Kur`an`daki dualar

Allah Kur’an-ı Kerimin ayetlerinin içerisinde birçok dualara yer vermiş ve kullarının da bu şekilde kendisine dua etmelerini istemiştir. Bazı surelerin tamamı dua iken; bazılarının da ayetlerinin içinde dua niteliği taşıyan cümlelerden oluşmaktadır. Dualardan bazıları Allah’a övgü niteliğini taşırken; bazıları da Allah’tan istememiz gereken şeylerle ilgili her konuyu kapsayarak verilmiş olan dualardır. Dua anlamı içeren ayet ve surelerin tamamı aşağıdadır:

Ayetlerin Arasında Bulunan Dualar:

(Ahkaf Suresi 15. ayet) “Rabbim; beni, bana ve ebeveynime verdiğin nimete şükretmeye, hoşnut olacağın iyi bir iş yapmaya yönelt! Soyum içinde, benim için barışı gerçekleştir. Sana yöneldim ben, sana teslim olanlardanım ben!”

(Ali İmran Suresi 8. ayet) Ey Rabbimiz! Bizi doğruya ve güzele yönelttikten sonra kalplerimizi bozup eğriltme ve bize katından bir rahmet bağışla. Sen, yalnız sen Vahhâb`sın, bol bol bağışta bulunansın.

(Ali İmran Suresi 9. ayet) Ey Rabbimiz! Sen Câmî`sin; insanları varlığında kuşku bulunmayan bir günde mutlaka toplayacaksın. Allah, sözünü yerine getireceği yer ve zamanı asla şaşırmaz.

(Ali İmran Suresi 16. ayet) “Ey Rabbimiz, kuşkusuz olarak sana inandık. Bağışla günahlarımızı, ateş azabından koru bizi. ”

(Ali İmran Suresi 26. ayet) “Ey mülkün Mâlik`i, sahibi olan Allah’ım! Sen mülk ve saltanatı dilediğine verir, mülk ve saltanatı dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltip aziz edersin, dilediğini alçaltıp zelil kılarsın. İmkân, mal ve nimet senin elindedir. Sen, her şeye kadirsin. ”

(Ali İmran Suresi 27. ayet) “Geceyi gündüzün içine sokarsın, gündüzü de gecenin içine sokarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü diriden çıkarırsın. Dilediğini hesapsızca rızıklandırırsın. ”

(Ali İmran Suresi 38. ayet) “Rabbim, katından bana tertemiz bir soy bağışla. Sen yakarışı en iyi duyansan. ”

(Ali İmran Suresi 53. ayet) “Ey Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik, resule uyduk; artık bizi gerçeğin tanıklarıyla beraber yaz!”

(Ali İmran Suresi 73. ayet) “Lütuf Allah`ın elindedir; onu dilediğine verir. Allah Vâsî`dir, varlığı sürekli genişletir; Alîm`dir, her şeyi en iyi şekilde bilir. ”

(Ali İmran Suresi 74. ayet) Rahmetini dilediğine özgüler. Allah, büyük lütfun sahibidir.

(Ali İmran Suresi 84. ayet) “Allah`a, bize indirilene, İbrahim`e, İsmail`e, İshak`a, Yakub`a, torunlarına indirilmiş olana, Mûsa`ya, İsa`ya ve diğer nebilere Rablerinden verilmiş bulunana inandık. Onlardan hiçbirini ötekinden ayırmayız. Biz O`na teslim olanlarız. ”

(Ali İmran Suresi 109. ayet) Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah`ındır. İş ve oluşlar Allah`a döndürülür.

(Ali İmran Suresi 129. ayet) Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah`ındır. Dilediğini/dileyeni affeder; dilediğine/dileyene azap eder. Allah çok affedici, çok merhametlidir.

(Ali İmran Suresi 147. ayet) “Ey Rabbimiz! Bağışla bizim günahlarımızı, affet işlerimizdeki taşkınlığımızı, sağlam bastır ayaklarımızı ve yardım et bize küfre sapan topluma karşı!”

(Ali İmran Suresi 189. ayet) Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi Allah`ındır. Allah Kadîr`dir, herşeye gücü yeter.

(Ali İmran Suresi 191. ayet) “Ey Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Şanın yücedir senin. Ateş azabından koru bizi. ”

(Ali İmran Suresi 192. ayet) “Ey Rabbimiz! Sen birini ateşe soktun mu onu tam rezil etmişsindir. Zalimlerin, yardımcıları olmayacaktır. ”

(Ali İmran Suresi 193. ayet) “Ey Rabbimiz! Bir çağırıcının, `Rabbinize inanın!` diye imana çağırdığını işittik ve iman ettik. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla bizim. Kötülüklerimizin üstünü ört ve bize iyilerle birlikte ölmek nasip et. ”

(Ali İmran Suresi 194. ayet) “Ey Rabbimiz! Resullerin aracılığıyla bize vaat etmiş olduğunu da bize ver, kıyamet günü bizi rezil etme. Sen, vaadine asla ters düşmezsin. ”

(Ankebut Suresi 46. ayet) “Bize indirilene de size indirilene de iman ettik; tanrımız ve tanrınız bir. Ve biz O`na teslim olanlarız. ”

(Araf Suresi 47. ayet) “Ey Rabbimiz, bizleri, zalimler topluluğuyla birleştirme. ”

(Araf Suresi 89. ayet) Rabbimiz, bilgice herşeyi kuşatmıştır. Allah`a dayanıp güvendik biz. Ey Rabbimiz! Toplumumuzla bizim aramızda hak ile hükmet. Sen, çözüm getirenlerin en hayırlısısın. ”

(Araf Suresi 126. ayet) Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Canımızı müslümanlar olarak al. ”

(Araf Suresi 151. ayet) “Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Rahmetine sok bizi. Sen, rahmet edenlerin en merhametlisisin. ”

(Araf Suresi 155. ayet) “Rabbim, dileseydin, onları da beni de daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin yaptıkları yüzünden biz helak mı edeceksin? Bu iş senin imtihanından başka birşey değildir. Onunla dilediğini şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin. Sen bizim Veli`mizsin. O halde affet bizi, acı bize. Sen affedenlerin en hayırlısısın. ”

