Kuran`da bahsedilen ateistler

Kuran`da sadece ortak koşanlardan bahsedildiği, Allah`a inanmayanlara hiç değinilmediği iddiasında bulunanlar var.


Durumun böyle olmadığını gösteren ayetlere örnekler:

HAKKA

33. Çünkü o, Yüce ALLAH`a inanmıyordu.

NİSÂ
(38) Bunlar, mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah`a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa, o ne kötü arkadaştır.

TEVBE
(45) Ancak Allah`a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşüp kendileri de o şüphelerinin içinde bocalayan kimseler senden izin isterler.

Yusuf Suresi 37 Yûsuf dedi ki: “Rızıklanacağınız herhangi bir yemek size gelmeden önce onun yorumunu ikinize mutlaka bildiririm. ” Bu, Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir. Ben, Allah`a inanmayan ve âhireti de tamamen inkâr eden bir toplumun milletini terk ettim. ”

Görüldüğü üzere bu ayetlerde ortak koşanlardan değil, Allah`a inanmayanlardan bahsedilmekte.

Şimdi bazıları “ama burada bahsedilen Allah`a inanmayıp başka tanrılara tapanlar, günümüz ateistleri gibi değil” falan diyebilir.

Ateistler de Allah`a inanmayan putperestlerdir. Tıpkı bu ayetlerde bahsedildiği gibi…

Allah`ın yerine başka ezeli ve ebedi varlık ve güçlere inanıyorlar(kainat, madde, kainatın yasaları… )

Ya da kainatın yöneticisi olarak başka şeyleri görüyorlar.

İlla ki bir ritüel yapmak gerekmiyor bir şeyin inanırı olmak için.

Aynı durum panteistler için de geçerlidir.

Zaten bir panteist putperest ile, ateist putperest arasında da hemen hiçbir fark yoktur.

Selam

Yazar : Emre_1974tr

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (5)
Leave a reply

Name (required)

Website