Bayanlarla Konuşmak Haram Olsa Peygamberler Konuşmazdı!

Helal ve haramlar Kuran’da Rabbimiz tarafından açıkça bildirilmiştir. Haramların sayısı oldukça azdır. Bir konu Kuran’da haram olarak geçmiyorsa ve peygamber kıssalarında da haram olmadığına dair bir anlatım görülüyorsa, o konunun haram olduğunu iddia etmek Kuran’la çelişmek anlamına gelir.

Örneğin bir kısım insan kadınlarla bir arada olmanın ve konuşmanın haram olduğunu söyler ve bunu Kuran’danmış gibi göstermeye çalışır. Oysa Kuran’a baktığımızda kadınlarla konuşmak ve bir arada olmanın haram olduğu konusunda tek bir ayet göremeyiz. Aksine peygamber kıssalarında tüm peygamberlerin bayanlarla bir arada olduklarına dair deliller mevcuttur.

Bu iddiada bulunan kişiler her gün yüzlerce kadınla bir araya gelir ve konuşurlar. Bankada, toplu taşım araçlarında, hastanede, okulda, trafikte, markette… Kendilerine bu konu hatırlatıldığında; ”günümüz şartlarında insan istemeden de harama düşebiliyor” şeklinde bir savunma getirirler. Oysa insan bile bile harama giriyorsa, iman zafiyeti yaşıyor demektir. Allah’a iman eden kişiler elbette Allah’ın haram ve sınırlarını asla ihlal etmezler. En azından samimi müminler bu gaflete düşmezler.

 

Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez.
(Bakara Suresi, 185)

Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız.
(A’la Suresi, 8)

 

Ayetlerinden de anlaşıldığı gibi Allah kulları için zorluk dilemez ve kolay olanda başarılı kılar. Oysa kadınlarla konuşmanın ve bir arada bulunmanın haram olduğunu iddia etmek, insan hayatında büyük bir zorluğa sebep olur. Allah insana kaldırabileceğinden ağır yükler yüklememiştir.

 

Hz. Muhammed sav Bayanlarla Bir Arada Olmuş ve Onlarla Sohbet Etmiştir

Allah Peygamberimiz (sav)’e şöyle buyurmuştur;

 

Bundan sonra (başka) kadınlar ve bunları başka eşlerle değiştirmek -güzellikleri senin hoşuna gitse bile- sana helal olmaz; ancak sağ elinin malik olduğu (cariyeler) başka. Allah herşeyi gözetleyip denetleyendir.
(Ahzab Suresi, 52)

 

Ayette geçen, ‘güzellikleri senin hoşuna gitse bile’ anlatımı, peygamberimizin bayanlarla karşı karşıya geldiğini gösteriyor. Peygamberin mümin olmayan biri ile evlenmesi mümkün olmadığına göre demek ki bayanların imanı hakkında fikir edinecek kadar vakit geçiriyordu kendileriyle.

 

Hz. Musa bayanlarla Bir Arada Olmuş ve Onlarla Sohbet Etmiştir


Medyen suyuna vardığı zaman, su almakta olan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de (hayvanları su başına götürmekten çekinen) iki kadın buldu. Dedi ki: “Bu durumunuz ne?” “Çobanlar sürülerini sulamadıkça, biz sürülerimizi sulayamayız; babamız, yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır.” dediler.
(Kasas Suresi, 23)

Çok geçmeden, o iki (kadın)dan biri, (utana utana) yürüyerek ona geldi. “Babam, bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafaat vermek üzere seni davet etmektedir.” dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o: “Korkma” dedi. “Zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun.”
(Kasas Suresi, 25)

 

Hz. Musa kıssasında, çeşme başındaki bayanlar Hz. Musa ile konuşurken, suyun başındaki diğer erkek topluluğuna yaklaşmamış ve onlarla konuşmamışlardır. Burada konuşulmaması, muhatap olunmaması gereken erkek modeli de gayet açık görülmektedir. Ancak Hz. Musa ile iki kız kardeş sohbet etmiş ve beraberce babasının bulunduğu yere gitmişlerdir.

 

(Musa) Dedi ki: “Buluşma zamanımız, (ülkenin ulusal) bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vakti (olsun).”
(Taha Suresi-57,58,59)

 

Bu ayetten de anlaşılıyor ki kadın ve erkek herkesin bir arada toplandığı ulusal bayram günü Hz. Musa ve büyücüler bir araya gelmişlerdir.

Hz. Süleyman bayanlarla Bir Arada Olmuş ve Onlarla Sohbet Etmiştir

 

Ona: “Köşke gir” denildi. Onu görünce derin bir su sandı ve (eteğini çekerek) ayaklarını açtı. (Süleyman:) Dedi ki: “Gerçekte bu, saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk-zemindir.” Dedi ki: “Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim; (artık) ben Süleyman’la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah’a teslim oldum.”
(Neml Suresi, 44)

 

Hz. Süleyman, güneşe tapan bir kavmin başında bulunan Sebe Melikesi Belkıs’ı sarayında ağırlamış ve yüz yüze ona tebliğ yapmıştır.

Yine Hz. Nuh da 950 yıl tebliğ yapmıştır. Kendi eşi kafirlerden olduğuna göre eşinin kadınlara İslam’ı tebliğ etmesi mümkün değildir. Hz. Nuh’un 950 yıl boyunca hiç bir kadına tebliğ yapmamış ve konuşmamış olması da mümkün değildir.

Her türlü nefsani ve sosyal ihtiyaçları için bayanlarla muhatap olmakta sakınca görmeyen bazı insanlar, bir erkeğin bayana tebliğ yapmasını asla hoş görmez ve kınarlar. Yukarıdaki ayetleri ve kıssaları da kabul etmezler. Apaçık ayetleri görseler de, kendi hurafeler sistemine ölesiye bağlı kalır ve Kuran’ı geçersiz kılmaya çalışırlar. Ancak bu çabaları nafile. Allah İslam’ı özüne döndürecek ve nurunu yeryüzünde tamamlayacaktır inşaAllah. Bu büyük hakimiyet gerçekleşirken de başı açık-kapalı, dindar-ateist, okumuş-cahil tüm kadınlara tek tek İslam tebliğ edilecektir.

 

Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile.
(Saff Suresi, 8)

 

İbrahim Akın


About the Author
Author

IbrahimAkin

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website