(Araf Suresi 156. ayet) “Bize hem bu dünyada güzellik yaz hem de ahirette. Dönüp dolaşıp sana geldik. ”

(Araf Suresi 158. ayet) Göklerin ve yerin mülkü o Allah`ındır. İlah yoktur O`ndan başka. O diriltir, O ölüdürür. O halde Allah`a ve resulüne iman edin; Allah`a ve onun sözlerine inanan o ümmi peygambere iman edip uyun ki, doğruya ve güzele ulaşabilesiniz. ”

(Araf Suresi 196. ayet) “Benim Veli`m, o Kitap`ı indiren Allah`tır. O, hayır ve barış seven kulları koruyup gözetir. ”

(Bakara Suresi 32. ayet) “Yücedir şanın senin. Bize öğretmiş olduğunun dışında bilgimiz yok bizim. Sen, yalnız sen Alîm`sin, her şeyi en iyi şekilde bilirsin; Hakîm`sin, her şeyin bütün hikmetlerine sahipsin. ”

(Bakara Suresi 120. ayet) “Allah`ın kılavuzluğu erdirici kılavuzluğun ta kendisidir. ”

(Bakara Suresi 127. ayet) “Rabb`imiz, bizden gelen niyazları kabul buyur; sen, evet sen, Semî`sin, her şeyi çok iyi duyarsın; Alîm`sin, her şeyi çok iyi bilirsin. ”

(Bakara Suresi 128. ayet) “Rabb`imiz! Bizi, sana teslim olmuş iki müslüman kıl. Soyumuzdan da sana teslim olan müslüman bir ümmet oluştur. Bize ibadet yerlerimizi göster, bizim tövbemizi kabul et. Sen, evet sen, Tevvâb`sın, tövbeleri cömertçe kabul edersin; Rahîm`sin, rahmetini cömertçe yayarsın. ”

(Bakara Suresi 129. ayet) “Rabb`imiz! İçlerinden onlara, senin ayetlerini okuyacak, kendilerine Kitap`ı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyip arındıracak bir resul gönder. Sen, evet sen, Azîz`sin, tüm ululuk ve onurun sahibisin; Hakîm`sin, tüm hikmetlerin kaynağısın. ”

(Bakara Suresi 131. ayet) “Teslim oldum âlemlerin Rabb`ine!”

(Bakara Suresi 136. ayet) “Allah`a, bize indirilene, İbrahim`e, İsmail`e, İshak`a, Yakub`a, onun torunlarına indirilene, Mûsa`ya ve İsa`ya verilene ve diğer nebilere verilene inandık. Bunlar arasından hiç kimseyi ayırmayız. Biz yalnız O`na/Allah`a teslim olanlarız. ”

(Bakara Suresi 138. ayet) Allah`ın boyasını esas alın. Allah`tan daha güzel kim boya vurabilir! Biz yalnız O`na kulluk ederiz.

(Bakara Suresi 142. ayet) “Doğu da Allah`ın, batı da. O, dilediğini dosdoğru yola kılavuzlar. ”

(Bakara Suresi 156. ayet) “Biz Allah içiniz ve sonunda O`na dönüp gideceğiz. ”

(Bakara Suresi 163. ayet) Sizin İlâh`ınız Vâhid`dir, bir tek İlâh`tır. İlâh yoktur O`ndan başka. Rahman`dır O, Rahîm`dir.

(Bakara Suresi 201. ayet) “Ey Rabb`imiz, bize dünyada da güzellik ver, âhırette de güzellik ver. Ve bizi ateş azabından koru. ”

(Bakara Suresi 250. ayet) “Ey Rabb`imiz, üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı yere sağlam bastır. Ve küfre sapanlara karşı bize yardım et. ”

(Bakara Suresi 255. ayet) Ayet’ül Kürsi: Allah`tan başka ilâh yok. Hayy`dır O, sürekli diridir; Kayyûm`dur O, kudretin kaynağıdır. Ne gaflet yaklaşır O`na ne kendinden geçme ne de uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız O`nun dur. O`nun huzurunda, bizzat O`nun izni olmadıkça, kim şefaat edebilir! O, insanların önden gönderdiklerini de bilir, arkada bıraktıklarını da!… İnsanlar O`nun bilgisinden, bizzat kendisinin dilediği dışında, hiç bir şeyi kavrayıp kuşatamazlar. O`nun kürsüsü, gökleri ve yeri çepeçevre kuşatmıştır. Göklerin ve yerin korunması O`na hiç de zor gelmez. Aliy`dir O, yüceliği sınırsızdır; Azîm`dir O, büyüklüğü sınırsızdır.
(Bakara Suresi 285. ayet) “Dinledik, boyun eğdik. Affet bizi, ey Rabb`imiz. Dönüş yalnız sanadır. ”

(Bakara Suresi 286. ayet) “Ey Rabb`imiz! Unutur yahut hata edersek bizi hesaba çekme. Ey Rabb`imiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabb`imiz! Bize, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri de yükleme. Affet bizi, bağışla bizi, acı bize. Sen bizim Mevlâ`mızsın. Küfre sapanlar topluluğuna karşı yardım et bize!”

(Casiye Suresi 36. ayet) Hamt; göklerin Rabbi, yerin Rabbi, âlemlerin Rabbi olan Allah`adır!

(Casiye Suresi 37. ayet) Göklerde ve yerde ululuk/büyüklük O`nundur! Azîz`dir O, Hakîm`dir.

(Cin Suresi 3. ayet) “Rabbimizin adı/kudreti/işi/gayreti çok yücedir. O, ne bir dişi dost edinmiştir ne de bir çocuk. ”

(Cin Suresi 13. ayet) “Biz, doğruya ve güzele kılavuzlayanı dinleyince, ona inandık. Rabbine inanan kişi ne hakkının eksik verilmesinden korkar ne de tecavüze uğrayıp kuşatılmaktan. ”

(Cin Suresi 20. ayet) “Ben ancak Rabbime yakarırım/çağırırım. Ve hiç kimseyi O`na ortak koşmam. ”

(Cin Suresi 22. ayet) “Allah`tan beni hiç kimse kurtaramaz ve O`nun dışında bir sığınak da asla bulamam. ”

(Cumua Suresi 11. ayet) “Allah katında bulunan, eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır! Ve Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. ”

(Duhan Suresi 8. ayet) Tanrı yoktur O`ndan başka! Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir O, önceki atalarınızın da Rabbidir.

