Üst Kattaki Ebu Leheb…

Üst Kattaki Ebu Leheb…

 

Allah, Kur’an’da şöyle buyuruyor:

“Dilediğine hikmet verir. Hikmet verilene ise çok büyük bir hayır verilmiş demektir. Bunu ancak temiz akıllılar anlar”
Bakara 269, Elmalılı Sadeleştirilmiş

Önce bu ayet ile başlayalım, bakış açımızı kazanalım: Allah hikmet verendir. Yığın bilgileri anlamlı okuma kabiliyeti vermiş ve bunu kime vermiş ise o da büyük bir hayır kazanmıştır. Ve bu yetiye ancak temiz akıllılar erişir, bilginin satır aralarını okur ve bu mana ile öğüt alırlar.

Kur’an kendisinden ve kendisi vesilesiyle hayattan öğüt almamız için bize açık seçik verilmiş bir rehber. Bu perspektif ile Yüce Kitabımızı okurken Mesed suresine geliyoruz. Çocukken öğrendiğimiz adıyla Tebbet suresi..

“Elleri kurusun Ebu Leheb’in; zaten kurudu da!”
Mesed,1

Evet kurusun. Ama kim bu Ebu Leheb? Ve eşi? Neden kurusun elleri?

Ebu Leheb’e ilişkin genel kabul gören anlatım, kendisinin aslen Abduluzza isminde olduğu, Ebu Leheb’in ona verilen lakap olduğu ve kendisinin Peygamberimiz Hz. Muhammed’in amcası olduğu yönünde. Ona yaptığı açık saldırılar ve sözlü sataşlar neticesinde Kur’an’dan nasibini bu ayetler ile alıyor.

Dilerseniz bu rivayet ile ya da bundan bağımsız olarak Ebu Leheb’i bir kişi olarak değil bir karakter olarak düşünelim. Kur’an’ın bize yeterli detayda çizdiği bir karakter: Ebu Leheb. Ateşin babası, alev babası. Süreklilik arz eden bir ihtiras ve şişirilmiş ego neticesinde yüzü sürekli alev alıp kızaran, etrafına ateşler püsküren, öfkesinden kıpkırmızı olan yüzündeki damar atışları görünen bir adam!

İşte insanları küçük düşürücü sözlerle azarlayan üst kattaki patronum, işte çok paralar kazandığı için kendini muktedir sanan ve kahvesinin gecikmesini kendisine hakaret kabul ettiği için görevliyi işten atan başka bir patron, bakın petrol getirileri için savaş çıkaran bir Ebu Leheb daha, yeteri kadar kauçuk toplayamadığı için kârı düşen ve Afrikalı çocuk kölenin elini kesen bir  Ebu Leheb de Kongo’dan bakıyor.

İşte hırsından vücudu ve yüzü alev alev yanan ve etrafına da ateş püsküren para babaları.. Neden mi para babaları? Sure’nin hemen sonraki ayeti:

“Ne malı kurtardı onu, ne kazandığı”
Mesed,2

Çünkü o malı ile kudretini ispatlamaya çalışıyor ve kazandığı arttıkça egosu şişiyor, alevleri artıyordu. Ancak, çalışanına, birlikte yaşadığı insanlara, dünyadaki mazlumlara ateş saçan bu adam için inananlara müjdeli haber:

“Alevli bir ateşe yaslanacaktır o”
Mesed,3

Mutlak adalet sağlanacak. Kazancın Allah’ın istemesiyle olduğunu bilmeyen, rızk aldığını değil rızk dağıttını düşünen, malı ile karakteri aşınan ve Allah’ın bu evrendeki taşkın kaynaklarından yalnızca bir kısmını elde ettiği için kendisini dünyanın hakimi gören, fesat çıkaran Ebu Leheb için alevli bir ateş var! Devam edelim:

“Karısı da, odun hamalı olarak (ateşe girecek)”
Mesed,4

İşte Ebu Leheb karakterinin dişisi. Karısı yahut da Ebu Leheblerin Ebu Lehepliğine göz yuman, destek veren arka çıkan herhangi bir kadın. Cinsel ahlaksızlık yoluyla, ekonomi ve medya yoluyla, sözleriyle ve davranışlarıyla destek veren, bu ateşe odun taşıyan kadın. Onun da cezası var.

“Gerdanında bir ip olacaktır onun, en sağlam fitillisinden”
Mesed,5

Bu kadın karakteri de hangi yüzyılda yaşarsa yaşasın mutlak adaletten nasibini alacak.

Allah tüm müslümanları Ebu Lehebleşmekten, Ebu Leheblerin düzenini döndürmekten ve bu düzenlere göz yummaktan korusun.

Amin

Bakara 269 meal: Elmalılı sadeleştirilmiş

Mesed (Tebbet) meal: Yaşar Nuri Öztürk


About the Author
Author

Ayse Hatipoglu

Leave a reply

Name (required)

Website