YANIZCA KURAN

YANIZCA KURAN

Dini tartışmalara, ‘Dinin Kaynağı Nedir?’ sorusuna net bir şekilde cevap vermeden girişmek, bu anlamdaki çıkmazımızın en büyük sebebidir. Bu soruya verdiğimiz doğru cevaba; tüm benliğimizle sarılıp yaşam tarzımızı ona göre belirleyip,pratiğe de ona göre dökmemiz gerekir. ALLAH’ ın göndermiş olduğu sistem olan dinin, saptırmalardan, sömürücülerden, geleneklerden korunmasının tek çaresi KURAN-I KERİM’dir.

Kuran’ın anlattığı dine göre vahiy ve akıl insanların hareketlerine yön vermelidir. Gelenekler toplumca benimseniyor olsa da peşin kabuller, çoğunluk kabul etse bile vahyin ve aklın doğrulamadığı görüşler insan hayatına rehberlik etmemelidir.

Oysa bu gün insanların dini adeta bir geleneğe dönüştürdüklerini, din adına bir çok kabulün kökenini araştırmadan bu kabullerin dinin bir parçası olup olmadığını sorgulamadan, yaygın görüştür diye şeyhimiz dedi diye, falanca hoca dedi diye kabul ettiklerini gözlemliyoruz. Din adına ortaya atılan görüşler karşımıza çıktığında bunları, ayetlerin yol göstericiliği altında değerlendirmeliyiz. Kuran’ın anlattığı İslam’ı, bu geleneksel, zorlaştırılmış, mantıksızlaştırılmış dinden ayırt etmek bu yüzden çok önemlidir. Böylece Kuran’ın anlattığı İslam, üzerindeki yüklerden, eklemelerden, eksiltmelerden kurtulacaktır.

Din adına tek hüküm koyucu Allah’tır. Allah mesajlarını insanlığa Kuran vasıtasıyla eksiksiz, çelişkisiz, ayrıntılı, tam ve açık bir şekilde göndermiştir. Kuran’ı insanlara ileten, ilk müslümanları örgütleyip, kendisi de dini konularda yalnızca Kuran’a uyan Peygamberimiz, Kuran’ın dışında bir dini kaynağı insanlara sunmamış ve yazdırmamıştır.

Doğru ve dinin tek kaynağı olan Allah’ın kitabı Kuran’dır. İslam’ı Kuran dışılıktan kurtarmak ve hadislerin dinin kaynağı olmadığını göstermek Peygamberimiz’e hakaret değil, Peygamberimiz’i iftiralardan korumaktır.

‘’BİZ BU KİTABI SANA ,HER ŞEYİN AÇIKLAYICISI,BİR DOĞRUYA İLETİCİ,BİR RAHMET ,MÜSLÜMANLARA MÜJDE OLARAK İNDİRDİK.’’
NAHL SURESİ 89.AYET
KAYNAKÇA; UYDURULAN DİN ve KURAN’DAKİ DİN
DERLEYEN ; ÜMİT GÜRCANOĞLU


About the Author
Author

gurcanoglu

Leave a reply

Name (required)

Website