(Enam Suresi 3. ayet) O, göklerde de Allah`tır, yerde de. O, sizin iç dünyanızı da bilir, açığa vurduklarınızı da. Neler kazanmakta olduğunuzu da bilir O!

(Enam Suresi 71. ayet) “Allah`ın kılavuzluğudur gerçek kılavuzluk. Âlemlerin Rabbi Allah`a teslim olmakla emrolunduk biz. ”

(Enam Suresi 73. ayet) Gökleri ve yeri hak olarak yaratan da O`dur. “Ol!” dediği gün, hemen oluverir. Sözü haktır O`nun. Sûra üfleneceği gün de mülk ve yönetim O`nundur. Âlim`dir, görünmeyeni de görüneni de bilen O`dur. O`dur Hakîm, O`dur Habîr.

(Enam Suresi 102. ayet) Rabbiniz Allah işte budur! İlah yok O`ndan başka. Her şeyin yaratıcısıdır, Haalik`tir O. O`na kulluk/ibadet edin! O her şeye Vekîl`dir.

(Enam Suresi 161. ayet) “Beni, dosdoğru yola Rabbim iletmiştir. Güçlü, pürüzsüz bir dine, hanîf olan İbrahim`in milletine. Müşriklerden değildi o. ”

(Enam Suresi 162. ayet) “Benim namazım, kulluğum/bağışım, hayatım, ölümüm âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. ”

(Enbiya Suresi 83. ayet) “Dert gelip çattı bana; sen, rahmet edenlerin en merhametlisisin. ”

(Enbiya Suresi 89. ayet) “Rabbim, beni yapayalnız, bir başıma bırakma. Sen, vârislerin en hayırlısısın. ”

(Enbiya Suresi 112. ayet) “Rabbim, hak ile hükmet! Bizim Rabbimiz Rahman`dır. Sizin nitelendirmelerinize karşı yardımına başvurulandır, Müsteân`dır. ”

(Fatır Suresi 1. ayet) Hamt, Fâtır olan Allah`adır; gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan O`dur. Yaratışta/yaratılmışlarda dilediğini artırır O. Hiç kuşkusuz, Allah her şeye gücü yetendir.

(Fatır Suresi 34. ayet) “Hamt olsun, üzüntüyü bizden gideren Allah`a! Rabbimiz mutlak Gafûr, mutlak Şekûr`dur.

(Fetih Suresi 14. ayet) Göklerin ve yerin mülkü Allah`ındır! Dilediğini affeder, dilediğine azap eder. Allah Gafûr`dur, Rahîm`dir.

(Furkan Suresi 2. ayet) Göklerin ve yerin mülk ve saltanatı yalnız O`nundur. Çocuk edinmemiştir O. Mülk ve saltanatında ortak yoktur O`na. Herşeyi yaratmış ve herşeye bir ölçü ve oluş tarzı takdir etmiştir.

(Furkan Suresi 74. ayet) “Rabbimiz, eşlerimizden ve çocuklarımızdan bize göz aydınlığı bağışla. Bizi takvaya sarılanlara önder kıl. ”

(Hac Suresi 62. ayet) Evet böyledir! Çünkü Allah Hakk`ın ta kendisidir. O`nun berisinden yalvarıp çağırdıkları ise bâtılın ta kendisidir. Hiç kuşkusuz, Allah Aliyy`dir, Kebîr`dir.

(Hadid Suresi 3. ayet) Evvel`dir O, başlangıcı yoktur; Âhir`dir O, sonu yoktur; Zâhir`dir O, her şeyde belirir; Bâtın`dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her şeyi en güzel biçimde bilendir o.

(Haşr Suresi 10. ayet) “Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi affet; kalplerimizde, inananlara karşı bir düşmanlık bırakma! Rabbimiz, sen çok şefkatli, çok merhametlisin!”

(Haşr Suresi 22. ayet) Öyle Allah ki O, tanrı yok O`ndan başka. Gaybı da görünen âlemi de bilen O! Rahman O, Rahîm O.

(Haşr Suresi 23. ayet) O, öyle Allah`tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

(Haşr Suresi 24. ayet) O, yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah`tır. En güzel isimler O`nundur. Göklerde ve yerde olanlar O`nun şânını yüceltmektedirler. O, gâlib olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır.

(Hicr Suresi 25. ayet) Hiç kuşkusuz, Rabbindir, evet O`dur onları haşredecek olan. Hakîmdir O, Alîm`dir.

(Hicr Suresi 86. ayet) Kuşkusuz senin Rabbin, evet o, Hallâk`tır, hiç durmadan yaratır; en iyi şekilde bilir.
(Hud Suresi 4. ayet) Yalnız Allah`adır dönüşünüz. Ve O, herşeye Kadîr`dir.

(Hud Suresi 47. ayet) “Rabbim! Hakkında bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana acımazsan hüsrana uğrayanlardan olurum. ”

(Hud Suresi 56. ayet) “Ben, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah`a dayanıp güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki O, onu perçeminden yakalamış olmasın. Hiç kuşkusuz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. ”

(Hud Suresi 61. ayet) Allah`a kulluk edin. Sizin O`ndan başka ilahınız yok. Sizi topraktan oluşturan ve size orada ömür geçirten O`dur. Artık O`ndan af dileyin, O`na dönün. Rabbim Karîb`dir, bize çok yakındır; Mucîb`dir, bize cevap verir. ”

(Hud Suresi 90. ayet) “Rabbinizden af dileyip O`na yönelin. Rabbim Rahîm`dir, rahmeti sınırsızdır; Vedûd`dur, çok sevgilidir. ”

(Hud Suresi 123. ayet) Göklerin ve yerin gizli bilgileri Allah`a aittir. Tüm iş ve oluş O`na döndürülür. O halde O`na kulluk et, O`na dayanıp güven! Rabbin, yapmakta olduklarınızdan habersiz değildir.

