Allah Yolunda Mücadele Edin

Allah Yolunda Mücadele Edin

İnananların; özür sahibi olmaksızın oturanlarıyla, Allah yolunda malları ve canlarıyla didinip gayret gösterenleri aynı değildir. Allah, malları ve canlarıyla gayret gösterenleri oturanlara derece bakımından üstün kılmıştır. Allah hepsine güzellik vaat etmiştir ama didinip gayret gösterenleri, çok büyük bir ödülle, oturanlardan üstün kılmıştır. (4 Nisa Suresi Ayet 95)

Allah’a kulluk etmek aynı zamanda O’nun taraftarı olmak, tarafını belli etmek demektir. Kul yapacağı her işte, alacağı her kararda Allah’ın emir ve buyruklarına göre hareket eder. Sahip olduğu tüm imkânları O’nun yolunda hayırlı işlerde kullanarak mücadele eder. Kur’ân ayetlerinde inananlara kendi başlarına bir köşeye çekilip sadece ibadet etmeleri değil Allah yolunda malları ve hatta gerektiğinde canları ile mücadele etmeleri emredilir. İnsanların bir kısmı kendini Allah yoluna adayıp tüm insanlığın faydasına olacak hayra ve barışa yönelik değerler üretmeye çalışırken bir kısım insanlar bu çabaya engel olmaya çalışmakta ve adeta inkârcılıklarının mücadelesini vermektedirler. Bu sebeple samimi bir kula düşen vazife öncelikle kendini yetiştirip geliştirmesi ve insanları doğru yoldan saptırarak fitne ve fesat sebebi olacak işlere yeltenenlere karşı mücadele etmesidir. Kur’ân ayetinde: “Kim Allah’ı, Elçisini ve inananları dost edinirse bilsin ki galip gelecek olanlar, Allah’ın taraftarlarıdır” (5/56) şeklinde buyrulmakta ve Allah yolunda iş yapıp değer üretenlerin mutlu sona ulaşacakları müjdelenmektedir.

Not: Bu yazı, Dr. Emre Dorman’ın “Kuran’daki Temel Emirler ve Yasaklar” kitabından alınmıştır.


About the Author
Author

Editor 1

Leave a reply

Name (required)

Website