UMUDUM KUR`AN

Her şey Kur’an’ı okumakla başlayacak;

Düşünmekle anlamını, tekrar tekrar okumakla.
Önce şaşıracağız bilgimizin azlığına,
Sonra her şeyi öğrendim sanacağız,
Sonunda fark edeceğiz sonsuz bir kaynak olduğunu,
Ve böylece devam edecek ömür boyu okumalarımız.

Sonra değişecek bakış açımız, algılamalarımız.
İyiyi kötüyü yeniden tanımlayacağız.
Dalıp gittiğimizde dünyanın gafletine,
Yine Kur’an okumak uyandıracak bizi.
Silkeleyip kendimize getirecek,
Gerçek amacımızı gösterecek bize.
Sonra belki tekrar tekrar uykuya dalacağız,
Ama korkma kardeşim, yine Kur’an’la uyanacağız.

S. Ö. E. 7 Ocak 2007

Görmediniz mi, Allah, göklerde ve yerde bulunan şeyleri sizin emrinize verdi ve görünür-görünmez nimetlerini üstünüze saçtı. İnsanlardan öylesi var ki, Allah uğrunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın mücadele eder.

Böylelerine, Allah`ın indirdiğine uyun dendiğinde şu cevabı verirler: “Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. ” Peki, şeytan onları, alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı?
Lukman Suresi 20 – 21. ayetler (Benzer ayetler: Hac 3-4 ile 8-9; Bakara 170; Maide 104)

Kim Rahman`ın Zikri`ni/Kur’an’ı görmezlikten gelip ondan uzaklaşırsa biz ona bir şeytanı musallat ederiz de o ona can yoldaşı olur.
Bu şeytanlar onları yoldan saptırırlar. Onlarsa kendilerinin hâlâ hidayet üzere olduklarını sanırlar.
Zühruf Suresi 36 – 37. ayetler

Sen, sana vahyedilene sımsıkı sarıl! Hiç kuşkusuz, sen, dosdoğru bir yol üzerindesin.
Gerçek şu: Bu Kur`an sana ve toplumuna elbetteki bir hatırlatıcı/bir düşündürücü/bir şeref/bir öğüttür. Bundan sorumlu tutulacaksınız.
Zühruf Suresi 43 – 44. ayetler

Allah`ın, göğsünü İslam`a açtığı kimse, Rabbinden bir ışık üzerinde olmaz mı? Allah`ın Zikri`ne/Kur`an`a karşı kalpleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun! İşte onlardır, açık sapıklık içindekiler.
Allah, sözün en güzelini, birbirine benzer iç içe ikili manalar ifade eden bir Kitap halinde indirmiştir. Rablerinden korkanların ondan derileri ürperir. Sonra da hem derileri hem de kalpleri, Allah`ın Zikri/Kur`an`ı karşısında yumuşar. Bu, Allah`ın kılavuzudur ki, onunla dilediğini/dileyeni hidayete erdirir. Allah`ın saptırdığına gelince, ona kılavuzluk edecek yoktur.
Zümer Suresi 22 – 23. ayetler

İnsanlardan öylesi vardır ki, Allah yolundan bilgisizce saptırmak ve o yolu oyalanma aracı yapmak için hadis eğlencesi/laf eğlencesi satın alır. İşte böylelerine rezil edici bir azap vardır.
Ayetlerimiz ona okunduğunda, böbürlenerek yüzünü çevirir. Sanki onları hiç işitmemiştir, sanki kulaklarında bir ağırlık vardır. İşte böylesini, korkunç bir azapla muştula.
Lukman Suresi 6 – 7. ayetler

Ey insanlar! Size Rabbinizden apaçık, çok parlak ve güçlü bir kanıt gelmiştir. Biz size, her şeyi açık seçik gösteren bir ışık gönderdik.
Allah`a inanıp O`na sarılanları O, kendisinden bir rahmetin ve lütfun içine sokacak ve onları kendisine ulaşan dosdoğru bir yola kılavuzlayacaktır.
Nisa Suresi 174 – 175. ayetler

Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet geldi.
De ki: “Allah`ın lütfuyla, O`nun rahmetiyle, sadece onunla sevinip ferahlasınlar! O, onların toplayıp yığdıklarından hayırlıdır. ”
Yunus Suresi 57 – 58. ayetler

Bu Kur`an, insanların kalp gözlerini açacak ışıklardan oluşur. Gereğince inanan bir toplum için de bir kılavuz ve bir rahmettir o.
Casiye Suresi 20. ayet

Yemin olsun ki, size, gerçeği açık-seçik anlatan ayetler, sizden önce gelip geçmiş olanlardan örnekler, korunanlar için de bir öğüt indirdik.
Nur Suresi 34. ayet

Yemin olsun ki, resullerin hikâyelerinde, aklını ve gönlünü çalıştıranlar için bir ibret vardır. Bu Kur`an, uydurulacak bir hadis/bir söz değildir; aksine o, önündekini tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. İnanan bir topluluk için de bir kılavuz ve bir rahmettir.
Yusuf Suresi 111. ayet

De ki: “Eğer saparsam, öz benliğim aleyhine saparım. Doğruyu ve güzeli bulursam bu, Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Çünkü O, Semî`dir, Karîb`dir. ”
Sebe Suresi 50. ayet

Gerçek şu ki, size Rabbinizden gönül gözleri gelmiştir. Kim görürse kendisi yararına, kim körlük ederse kendisi zararına… Ben sizin üzerinize bekçi değilim.
En’am Suresi 104. ayet

İnananlar için hâlâ vakti gelmedi mi ki, kalpleri Allah`ın zikri/Kur`an`ı ve Hak`tan inen için ürpersin de daha önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmiş de kalpleri kaskatı kesilmiş kimseler gibi olmasınlar. Onların çoğu yoldan çıkmıştır.
Bilin ki Allah, toprağa ölümünden sonra hayat verir. Ayetleri size açık-seçik bildiriyoruz ki, aklınızı işletebilesiniz.
Hadid Suresi 16 – 17. ayetler

Yazar : Sema Öge Eskici

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website