(İbrahim Suresi 38. ayet) “Rabbimiz, hiç kuşkusuz sen bizim gizlediğimizi de bilirsin, açığa vurduğumuzu da. Yerde de gökte de hiçbir şey Allah`a gizli kalmaz. ”

(İbrahim Suresi 39. ayet) Allah`a hamt olsun! Benim Rabbim, duayı gerçekten çok iyi duyar. ”

(İbrahim Suresi 40. ayet) “Rabbim! Beni, namazı özenle yerine getiren bir insan yap. Soyumdan bir kısmını da. Rabbimiz, duamı kabul et!”

(İbrahim Suresi 41. ayet) “Rabbimiz, hesabın ortaya geleceği gün; beni, anne-babamı ve inananları affet!”

(İbrahim Suresi 47. ayet) Sakın Allah`ı, resullerine verdiği söze ters düşer sanma. Allah Azîz`dir, intikam da alır.

(İnsan Suresi 30. ayet) Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Alîm`dir, Hakîm`dir.

(İsra Suresi 80. ayet) “Rabbim! Beni, gireceğim yere doğruluk-dürüstlükle sok, çıkacağım yerden doğruluk-dürüstlükle çıkar. Katından bana yardımcı bir güç/kanıt ver. ”

(İsra Suresi 108. ayet) “Rabbimizin şanı yücedir, Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir!”

(İsra Suresi 111. ayet) “Hamt, o Allah`a özgüdür ki, çocuk edinmemiştir; mülk ve yönetiminde ortağı yoktur; âcizlik yüzünden dost edinmemiştir. ” Ve tekbir edip yücelt O`nu!

(Kalem Suresi 7. ayet) Senin Rabbin, evet O`dur kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilen. Ve O`dur kimin doğruya ve güzele kılavuzlandığını en iyi bilen.

(Kassas Suresi 53. ayet) “İnandık buna, Rabbimizden gelmiş haktır o. Biz, ondan önce de müslümanlardık. ”

(Kassas Suresi 70. ayet) O, Allah`tır! Tanrı yoktur O`ndan başka. İlkte de sonda da hamt yalnız O`nadır. Hüküm de yalnız O`nundur/O`nun içindir. Ve siz yalnız O`na döndürüleceksiniz.

(Kassas Suresi 88. ayet) Allah`ın yanında diğer bir tanrıya daha kulluk etme. İlah yok O`ndan başka. O`nun yüzü dışında herşey helâk olacaktır. Hüküm yalnız O`nundur ve O`na döndürüleceksiniz.

(Kehf Suresi 14. ayet) “Rabbimiz, göklerin ve yerin rabbidir. O`ndan başka hiçbir ilaha yakarmayız. Aksini yaparsak saçma söz söylemiş oluruz. ”

(Kehf Suresi 24. ayet) “Umarım ki Rabbim beni, bundan daha yakın bir zamanda başarıya/aydınlığa ulaştırır. ”

(Lokman Suresi 26. ayet) Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah`ındır. Kuşkusuz, Allah mutlak Ganî, mutlak Hamîd`dir.

(Lokman Suresi 34. ayet) O kıyamet saatine ilişkin bilgi Allah katındadır. Yağmuru O yağdırır. O, rahimlerde olanı da bilir. Hiçbir benlik yarın ne kazanacağını bilmez. Ve hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Allah Alîm`dir, Habîr`dir.

(Maide Suresi 17. ayet) Hem göklerin hem yerin hem de bunlar arasındakilerin mülk ve yönetimi Allah`ındır. Dilediğini yaratır. Allah her şeye Kadîr`dir.

(Maide Suresi 18. ayet) Dilediğini affeder O, dilediğine azap eder. Hem göklerin hem yerin hem de bunlar arasındakilerin mülk ve yönetimi Allah`ındır. Dönüş de O`nadır.

(Maide Suresi 83. ayet) “Ey Rabbimiz, iman ettik. Artık bizi de gerçeğin tanıklarıyla birlikte kaydet. ”

(Maide Suresi 114. ayet) “Allahım, ey Rabbimiz! Üzerimize gökten bir sofra indir de bizim hem öncekilerimize hem sonrakilerimize bir bayram olsun, senden bir mucize olsun. Rızıklandır bizi! Rızık verenlerin en hayırlısı sensin!”

(Meryem Suresi 65. ayet) Göklerin, yerin ve bunlar arasındaki şeylerin Rabbidir o. O`na kulluk/ibadet et ve O`na ibadette sabırlı ol.

(Mülk Suresi 1. ayet) Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadîr`dir.

(Mülk Suresi 24. ayet) “Sizi, yeryüzünde yaratıp yayan O`dur. O`nun huzurunda haşredileceksiniz. ”

(Mülk Suresi 29. ayet) “Rahman`dır O, O`na inandık biz ve yalnız O`na güvendik. Yakında bileceksiniz kimmiş apaçık sapıklığın içinde. ”

(Mümin Suresi 3. ayet) Ğafir`dir, günahı affedendir. Tövbeyi kabul eden, azabı çetin, lütfu bol olandır O. İlah yoktur O`ndan gayrı. Yalnız O`nadır varış ve dönüş.

(Mümin Suresi 62. ayet) İşte o Allah`tır sizin Rabbiniz! Her şeyin yaratıcısıdır O. Tanrı yok O`ndan başka.

(Mümin Suresi 64. ayet) Allah odur ki, yeryüzünü sizin için durulacak yer, göğü bir bina yaptı; sizi yaratıp donattı ve görünüşünüzü güzel yaptı, sizi temiz ve güzel nimetlerle rızıklandırdı. İşte bu Allah`tır sizin Rabbiniz! Âlemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir!

(Mümin Suresi 65. ayet) Hayy O`dur! Tanrı yoktur O`ndan başka. Dini kendisine özgüleyerek dua edin O`na. Hamt olsun âlemlerin Rabbi`ne!

(Müminun Suresi 28. ayet) “Zalimler topluluğundan bizi kurtaran Allah`a hamt olsun!”

