Peygamberler de Hesaba Çekilecek…

Dini konularda en önemli yanılgılardan biri de peygamberlerin nasıl varlıklar olduğu konusunda olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki gerek İslam âleminde gerekse diğer dini geleneklerde peygamberleri Allah’ın kavimlere gönderdiği üstün insan olan elçiler olarak görmek yerine onları insanüstü varlıklar olarak görme eğilimi hâkimdir. Bu yaklaşımla İslam düşüncesinde bazı kişilerce peygamber ne kadar yüceltilirse o kadar makbul olduğu düşünülmüş ve Hz. Muhammed neredeyse insani özelliklere sahip olmayan, yorulmayan, acıkmayan, acı çekmeyen, diğer insanlardan ve toplumdan kopuk bir kişi olarak anlatılmış ve O’na öldükten sonra da bizleri devamlı izleyen takip eden ilahi özellikler atfedilmiştir. Bunun daha ötesinde Hıristiyanlıkta Hz. İsa peygamberin ölümünden yüz yıllar sonra Hz. İsa’nın tek olan Tanrı’nın 3 görünümünden biri olduğu bile iddia edilmiştir.

Hâlbuki bizim için tek kaynak olan Kuran’a baktığımızda son peygamber Hz. Muhammed’in diğer insanlarla iletişim halinde olduğu, çarşıda pazarda dolaştığı, dini ve kişisel tercihlerinin olduğu dahası bunlarda hatalar bile yapabildiği açıkça ifade ediliyor. Yine Kuran’da anlatılan diğer peygamberlerin de zayıflıkları, zaafları olabileceği anlaşılmaktadır. Kuran’da Peygamberlerin gerek dini anlatma gerekse dini yaşama noktasında Allah’tan bağımsız olmadığı da anlatılır. Dini anlatma konusunda gerek Hz. Muhammed gerekse diğer peygamberler Allah’ın vahyi dışında kendi isteklerine göre konuşup hüküm veremezler. Benzer şekilde peygamberler dini yaşama konusunda da Allah’a karşı sorumludurlar ve ayette belirtildiği gibi onlar da Allah tarafından sorguya çekileceklerdir.

7 – Araf Suresi –
6. Yemin olsun, kendilerine elçi gönderilenleri muhakkak hesaba çekeceğiz; gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekeceğiz.

Bu yaklaşım geleneksel kabullerimize, Kuran’dan bağımsız kafamızda oluşturduğumuz peygamber profiline aykırı olsa da Kuran’da açıkça anlatılan budur. Gerek Hz. Muhammed’i gerekse diğer peygamberleri sevmenin doğru yolu onları Kuran’da anlatıldığı şekliyle tanımak, değerlendirmek; peygamberlere itaat etmenin yolu ise Allah’ın vahyi olan Kuran ile hükmetmek ve Kuran’a göre yaşamaktır.


About the Author
Author

Comments (2)
Leave a reply

Name (required)

Website