Hz. İsa ve NOEL

  Noel, her yıl 25 Aralık tarihinde İsa’nın doğumunun kutlandığı Hıristiyan bayramıdır. Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık’ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık’ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder.. Hal böyle iken Kuranın Hristiyanları yalanladığını ve hz. İsa’nın doğum zamanının bu olmadığını yazdığını biliyormu idiniz? Meryem Suresinden bir hakikatle bunu açıklayalım : (more…)

Allah’ın Belirlediği Hac Günlerini Sınırlandıranlar

  Hac, İbrahim Peygamber zamanından beri var olan bir ibadet olarak belirli bir dönemde Kâbe’yi ziyaret ederek ibadet etmek demektir. Yani geleneksel dine göre İslam’ın beş şartından biri olan hac ibadeti, Peygamberimiz döneminde bilinen bir ibadetti. Bilindiği gibi peygamberimizden önce Kâbe müşriklerin kontrolüne geçmiş ve Hz. İbrahim’den gelen tevhit dini esası bozularak Allah’a ortak koşulan bir mekâna dönüşmüştü. Ancak hem (more…)

Cehennem Kaç Kişilik?

  İnsanlarla dini konularda, cennet ve cehennem ile ilgili konularda konuştuğumuzda bazı kişilerden kimlerin cennete, cehenneme gideceği, kendilerinin cennete mi cehenneme mi gideceği hakkında çok iyimser dahası çok kendinden emin ifadelere şahit oluyorum. Biraz açarsak, bahsettiğimiz kişiler kendilerinin iyi insanlar olduğu, kimseye kötülük yapmadığı veya her hafta cuma namazı kıldığı, oruç tuttuğu gibi gerekçelerle “Allah bizi cennete almayacak da kimi (more…)

Neden “Sadece Kuran”? (İkinci Bölüm)

Allah’a ve Peygamberine itaat “Allah ve Peygamberine itaat”, Allah’ın Peygamberi üzerinden ilettiği sözüne itaat demektir. 9:1-3 ayetlerinde “Allah ve resulünden… ültimatomdur” ifadesi bunu doğrular. Yoksa Allah ve Resul bu ültimatomu beraberce hazırlamış veya Allah Resul’e danışmış değildir (bkz.12:40, 18:26, 21:27). Aynı şekilde 33:36 ayeti de Allah ve resulünün ortaklaşa hüküm verdikleri anlamına gelmez. 24:48, 8:20 ve 4:12-13’ü inceleyin. 72:23 ayeti (more…)
İntihar Etmek / İntihar eden kişi cehennemlik mi?

İntihar Etmek / İntihar eden kişi cehennemlik mi?

İnsanoğlu yaşamında çok sıkıntılarla karşılaşır. Bu sıkıntılar insanın hayatının olmazsa olmazlarıdır da. İmtihan dünyasında yaşıyoruz sonuçta. Allah’ın kanunu. Kimimiz yaşadığı olayı hak etmediğini düşünür ve isyan eder. Kimi de Allah’ın imtihanında kendi yaptıklarını düşünerek ona göre bir yol çizmeye bakar ki, doğru olan da budur. Bilir ki başımıza gelen bir şey tesadüf değildir. İnsanların Allah’ın yardımı ile doğru seçimler yapmasını tercih ederim. (more…)

Hz. Muhammed’in İncil’de Müjdelenmesi

Günümüzde misyonerlik faaliyetleri özellikle üniversitelerde etkisini arttırmaya başladı. Bu misyoner faaliyetlere karşı biz Müslümanlara düşen, ilk olarak Kuran’ı iyi bilmek, ikincisi ise uygun bir dille İslam’ı tebliğ etmektir. Eğer bir gün Hristiyan bir misyonerle karşılaşırsak, ona hatırlatmamız gereken şeylerden biri de Hz. Muhammed’in Hristiyan kutsal kitabında bildirilmiş olduğudur. Yeni Ahit’te İsa’nın Tanrı tarafından gönderilen bir elçi olduğu açık ve nettir. (more…)

İslam ve Hint Dinleri

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’te yani ilahi dinlerde Allah’ın yaratması, ölüm ve ahiret inancı üç önemli esastır. Ancak hem geçmişte hem de günümüzde insanlar bütün korkuların temeli olan ölümden kaçmak için farklı yollar aramışlar ve bir kısmı yanlış bir şekilde içinde “ruh göçü” gibi inançların bulunduğu Hint dinlerine (Budizm, Hinduizm, Taoizm, yeni dini hareketler vs. ) meyil etmişlerdir. Bu Hint kökenli (more…)

21 Aralık’ta Kıyamet Kopmadı, Peki Şimdi Ne Olacak?

  Günümüzde fazlasıyla itibar edilen bir görüştür “Sonsuza dek yaşayacakmış gibi düşünmek, yarın ölecekmiş gibi yaşamak…” Peki yarın ölecekmiş gibi yaşamayı kastederken kaçımız bunu dünya hayatını doya doya yaşamalıyım diye algılıyor? Kaçımız da bunu ahiret hayatına yatırım yapmalıyım diye algılıyor? Aslında yaşayan her canlı kaçınılmaz sonun bir gün kendisi için de geleceğinin farkında ama nedense bu düşünceyi hep kafasının arkasında (more…)