(Müminun Suresi 29. ayet) “Rabbim, beni bereketli bir yere indir! Sen, konuk ağırlayanların en hayırlısısın. ”

(Müminun Suresi 80. ayet) O hayat veriyor, O öldürüyor. Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişi O`nun için.

(Müminun Suresi 92. ayet) Gözle görülmeyeni de görüleni de bilendir O. Uzaktır onların ortak koştuklarından.

(Müminun Suresi 93. ayet) “Rabbim, tehdit edildikleri şeyi bana mutlaka göstereceksin.

(Müminun Suresi 94. ayet) Beni o zalimler topluluğunun içinde tutma Rabbim!”

(Müminun Suresi 97. ayet) “Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden sana sığınırım!”

(Müminun Suresi 98. ayet) “Onların, başıma üşüşmelerinden de sana sığınırım Rabbim!”

(Müminun Suresi 109. ayet) “Rabbimiz, inandık; affet bizi, acı bize, sen merhametlilerin en hayırlısısın”

(Müminun Suresi 116. ayet) Yücelerden yücedir, o hak padişah olan Allah! İlah yok O`ndan başka. O şanlı arşın Rabbidir O!

(Müminun Suresi 118. ayet) “Rabbim! Affet, merhamet et! Sen merhametlilerin en hayırlısısın!”

(Mümtehine Suresi 4. ayet) Ey Rabbimiz! Yalnız sana güveniyoruz, yalnız sana yöneliyoruz! Dönüş yalnız sanadır!”

(Mümtehine Suresi 5. ayet) “Ey Rabbimiz! Bizi, küfre sapanlar için bir fitne/imtihan aracı yapma! Bağışla bizi ey Rabbimiz! Sen, yalnız sen sonsuz kudretin, sonsuz hikmetin sahibisin. ”

(Mümtehine Suresi 6. ayet) Allah, sınırsız zengindir; tüm övgülerin sahibidir.

(Mümtehine Suresi 7. ayet) Allah`ın gücü herşeye yeter. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.

(Müzemmil Suresi 9. ayet) Doğunun ve batının Rabbidir O. Tanrı yoktur O`ndan başka. O`nu vekil et!

(Nahl Suresi 52. ayet) Göklerde ve yerde ne varsa O`nundur. Din de sürekli olarak yalnız O`nundur.

(Nahl Suresi 77. ayet) Göklerin ve yerin gaybı Allah`ındır. O saate/dünyanın sonuna ilişkin emirse bir göz açıp yummak gibi, hatta ondan da yakındır. Allah her şeye kadirdir.

(Nebe Suresi 37. ayet) Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O! Rahman`dır. O`nun huzurunda söze cüret edemezler.

(Necm Suresi 42. ayet) Hiç kuşkusuz, son varış Rabbinedir.

(Necm Suresi 43. ayet) Hiç kuşkusuz, güldüren de O`dur, ağlatan da…

(Necm Suresi 44. ayet) Hiç kuşkusuz, öldüren de O`dur, dirilten de…

(Necm Suresi 45. ayet) Hiç kuşkusuz, iki çifti, erkeği ve dişiyi yaratan O`dur;

(Necm Suresi 47. ayet) Hiç kuşkusuz, o ikinci oluşum da O`nun işidir.

(Necm Suresi 48. ayet) Hiç kuşkusuz, zenginlik veren de O`dur, nimete boğan da…

(Necm Suresi 49. ayet) Hiç kuşkusuz, Şi`ra yıldızının/şuurlanmanın Rabbi de O`dur.

(Neml Suresi 8. ayet) Ve âlemlerin Rabbi olan Allah, bütün eksiklik ve iğretiliklerden arınmıştır. ”

(Neml Suresi 19. ayet) “Rabbim, bana ve ebeveynime lütfettiğin nimetine şükretmeme, hoşnut olacağın hayırlı ve barışçıl bir iş yapmama imkân ver. Ve rahmetinle beni iyilik ve barışı seven kullarının arasına sok. ”

(Neml Suresi 26. ayet) “O Allah ki, tanrı yok kendinden başka, o büyük arşın rabbidir O. ”

(Nisa Suresi 16. ayet) Allah Tevvâb`dır, tövbeleri çok kabul eder; Rahîm`dir, merhametine sınır yoktur.

(Nisa Suresi 35. ayet) Allah Alîm`dir, her şeyi bilir; Habîr`dir, her şeyden haberdardır.

(Nisa Suresi 45. ayet) Allah sizin düşmanlarınızı daha iyi bilir. Dost olarak, Allah yeter. Yardımcı olarak da Allah yeter.

(Nisa Suresi 75. ayet) “Ey Rabbimiz bizi, halkı zulme sapmış şu kentten çıkar; katından bize bir dost gönder, katından bize bir yardımcı gönder!” diye yakaran mazlum ve çaresiz erkekler, kadınlar, yavrular için savaşmıyorsunuz!

(Nisa Suresi 87. ayet) Allah`tır O, ilah yoktur O`ndan başka. Hakkında hiçbir kuşku bulunmayan kıyamet gününde, hepinizi muhakkak bir araya toplayacaktır. Hadis/söz bakımından, Allah`tan daha sadık kim olabilir?

(Nisa Suresi 106. ayet) Allah`tan af dile; Allah çok affedici, çok merhametlidir.

(Nisa Suresi 126. ayet) Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah`ındır. Allah Muhît`tir, her şeyi çepeçevre kuşatmıştır.
(Nisa Suresi 130. ayet) Eğer ayrılırlarsa Allah, geniş nimetinden her birini zenginleştirir. Allah Vâsi`dir, genişler ve genişletir; Hakîm`dir, hikmeti sınırsızdır.

(Nisa Suresi 131. ayet) Göklerdekiler de yerdekiler de Allah`ındır. Allah Ganî`dir, zenginliğine sınır yoktur; Hamîd`dir, övülen ve övendir.

(Nisa Suresi 132. ayet) Hem göklerdekiler hem yerdekiler Allah içindir. Vekil olarak Allah yeter.

(Nisa Suresi 171. ayet) Allah Vâhid`dir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O. Yalnız O`nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter.

