Kuran Sümerlerden Çalındı İddiasına Sağlam Bir Cevap

Kuran Sümerlerden Çalındı İddiasına Sağlam Bir Cevap

1.1 Sümerler ile Kuran benzerdir veya değildir.

1.2 Sümerler ile Kuran en fazla %5 benzerdir

2.1 Sümerlerdeki bu benzerlikler, ya Kuran’ın iddia ettiği gibi her kavme peygamber gönderilmesi sebebi iledir, veya çalıntı olduğu içindir.

2.2 Kopya çeken\çalıntı yapan birisi bilgileri yanlışlarla birlikte alır veya sadece doğruları alır.

2.3 Kopya çeken birisi yanlış doğru ayırt etmeden hepsini alır.

3.1 Kuran, Sümerlerdeki bilgileri yanlışlarla birlikte almıştır, bu yüzden çalıntıdır veya Kuran, Sümerlerdeki yanlışları almamıştır, bu yüzden her kavme peygamber gönderilmiştir.

3.2 Sümerlerdeki bilgilerin yanlışları alınmamıştır. Üstüne üstlük doğruları yazılmıştır.

4. Demek ki Kuran çalınmamıştır. Kuran’ın iddia ettiği gibi her kavme peygamber gönderilmiştir ve ortak vahiy doğrudur.

Argümanın ilk maddesi olan, 1.1 Kuran ile Sümerler benzerdir iddiası doğru gözüküyor. Çünkü iki taraf da bu benzerliğin sebebini kendince cevaplıyor. Bir taraf her kavme peygamber gönderildi (ortak vahiy) diyerek. Diğer taraf, çalıntı diyerek.
Argümanın 2.2 maddesi de doğru gözüküyor. Zira kopya çeken birisi, çalıntı yapan birisi, sadece doğruları seçip almaz. Kopya çeken birisi yanlışlara birlikte alır. Sınavda kopya çeken bir öğrenci de aynı şekilde, yanlışlarla birlikte kopya çeker. Çünkü önüne hiç çalışmadığın yüz tane soru koysalar, her biri içinde bin tane seçenek koysalar senin bunların hepsini de doğru işaretleme şansın yok. Çünkü eğitim almadın. Madde 3.1’e değinelim. Kuran Sümerlerdeki bilgileri yanlışlarla birlikte almıştır bu yüzden çalıntıdır veya Kuran Sümerlerdeki yanlış bilgileri almamıştır. Her kavme peygamber gönderilmiştir. Ortak vahiy desteklenir.

Kritik öneme sahip, ve üzerinde durmamız gereken madde 3.2>> Kuran Sümerlerdeki yanlışları almamıştır. Üstüne üstlük doğrularını yazmıştır.

Sümerlerde gökyüzü, dağların üstünde duruyor sanılıyordu. Kuran bu yanlış bilgiyi almamış. Kuran, göğü direksiz yükselttik diyor. Kuran, üstüne üstlük doğrusunu yazmış.

Sümerlere göre başlangıçta İLKSEL DENİZ vardı. Bu bilgi bilimsel olarak yanlıştır. Bilim bize gösterdi ki, başlangıçta tekillik vardı. Evrenin tüm ham maddesi tekillik halindeydi. Bu arada tekillik bir varlık değildir. Bildiğiniz yokluktur. Yani bilim bize gösterdi ki, başlangıçta hiçbir şey yoktu. Kurana göre de başlangıçta da hiçbir şey yoktu. Kuran bu yanlış bilgiyi almamış. Üstüne üstlük doğrusunu yazmış.

Ve gelelim Nuh tufanına. Nuh tufanını ateistler kopyalandı delili olarak getirirken, ben ise he kavme peygamber gönderildi iddiasını doğrulamak için kullanacağım.

Nuh tufanı, Sümerlere, İncil’e ve Tevrat’a göre evrenseldir. Yani Sümerlere, İncil’e ve Tevrat’a göre bu tufan tüm Dünyayı kapsamıştır. Arkeolojik araştırmalar bize gösterdi ki, bu tufan gerçekleşmiş ve bölgeseldir. Yani belli bir alanda olmuştur. Bu tufan, Kuran’a göre de bölgeseldir. Hatta bu tufan, tam da Kuran’ın anlattığı gibidir. Kuran bu yanlış bilgiyi de Sümerlerden almamış, üstüne üstlük doğrusunu yazmıştır.

Argümanın 4. Maddesi önümüze çıkıyor. Yani ne kadar benzerlik cımbızlarsan cımbızla, Yanlışlar alınmadığı müddetçe, hele ki üstüne üstlük doğruları yazıldığı müddetçe sadece Kuran’ın ekmeğine yağ sürersin, her kavme peygamber gönderildi iddiasına yağ sürersin, ortak vahye yağ sürersin

Dinler arasındaki benzer yönleri, alıntı veya çalıntı olarak nitelendirmek, bağnaz bir kuruntudur. Bu benzerlikleri çalıntı olarak göstermek isteyen materyalistler, canlılar arasındaki benzerliklerin ortak atadan geldiklerine inanırlar. Peki ya dinler arasındaki benzerliklerin de ortak kaynaktan (Allah’tan) gelmiş fakat zamanla değiştirilmiş olduğunu akıl mı edemiyorlar, yoksa etmek mi istemiyorlar?

Her bir toplum içinde, ‘ALLAH’a kulluk edin ve putperestlikten sakının,’ diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimine ALLAH yol gösterdi, kimi de sapıklıkta kalmağa mahkum oldu. Yeryüzünü dolaşın ve yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna dikkat edin.
( 16 – NAHL 128/36. Ayet )


About the Author
Author

akcali19

Leave a reply

Name (required)

Website