İntihar Etmek / İntihar eden kişi cehennemlik mi?

İntihar Etmek / İntihar eden kişi cehennemlik mi?

İnsanoğlu yaşamında çok sıkıntılarla karşılaşır. Bu sıkıntılar insanın hayatının olmazsa olmazlarıdır da. İmtihan dünyasında yaşıyoruz sonuçta. Allah’ın kanunu.

Kimimiz yaşadığı olayı hak etmediğini düşünür ve isyan eder. Kimi de Allah’ın imtihanında kendi yaptıklarını düşünerek ona göre bir yol çizmeye bakar ki, doğru olan da budur. Bilir ki başımıza gelen bir şey tesadüf değildir.

İnsanların Allah’ın yardımı ile doğru seçimler yapmasını tercih ederim. Ama Allah’ı umursamaz ve O’nu düşünmeden hayatına yön verirse, Allah kendi yoluna yakınlaştırmaz ve Allah’tan uzaklaşmış insanın sıkıntılarla savaşması hiç kolay değildir. Ne yazık ki bu insanlar hayal kırıklığına uğramışlardır. Çektiği acıların, zorlukların üstesinden gelemeyeceğine inanır ve yaşamına son verince sıkıntılarının da son bulacağını düşünür. Bu tür insanlar Allah’a dayanmadığı için çabuk pes ederler. 

Oysa Allah, inanan kullarına olsun inanmayan kullarına olsun yüklenemeyecekleri hiç bir yükü yüklemez.

Allah hiçbir benlikte, yaratılışınızı içeren bir yük yüklemez / teklifte bulunmaz.
Bakara suresi 286. ayet

Ve onu zorluklar karşısında bir kolaylık muhakkak verir, yeter ki biz Allah’a sığınıp biraz sabredelim üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olamaz.

‘… zorluğun bir kolaylık mutlaka var! Zorluğun bir kolaylık muhakkak var!
İ
nşirah suresi, 5-6. ayet

İnançlarımız, düşüncelerimiz hayatımızı şekillendirir. İntihar etme düşüncesinde olan insanın inançlarında ise büyük yanlışlar vardır. Kurtuluşu Allah’a sığınmakta değil de ölümde arayan, hayatın amacını  kavrayamamış, yaratıcısını tanıyamamış demektir. Çünkü doğru bir Allah inancına sahip olan birisi intihar düşüncesine asla kapılmaz/kapılmamalıdır. Bilir ki bu büyük bir günahtır. Bu Allah’ı unutmaktır, bu Allah’tan umut kesmektir!

” Kendi canlarınızın kıymayın / intihar etmeyin. Hiç kuşkusuz, Allah, size karşı çok merhametlidir. Kim düşmanlık ve zulümle intihar günahını işlerse onu ateşe sokacağız. Bu, Allah için çok fazla.  Nisa Suresi 29-30.ayet

Ama Allah’a teslim olan kişi, her şeyini kaybedse bile umudunu kaybetmez. 

İntihar eden kişiler için bazı istisnalar da vardır. Aklı olmayan / deli, zihinsel engelli veya cinnet geçirme diye. Allah aklı olmayanları / delileri Allah sorumlu tutacak değildir. Aklın devre dışı olması / cinnet durumunda yapılan intiharlar içinse yorum yapmamız doğru olmaz. En doğrusunu Rabbimiz bilir.

Ama bilinçli kişinin intihar edipte ahirette kurtuluşa erenlerden olmasını beklemek zor.

Bir şey var ki, kesinlikle kâfirler topluluğu Allah’tan ümitlerini keser. İntihar eden kişi ümit kesmiş anlamına, ümit kesen kişi Yusuf suresi 87.ayetine göre kâfir kişi demektir, kâfir herkese karşı Allah cenneti haram kılmıştır.

” … Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin; Çünkü, Allah’ın rahmetinde de, küfre sapanlar topluluğunda başkası ümit kesmez. ”  Yusuf suresi, 87.ayet

De ki: “Ey öz benlikleri aleyhine sınırı aşan / aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Allah, günahları tümden affder. Çünkü O, mutlak Gafûr, mutlak Rahîm’dir. Zumer suresi, 53.ayet

Allah’a sığınalım, doğruyu görelim ki, hesap günü pişman olmayalım inşallah.


About the Author
Author

huda--nur

Comments (4)
Leave a reply

Name (required)

Website