(Nuh Suresi 10. ayet) “Rabbinizden af dileyin! O, bağışlamayı çok sevendir. ”

(Nuh Suresi 28. ayet) “Rabbim! Beni, anne-babamı, inanmış olarak evime gireni, tüm inanmış erkekleri ve inanmış kadınları affet! Zalimlerin de sadece helâk ve perişanlığını artır!”

(Nur Suresi 42. ayet) Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi Allah`ındır. Dönüş Allah`adır.

(Nur Suresi 64. ayet) Göklerde ne var, yerde ne varsa yalnız Allah`ındır. O sizin ne hal üzere olduğunuzu bilir. Bir gün O`na döndürülecekler de O onlara, yapıp ettiklerini haber verecektir. Allah her şeyi iyice bilmektedir.

(Rad Suresi 9. ayet) Gaybı da görünen âlemi de bilendir/Âlim`dir O… Kebîr, sınırsızca büyük O`dur; Müteâl, sonsuzca yüce O`dur.

(Rad Suresi 14. ayet) Gerçek dua yalnız O`na/hak davet yalnız O`nun için yapılır. O`nun dışında yalvarıp davet ettikleri ise onlara hiçbir şekilde cevap veremezler.

(Rad Suresi 30. ayet) “O`dur benim Rabbim, ilah yok O`ndan başka, O`na dayanmışım ben! Yalnız O`nadır tövbem!”

(Rad Suresi 36. ayet) “Bana, yalnız Allah`a kulluk etmem, O`na ortak koşmamam emredildi. Ben O`na yakarır, O`na davet ederim. Dönüşüm de O`nadır. ”

(Rad Suresi 39. ayet) Allah dilediğini silip yok eder, dilediğini sâbit tutar. Kitap`ın anası/ana Kitap O`nun katındadır.

(Rahman Suresi 17. ayet) İki doğunun Rabbi de O`dur, iki batının Rabbi de.

(Rahman Suresi 29. ayet) Göklerde ve yerde kim varsa O`ndan ister. O, her an yeni bir iş ve oluştadır.

(Rum Suresi 4. ayet) İş/oluş/hüküm, önünde de sonunda da Allah`ındır.

(Rum Suresi 5. ayet) Allah, dilediğine yardım eder, galip kılar. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.

(Rum Suresi 19. ayet) Diriyi ölüden çıkarır O, ölüyü diriden çıkarır. Ölümünün ardından toprağa hayat verir.

(Rum Suresi 25. ayet) Göğün ve yerin O`nun emriyle ayakta durması da O`nun ayetlerindendir.

(Rum Suresi 26. ayet) Göklerde ve yerde kim varsa O`nundur. Hepsi O`na boyun eğmektedir.

(Rum Suresi 27. ayet) Yaratmaya ilk başlayan/yaratılanları ilk yaratan O`dur. Sonra onları çevirip yeniden yaratacaktır. Bu O`nun için çok da kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce örnekler/en yüce sıfatlar O`nundur. O`dur Azîz, O`dur Hakîm…

(Sad Suresi 66. ayet) “Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin Rabbi`dir O. Azîz ve Gaffâr… ”

(Saff Suresi 1. ayet) Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah`ı tespih etmiştir. Azîz`dir O, Hakîm`dir.

(Saffat Suresi 5. ayet) Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir O; doğuların da Rabbidir O.
(Saffat Suresi 100. ayet) “Rabbim, bana barış ve iyilik sevenlerden birini lütfet!”

(Saffat Suresi 182. ayet) Hamt olsun âlemlerin Rabbi Allah`a!…

(Sebe Suresi 1. ayet) Hamt, göklerde ve yerde bulunanlar kendisine ait olan Allah`adır. Ölüm ötesi âlemde de hamt O`nadır. Hakîm`dir O, Habîr`dir.

(Sebe Suresi 2. ayet) Yerin içine gireni, oradan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni o bilir. Rahîm`dir O, Gafûr`dur.

(Sebe Suresi 26. ayet) “Rabbimiz hepimizi biraraya toplayacak, sonra da aramızı hak ile ayıracak. O`dur Fettâh, O`dur Alîm. ”

(Sebe Suresi 39. ayet) “Rabbim, kullarından dilediğine rızkı bolca-genişçe verir, dilediğine de kısarak verir. Bir şey infak ederseniz O, onun yerine başka bir şey lütfeder. Rızık verenlerin en hayırlısıdır O.

(Sebe Suresi 47. ayet) Benim ödülüm yalnız Allah`tandır. Ve O, her şey üzerinde bir Şehîd, gerçek bir tanık… ”

(Sebe Suresi 48. ayet) “Benim Rabbim, gerçeği ortaya koyar. Gaybları en iyi bilen O`dur. ”

(Sebe Suresi 50. ayet) “Eğer saparsam, öz benliğim aleyhine saparım. Doğruyu ve güzeli bulursam bu, Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Çünkü O, Semî`dir, Karîb`dir. ”

(Secde Suresi 6. ayet) İşte budur Allah! Gaybı da görüneni de bilen O`dur. Azîz`dir o, Rahîm`dir.

(Şuara Suresi 47. ayet) “İnandık âlemlerin Rabbi`ne. ”

(Şuara Suresi 81. ayet) “Beni öldürecek, sonra diriltecek O`dur. ”

(Şuara Suresi 82. ayet) “Din gününde hatalarımı affetmesini umup durduğum da O`dur. ”

(Şuara Suresi 83. ayet) “Rabbim, bana hükmetme gücü/hikmet bağışla, beni hak ve barış seven iyiler arasına kat!”

(Şuara Suresi 84. ayet) “Sonradan gelecekler arasında benimle ilgili doğru/isabetli bir dil oluştur. ”

(Şuara Suresi 85. ayet) “Beni, nimetlerle dolu cennetin mirasçılarından kıl. ”

(Şuara Suresi 87. ayet) “Herkesin diriltileceği gün beni utandırma. ”

(Şura Suresi 4. ayet) Göklerdeki ve yerdeki her şey O`nundur. Öylesine yüce, öylesine büyüktür O!

(Şura Suresi 9. ayet) Allah! O`dur gerçek dost. Ölüleri O diriltir. O herşeye güç yetirir.

