Lokman Suresinin Düşündürdükleri

Lokman Suresinin Düşündürdükleri

18- “İnsanları küçümseyerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Kuşkusuz Allah, kendisini beğenen ve övünüp duranları sevmez.”

Lokman Suresi; Allah’ın insanların davranışlarına doğrudan yön veren, bakış açısını düzelten, insanı kendisi üzerinde düşünmeye sevk eden birçok ayetle farkındalığımızı arttırıyor.

4- Onlar ki namazlarında kararlılık gösterir ve karşılıksız yardımda bulunurlar: çünkü onlar içlerinde öteki dünyaya kesin bir inanç besleyenlerdir.

Allah surenin başlarında inananlar için önemli bir vurgu yapıyor: Namazlarında kararlılık göstermek…

Kararlılık ifadesi; Allah’ın yarattıklarından haberdar olduğunu gösteriyor çünkü Allah, insan nefsi için namazlarda kararlılık göstermenin zor olduğunu biliyor ve mücadelesine tanık oluyor… sonraki ayetle bizi müjdeliyor:

5- İşte Rablerinin gösterdiği doğru yol üzerinde olan ve dolayısıyla nihai mutluluğa erişecek olanlar bunlardır.
16- “Ey oğulcuğum! Yaptıkların bir hardal tanesi kadar olup da bir kayanın içinde veya gökyüzünde veya yer altında bile olsa, Allah onu meydana çıkarır. Kuşkusuz Allah, Bütün Ayrıntıları Bilen’dir, Her Şeyden Haberdar’dır.”


Küçücük bir iyiliğin bile heba olmadı demek değil midir? İnsanlar unutur, sen seni yaratana yönel demek değil midir? Allah yarattığına en çok değer veren değil midir?

17- “Yavrucuğum! Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten sakındırmaya çalış, başına gelenlere sabret! Doğrusu bunlar, azim ve kararlılık gösterilmeye değer şeylerdendir.”

Dünya hayatı boyunca çeşitli sıkıntılarla sınav olacağımızı Allah bildiriyor. (Bakara 155)

Sabretmek; güçten düşerek değil, mücadele edilerek yapılandır. Pasif değil, aktif bir direniştir. Kötülük yerine iyiliği emretmek ise insan için bir şifadır. Kötülük insancı bencilleştirir, kişiyi haklı-haksız savaşına sürükler, zarar verir, yorar. Kötülüğü yok etmek, insan kalbine açılan bir penceredir. Allah başka bir ayetle bize bildiriyor:

Fussilet 34- Güzellikle çirkinlik/iyilikle kötülük bir olmaz! Kötülüğü, en güzel tavırla sav! O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir.

18- “İnsanları küçümseyerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Kuşkusuz Allah, kendisini beğenen ve övünüp duranları sevmez.”

İnsanları küçümsemek veya ötekileştirmek veya kendimiz için istediğimizi başkası adına isteyememek veya sahip olduklarımızın yitip gidebileceğinin farkında olmadan yaşamak veya sahip olduklarımızı paylaşamamak… Boşa geçmiş bir ömür değil midir? İnsanın kendi eliyle kendisini felakete sürüklemesidir. Arınarak Allah yolunda güzel işler yapmak en kazançlı yatırımdır.

19- “Yürüyüşünde ölçülü ve dengeli ol, sesini alçalt! Unutma ki, seslerin en çirkini eşek sesidir.”

Yürüyüş ifadesini bir yerde yürümekten ziyade hayat içerisinde edinilmesi gereken bir tavır olarak düşünebiliriz. Allah sessiz kalan veya aşırıya kaçan değil; yapıcı ve kuşatıcı bir müslüman bilinci oluşturuyor.

22- Kim güzel davranarak, yüzünü Allah’a teslim ederse, en sağlam tutanağa tutunmuştur. Çünkü tüm işlerin sonucu Allah’a kalmıştır.

Yüzünü teslim etmek; barışa, islama yönelmektir. Allah’ı her an yanında hissetmektir. İyi ve güzel olanı yapmaktır. Güven duymak ve güven vermektir. Korkmamak ve korkutmamaktır. Samimiyettir. Anlamaya ve anlatmaya çalışmaktır.

Bakara 112- Gerçekten kim iyi bir kimse olarak benliğini Allah’a teslim etmişse, onun ödülü Rabb’inin yanındadır. Onlar için hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir.

Yazarı: dinvepsikoloji


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website