’ı Kerim’de Allah, bizden ne istediğini ve bize neleri yasakladığını ayetleriyle açıkça bildirmiştir. Yani Kur’an’ı Kerim, okunduğunda çok rahat anlaşılabilen bir kitaptır. Allah’ın emirleri ve yasakları çok açıktır. Bazı kişilerin söylediği gibi, anlaşılması zor olan, sadece Peygamberimiz (s.a.v)’in anlayabileceği bir kitap değildir. Allah, Kur’an’ı, Peygamberimiz (s.a.v)’e tebliğ etmesi için indirmiştir ve Peygamber Efendimiz (s.a.v) de Allah’ın emrine uyarak Kur’an’ı tebliğ etmiştir. Kur’an’ı Kerim’den başka bir kaynaktan da faydalanmamıştır.

De ki: “Ben elçilerden bir türedi değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilemiyorum. Ben, yalnızca bana vahyedilmekte olana uyuyorum ve ben, apaçık bir uyarıcıdan başkası değilim.”
(Ahkaf Suresi, 9)

Ayetten de açıkça anlaşıldığı gibi Peygamber Efendimiz (s.a.v) de sadece kendisine vahyedilene uymuştur. Yalnızca Allah’ın vahyiyle insanları uyarmıştır, müjdelemiştir, korkutmuştur. Ve insanlardan da sadece Kur’an’a uymalarını istemiştir. Çünkü Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) de, tek kurtuluşun Kur’an’ı Kerim’e eksiksiz uymakla olacağını biliyordu. Bu dünyada ve ahirette güzel bir hayatla yaşayabilmemizin tek şartı, Kuran’ı kendimize rehber edinmektir. Kur’an, insanı en doğru yola iletir.

Şüphesiz, bu Kur’an, en doğru yola iletir ve salih amellerde bulunan mü’minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir.
(İsra Suresi, 9)

Bizi yoktan var eden Allah’tır, bu durumda bizim nasıl bir yaşantıyla mutlu olacağımızı da yalnızca Allah bilir.

Rabbimiz’in bizden istediği ahlak, Kur’an’da açıkça bildirilmiştir. İnsan fıtratı zaten Kur’an ahlakına uygundur, insan Kur’an ahlakı üzerine yaratılmıştır. Bunun dışında insan mutlu olamaz. Hayatı boyunca Kur’an’ın belirlediği sınırlar içinde yaşayan bir insan, bu dünyada ölünceye kadar, ahirette ise sonsuza kadar mutlu yaşar. Ayrıca Kur’an’ı okuduğumuzda zannedildiği gibi kısıtlamalarla dolu bir kitap olmadığını da anlarız. Rabbimiz de bunu ayetinde şu şekilde bildirmiştir;

Biz sana bu Kur’an’ı güçlük çekmen için indirmedik,
(Taha Suresi, 2)

Başka bir ayette de Allah,

Andolsun Biz Kur’an’ı zikr (öğüt alıp düşünmek) için kolaylaştırdık. Fakat öğüt alıp-düşünen var mı?
(Kamer Suresi, 17)

Aksine, Kur’an’ı Kerim bize özgürlük sunan bir kitaptır. İnsan bu konu üzerinde düşündüğünde, asıl Kur’an’dan uzak yaşayanların hürriyetlerini kaybettiklerini anlar. Hem bu dünyanın nimetlerinden hem de ahiretin nimetlerinden alabildiğine zevk almamızın yolunu bize gösteren Kur’an’ı Kerim’dir. Bize sevginin, şefkatin, Allah aşkının, Allah korkusunun nasıl olması gerektiğini öğreten, cenneti, cehennemi, şeytanı tanıtan, kısacası her konuda çeşitli açıklamalarda bulunan bir zikirdir Kur’an’ı Kerim.

Kur’an ahlakından uzak yaşayan insanlar ise tam aksine Kur’an’ın insanlara sunduğu nimetlerden, güzelliklerden asla faydalanamazlar. Bu dünyada mutsuz bir yaşam sürdükleri gibi ahirette de sonsuz cehennem azabıyla karşılık görürler. Çünkü bu insanlar, Allah’ın onlara gönderdiği uyarılardan yüz çevirmişlerdir. Allah’ın rızasına uygun olarak değil, insanların rızasına uygun yaşamışlardır. Allah’ın gücünü, büyüklüğünü, aklını, sanatını takdir etmek yerine dünya hayatına meyletmişlerdir.

“Onlar, Allah’ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah, güç sahibidir, Azizdir.
(Hac Suresi, 74)

Oysa burası sadece bir imtihan yeridir.

“O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır.”
(Mülk Suresi, 2)

Dünya’nın bir imtihan yeri olduğunu unutmadan, rehberimiz olan Kur’an’dan uzak durmayalım, Kur’an’ı Kerim’den ayrı yaşamayalım, okuyup her zaman Kur’an’a ve Rabbimiz’ e yakın olalım İnşaAllah.

Kur’an’dan mü’minler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o, zalimlere kayıplardan başkasını arttırmaz.
(İsra Suresi, 82)

 


About the Author
Author

esra_erat

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website