Nuh Tufanı’nın Kaynağı Gılgamış Destanı mıdır?

Nuh Tufanı’nın Kaynağı Gılgamış Destanı mıdır?

Yine ateistler tarafından sıkça dile getirilen bir diğer konuyla ilgili yazacağım. İddia o ki Tevrat’ta ve sonrasında da Kur’an’da geçen Nuh Tufanının kaynağı Gılgamış Destanıdır. Gılgamış Destanında da tanrıların yeryüzünü bir tufanla cezalandırdığı herkesin malûmudur. Burada sorulması gereken soru Kur’an’a göre bu tufan ilk defa Tevrat’ta mı geçiyordu?

Kur’an’a göre Nuh kavminin ve diğer kavimlerin başlarına gelenler ilk defa kutsal kitaplarda geçmiyordu. Konuyu çok dağıtmadan Nuh Kavmine gelirsek Nuh Tufanının Firavunun çevresi ve o dönemde yaşayan Mısırlılar tarafından bilindiğini Kur’an Mü’min Sûresinin 30-33. ayetleri arasında bildiriyor. Firavun’un çevresinde muhtemelen belli bir mevkiye sahip olan ve imanını gizleyen Mü’min (sûreye de ismini veren) Mısırlılara şöyle diyor :

﴾30﴿
İnanan kişi de şöyle dedi: “Ey kavmim! Doğrusu vaktiyle (peygamberlerine karşı) gruplar oluşturmuş eski toplulukların yaşadıkları felâketlerin benzerinin sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum.

﴾31﴿
Nûh kavminin, Âd, Semûd ve onlardan sonrakilerin durumu gibi. Allah asla kulları için zulmü istemez.

﴾32﴿
Ey kavmim! Sizin hakkınızda, insanların çığrışacağı günden korkuyorum.

Bu olay geçtiğinde Hz Musa’ya Tevrat vahyolunmamıştı ve Mısırlılar da Nuh kim Âd kavmi nedir? diye sorular sormamışlardı çünkü bu kıssalar neredeyse tüm bölgede biliniyordu. Gılgamış Destanından bölgeye yayılmamıştı tam tersi Gılgamış Destanı da bu hikayelerden esinlenip yazılmıştı.

Diğer yandan kavimlerin hikayelerinin efsaneler haline getirildiği de Kur’an’da Sebe kavmi üzerinden şöyle ifade edilir:

Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır (şehirlerimiz birbirine çok yakın, bunlarını arasını uzat da daha uzun mesafelere gidelim) dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik, onları darmadağın ettik. Şüphesiz bunda, sabreden, şükreden herkes için ibretler vardır. (Sebe sûresi 19. ayet)

Nuh kavminin bir ayet olarak bırakılması da şöyle geçiyor :

Nûh’un toplumunu da hatırla! Onlar peygamberlerini yalanladıklarında onları suda boğduk ve kendilerini insanlara ders yaptık. Zâlimlere acıklı bir azap hazırladık. (Furkân/37)

Ayrıca Nuh Tufanının birçok kavmin efsanelerinde geçmesi de ilginçtir bu konuyla ilgili bilgiye şu videodan ulaşabilirsiniz :

Aşağıdaki ayetin de videoda geçen bilgilere işaret ediyor olması muhtemeldir.

Biz de onu (Nuh’u) ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.

En doğrusunu Allah bilir.


About the Author
Author

akrhn

Leave a reply

Name (required)

Website