(Şura Suresi 10. ayet) Herhangi bir şeyde ihtilafa düştüğünüzde onun hükmü Allah`a bırakılır. İşte budur Rabbim olan Allah! Yalnız O`na güvenip dayadım; yalnız O`na yönelirim ben.

(Şura Suresi 11. ayet) Gökleri ve yeri ortaya çıkarandır, Fâtır`dır O. Size, benliklerinizden eşler yapmıştır; davarlardan da çiftler. Bu tarz içinde üretiyor sizi. O`nun benzeri gibi bir şey yoktur. Gereğince işiten, gereğince görendir O.

(Şura Suresi 12. ayet) Göklerin ve yerin kilitleri/anahtarları O`nundur. Rızkı, dilediğine açıp bol bol verir. Kısarak, ölçüyle de verir. Gerçek şu ki, O herşeyi en iyi biçimde bilmektedir.

(Şura Suresi 19. ayet) Allah, kullarına çok lütufkârdır; dilediğini rızıklandırır. O`dur en güçlü, O`dur en yüce…

(Şura Suresi 25. ayet) Kullarından tövbeyi kabul eden O`dur. Çirkinlikleri/kötülükleri affeden O, yapıp ettiklerinizi bilen O…

(Şura Suresi 28. ayet) O odur ki, kulları umutlarını kestikten sonra yağmuru indirir ve rahmetini yayar. Velî`dir O, Hamîd`dir.
(Şura Suresi 29. ayet) Gökleri ve yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması da O`nun ayetlerindendir. O, dilediği zamanda onları biraraya getirmeye kadirdir.

(Şura Suresi 49. ayet) Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi Allah`ındır. Dilediğini yaratır. Dilediğine kız evlat bağışlar, dilediğine erkek evlatlar armağan eder.

(Şura Suresi 50. ayet) Yahut onları erkekler ve dişiler halinde çift verir. Dilediğini de kısır yapar. O`dur bilen, O`dur güç yetiren.

(Şura Suresi 53. ayet) Göklerde ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah`ın yoludur o. Gözünüzü açın, bütün iş ve oluşlar Allah`a varır!

(Taha Suresi 6. ayet) Göklerde, yerde, onların arasında, toprağın bağrında ne varsa O`nundur.

(Taha Suresi 8. ayet) Allah`tır O. İlah yok O`ndan başka. Esmaül Hüsna, en güzel isimler O`nundur.

(Taha Suresi 98. ayet) Gerçek olan şu ki, sizin ilahınız kendisinden başka hiçbir tanrı olmayan Allah`tır. O, ilim bakımından herşeyi çepeçevre kuşatmıştır.

(Taha Suresi 114. ayet) “Rabbim, ilmimi artır!”

(Tahrim Suresi 8. ayet) “Ey Rabbimiz! Işığımızı tamamla ve bizi bağışla! Sen her şeye Kadîr`sin, her şeye gücün yeter. ”

(Tahrim Suresi 11. ayet) “Ey Rabbim! Benim için katında, cennette bir barınak yap; beni zulme sapmış topluluktan da kurtar. ”

(Tegabün Suresi 1. ayet) Göklerdekiler ve yerdekiler Allah`ı tespih ediyor. O`nundur mülk ve yönetim; O`nun içindir tüm övgüler. Her şeye gücü yetendir O.

(Tegabün Suresi 3. ayet) Gökleri ve yeri hak olarak yarattı; sizi biçimlendirdi ve görünüşlerinizi güzel yaptı. Yalnız O`nadır dönüş.

(Tegabün Suresi 4. ayet) O bilir, göklerde ne var, yerde ne var! Ve bilir sizin gizlediklerinizi de açıkladıklarınızı da. Allah, göğüslerin özünü çok iyi bilir.

(Tegabün Suresi 13. ayet) Allah! İlah yok O`ndan başka! Yalnız Allah`a güvenip dayanır iman sahipleri.

(Tegabün Suresi 18. ayet) Görünmeyen ve görünen âlemleri bilendir O; Azîz`dir, Hakîm`dir.

(Tekvir Suresi 29. ayet) Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe, siz dileyemezsiniz!

(Tevbe Suresi 51. ayet) “Hakkımızda Allah`ın yazdığından başkası bize asla ulaşmaz. O`dur bizim Mevlâ`mız. Yalnız Allah`a güvenip dayansın inananlar. ”

(Tevbe Suresi 116. ayet) Göklerin de yerin de mülk ve yönetimi Allah`ındır. Diriltir de öldürür de. Sizin için Allah dışında ne bir dost vardır ne de bir yardımcı.

(Tevbe Suresi 129. ayet) “Allah bana yeter. İlah yok O`ndan başka. Yalnız O`na dayandım ben; büyük arşın sahibi O`dur. ”

(Yunus Suresi 56. ayet) O, hayat verir, O öldürür. O`na döndürüleceksiniz. !

(Yunus Suresi 65. ayet) Tüm onur ve kudret Allah`ındır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir.

(Yunus Suresi 85. ayet) “Yalnız Allah`a dayandık. Rabbimiz! Bizleri, zulmedenler toplumu için bir imtihan aracı yapma!”

(Yunus Suresi 107. ayet) Allah sana bir zarar dokundurursa, onu kaldıracak olan başkası değil, yine O`dur. O sana bir hayır dilerse, O`nun lütfunu reddedecek yoktur. Kullarından dilediğini lütfuyla nasiplendirir. Gafûr`dur O, Rahîm`dir.

(Yusuf Suresi 64. ayet) Şüphe yok ki Allah, koruyanların hayırlısıdır ve o, merhametlilerin en merhametlisidir

(Yusuf Suresi 67. ayet) Hüküm yalnız Allah`ındır. Yalnız O`na dayandım ben, yalnız O`na güvenip dayansın tevekkül sahipleri. ”

(Yusuf Suresi 101. ayet) “Rabbim, sen bana mülk ve saltanattan bir nasip verdin. Olayların ve düşlerin yorumundan bana bir ilim öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Benim dünyada da âhirette de Velî`m sensin. Beni müslüman/sana teslim olmuş olarak öldür ve beni barışsever hayırlı kullar arasına kat. ”

(Zuhruf Suresi 27. ayet) “Yalnız beni yaratana kulluk ederim. Bana, O kılavuzluk edecektir. ”

(Zuhruf Suresi 82. ayet) Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi onların nitelendirmelerinden arınmıştır, yücedir.

