İkiyüzlülerin Açtığı Mescit

İkiyüzlülerin Açtığı Mescit

Peygamberimiz hayattayken ikiyüzlüler, inananların arasına ayrılık sokmak için, inananlara zarar vermek için bir mescit açmışlardır. Bununla ilgili İslam Ansiklopedisi’nde şu bilgi yer almaktadır: Sözlükte “zarar vermek, muhalefet etmek, sıkıntı vermek” anlamına gelen dırâr kelimesi mescid kelimesiyle birlikte Kur’ân-ı Kerîm’de “mesciden dırâren” şeklinde geçmekte (et-Tevbe 9/107) ve âyette münafıkların (ikiyüzlülerin) yaptığı bu mescidden bahsedilmektedir. (İslam Ansiklopedisi, Mescid-i Dırar maddesi)

Peygamberimizin söz konusu mescide gitmemesi için Kuran’da uyarı yer almaktadır. Kuran’daki ilgili ayetler şöyledir:

“Bir de şunlar var: Zarar vermek için, nankörlük için, inananların arasına ayrılık sokmak için, daha önceden Allah ve elçisiyle savaşmış kişiye gözetleme yeri kurmak için tutup bir mescit yapmışlardır. “İyilik ve güzellikten başka bir şey istemiş değiliz” diye, gerile gerile yemin de ederler. Allah şahittir ki, onlar kesinlikle yalancıdırlar.”

“O mescitte sakın namaza durma. Daha ilk gününde takva üzerine kurulan bir mescit, içinde namaz kılman için çok daha uygundur. Bu mescitte temizlenmek arzusu taşıyan kimseler vardır. Allah, temizlenenleri sever.”

“Peki, binasını Allah’a saygı ve Allah rızası üzerine kuran mı daha güvendedir, yoksa binasını sel artıklarının ucundaki uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı? Allah, zalimler topluluğuna kılavuzluk etmez.”

“Kurdukları bina, kalpleri parçalanıncaya kadar yüreklerinde bir kuşku olmaya devam edecektir. Allah her şeyi bilen, işlerini yerli yerinde yapandır.”

(Tevbe Suresi, 107-108-109-110. Ayetler)

Ayetlerde sözü edilen mescidi açan kişilerin ikiyüzlüler olduğu söylenir. Kuran’da ikiyüzlülerin nitelikleri ise birçok ayette yer alır. Buna göre, ikiyüzlülük; kişinin sahip olmadığı duygu, düşünce, erdem, değer veya özelliklere, sanki sahipmiş gibi davranması veya sahip olduğunu iddia etmesidir. İkiyüzlü biri gerçek duygularını, düşüncelerini ve içsel durumunu gizler. Kuran’da ikiyüzlülerden söz edilir ve bu karakterdeki kişiler kınanır. İkiyüzlülerle ilgili ayetler şöyledir:

 “İkiyüzlüler, yardımda bulunurken de istemeye istemeye, gönülsüz verirler.” (Tevbe Suresi, 54. Ayet)

“İkiyüzlüler, namaza kalkacakları zaman istemeye istemeye kalkarlar ve insanlara, namaz kılıyor desinler diye, gösteriş yaparlar.” (Nisa Suresi, 142. Ayet)

“Erkeğiyle kadınıyla ikiyüzlüler birbirine benzer; kötülüğü özendirip iyiliği engellerler, hayır için harcamaya elleri varmaz.” (Tevbe Suresi, 67. Ayet)

“İnananlar! Allah’a ve ahiret gününe inanmadığı halde halka gösteriş için yardımda bulunan kişi gibi yardımlarınızı başa kakmakla ve eziyet etmekle boşa çıkarmayın.” (Bakara Suresi, 264. Ayet)

 “İkiyüzlüler, kıldıkları namazlarının anlam ve amacından habersizdir, gösteriş için kılarlar. Onlar, kamu hakkına/yardıma/zekâta/iyiliğe de engel olurlar.” (Maun Suresi, 5-7. Ayetler)

 “İkiyüzlülere soracak olsan mutlaka, “Biz lafa dalıyor eğleniyorduk, hepsi bu!” derler. De ki: “Siz Allah ile, O’nun âyetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz?” (Tevbe Suresi, 65. Ayet)

“Gönüllü olarak yardımda bulunan inananların cömertliklerini eleştirenler ve aynı zamanda fazla veremeyen yoksullarla da alay edenler yok mu, Allah onları aşağılayacak. Onlar için acıklı bir azap var.” (Tevbe Suresi, 79. Ayet)

“İnsanlardan öylesi var ki dünya hayatıyla ilgili sözleri senin hoşuna gider. Üstelik sözüne uyduğuna Allah’ı da şahit gösterir. Halbuki gerçekte o, düşmanların en yamanıdır.” (Bakara Suresi, 204. Ayet)

“İkiyüzlüleri gördüğün zaman, görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar, dikilip dayanmış kütükler gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerinde sanarlar; onlar gerçek düşmandır, onlardan sakın.” (Münafikun Suresi, 4. Ayet)

Yazar: Karer A.


About the Author
Author

Editor 1

Leave a reply

Name (required)

Website