Kuran ve Milliyetçilik

Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O`ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.


Hucurat suresi -13

Kuran`ın bu ayeti kitabımızın ırkçılığa, soy sopa göre kişilerin kendilerini ayrıcalıklı görmelerine nasıl yaklaştığı açısından çok önemlidir.

Geçmişten günümüze, ırkçılık birçok milletin kendini diğerlerinden üstün görmesinde önemli bir motivasyon olmuştur. II. Dünya savaşındaki en temel güdülerden biri Almanya ve İtalya`daki ırkçı akımlar olmuştur. Amerika`ya baktığımızda günümüzde bile beyaz ırkın kendini diğer renklere göre üstün gördüğünü, kendinde onlar üzerinde hakimiyet kurma ayrıcalığına sahip olduğuna inandığını görüyoruz.

Irkçılık Kuran`ın indiği dönemde de çok yaygındı. Hatta o derece ileri seviyedeydi ki Arap`lar kendi içlerinde bile mensup oldukları kavimle birbirlerine karşı üstünlük sağlamaya çalışırlardı.

Kur`an`ın böyle bir ortamda indiğini düşündüğüm zaman bu ayete gerçekten de hayran oluyorum. Sadece kendi dönemindeki dar bakış açısını aşmakla kalmıyor aynı zamanda günümüze de ışık tutuyor ve tüm bunları peygamberimizin de içinde bulunduğu tüm Arap kabilelerine ve onların örflerine meydan okumak pahasına yapıyor.

Medeniyetimiz insan hakları, insan varlığına saygı gibi kavramların farkına yüzyılların getirdiği bilgi birikimi ve iki büyük dünya savaşından sonra ancak varabilmekte ve uygulamasında ise hala birçok alanda sıkıntı çekmekteyken, Kuran bundan 1400 sene önce üstünlüğün ancak Allah`a olan yakınlık ve saygıyla olabileceğini en güzel bir şekilde dile getirmiştir.

Kuran öyle bir kitaptır ki insanlara fizikten biyolojiye, biyolojiden kimyaya, kimyadan sosyoloji ve felsefeye bilimin ve medeniyetin her alanında mesajlar verir ve bunu en güzel şekilde dile getirir.

Yazar : Hikmet

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website