(Zuhruf Suresi 84. ayet) Göklerde ilah olan da O, yerde ilah olan da O. O`dur Hakîm, O`dur Alîm.

(Zuhruf Suresi 85. ayet) Göklerin, yerin ve bunlar arasındakilerin mülkü/yönetimi kendine ait olan o Allah`ın şanı yücedir. Kıyamet saatine ilişkin bilgi O`nun katındadır. Siz de O`na döndürüleceksiniz.

(Zümer Suresi 14. ayet) “Ben, dinimi yalnız kendisine özgüleyerek, Allah`a ibadet ediyorum. ”

(Zümer Suresi 44. ayet) “Şefaat, tümden ve sadece Allah`ındır. Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi O`nundur. Sonunda O`na döndürüleceksiniz. ”

(Zümer Suresi 46. ayet) “Ey Allah`ım! Ey gökleri ve yeri yaratan, ey görülemeyeni ve görüleni bilen! Sen hüküm vereceksin kulların arasında, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında. ”

(Zümer Suresi 62. ayet) Allah Haalik`tir, herşeyin yaratıcısıdır. Herşey üzerine vekil olan da O`dur.

(Zümer Suresi 63. ayet) Göklerin ve yerin kilitleri/anahtarları O`nundur. Allah`ın ayetlerini inkar edenler, hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

(Zümer Suresi 75. ayet) Hamd alemlerin Rabbi`ne özgüdür!

Tamamı Dua Olan Sureler:

Fatiha Suresi:

Rahman ve Rahîm Allah`ın adıyla… Hamt, âlemlerin Rabbi Allah`adır. Rahman`dır, Rahîm`dir O. Din gününün Mâlik`i, sultanıdır O… Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Dosdoğru giden yola ilet bizi… Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna…

Asr Suresi:

Yemin olsun zamana/çağa/gündüzün iki ucuna/sabah namazına/ikindi vaktine/Asrısaadet`e ki, İnsan, gerçekten tam bir hüsran içindedir! İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanlar, birbirlerine hakkı önerenler, birbirlerine sabrı önerenler müstesnadır.

Fil Suresi:

Görmedin mi ne yaptı Rabbin fil yâranına! Tuzaklarını boşa çıkarmadı mı onların? Gönderdi üzerlerine sürüler halinde kuş, Atıyorlardı onlara kurumuş çamurdan damgalı taş. Nihayet, onları yenik ekin yaprağına çevirdi.

Kureyş Suresi:

Kureyş`i alıştırıp ısındırdığı için, Onları kış ve yaz yolculuğuna alıştırdığı için, Bu evin Rabbine ibadet etsinler! O ki, onları doyurup kurtardı açlıktan ve kendilerini güvene çıkardı korkudan.

Maun Suresi:

Gördün mü o, dini yalan sayanı? İşte odur yetimi itip kakan; Yoksulu doyurmayı özendirmez o. Vay haline o namaz kılanların ki, Namazlarından gaflet içindedir onlar! Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar. Ve onlar, kamu hakkına/yardıma/zekâta/iyiliğe engel olurlar.

Kevser Suresi:

Hiç kuşkusuz, biz verdik sana Kevser`i/iyilik, bereket, mutluluk, güzellik, soy ve aydınlığın tükenmezini. O halde, sen de Rabbin için namaz kıl ve göğsünü gererek dimdik dur/sağ elini sol elinin üzerine koyup kıyam et/namazı vakti girer girmez kıl/kavrayışını bilgi ile derinleştir/eti yenecek hayvan kes! Kuşkun olmasın ki ebter/soyu kesik, seni kötüleyenin ta kendisidir!

Kafirun Suresi:

De ki: “Ey nankör kâfirler! Kulluk etmem sizin kulluk ettiğinize. Siz de ibadet etmezsiniz benim ibadet ettiğime. Kul değilim sizin taptığınıza, Ve ibadet edenler değilsiniz benim ibadet ettiğime. Sizin dininiz size, benim dinim bana!”

Nasr Suresi:

Allah`ın yardımı ve fetih geldiğinde, Ve insanları kitleler halinde Allah`ın dinine girerken gördüğünde, Tespih et Rabbini O`na hamt ile! Ve O`ndan af dile! Çünkü O, Tevvâb`dır, günahları affeder sınırsız bir şekilde.

Tebbet Suresi:

Elleri kurusun Ebru Leheb`in; zaten kurudu ya! Ne malı kurtardı onu ne de kazandığı. Alevli bir ateşe yaslanacaktır o; Karısı da, Odun hamalı olarak. Gerdanında bir ip olacaktır onun, en sağlam fitillisinden…

İhlas Suresi:

De ki: O, Allah`tır; Ahad`dır, tektir! Allah`tır; Samed`dir/tüm ihtiyaçların, niyetlerin, övgülerin, yakarışların yöneldiği tek kuvvettir! Ne doğurmuştur O, ne doğurulmuştur! Hiç kimse onun dengi ve benzeri olmamıştır, olamaz!

Felak Suresi:

De ki: “Yarılan karanlıktan çıkan sabahın Rabbine/yarılışlardan fışkıran oluşun Rabbine sığınırım! Yarattıklarının şerrinden, Çöktüğü zaman karanlığın/gelip çattığı zaman göz perdelenmesinin/tutulduğu zaman Ay`ın/battığı zaman Güneş`in/taştığı zaman şehvetin/soktuğu zaman yılanın/ümit kırdığı zaman musibetin şerrinden! Düğümlere üfleyip tüküren üfürükçülerin şerrinden! Kıskandığı zaman hasetçinin şerrinden… ”

Nas Suresi:

De ki: “İnsanların Rabbine sığınırım! İnsanların yöneticisine, yönlendiricisine, İnsanların ilahına; Kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/o sinsi, o aldatıcı şeytanın şerrinden, İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o; Cinlerden de insanlardan da olur o!”

Yazar : MİNE ERTAŞ

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website