Müslümanlar ve Dünya Ekonomisi

Günümüz insanının maddeciliği kapitalizm`le zirveyi bulmuş, açık-seçik olarak ideolojisini de ilan etmiştir. Oysa hemen hemen tüm dinlerde maddi yardımlaşma desteklenir ve insanın maddeci yönü kınanır veya buna set çekilmeye çalışılır, yani kontrolsüz kapitalizm tüm dinlere aykırı bir durumdur. Ama buna karşı dünyanın gidişi maddecilik açısından çok vahim bir durumdadır. Gelir uçurumu tüm toplumlarda artmaktadır. Kur`an-da kınanan bir tip olan Karun bugün tek kişi değildir, artık yüzlerce Karun vardır… Ve Müslümanlar geliştikçe onlar da kapitalizmin dümen suyuna girmekte, kendi ülkelerinde sosyal güvenlik kurumları oluşturmamakta, gelir dağılımındaki uçurumu gidermek için ciddi çabalar sarf etmemektedir. Yoksulluk kadar gelir uçurumu da müslüman ülkelerde büyük bir ıstırap kaynağıdır. Müslümanların dünya nüfüsundaki payı %26 iken, dünyaekonomisindeki payı %6 cıvarındadır. Dünyadaki 54 müslüman ülkenin ekonomi büyüklüğü ancak Almanyanınki kadardır ki, Almanyanın nüfüsü 100 milyon cıvarındadır. Kısacası 1. 5 milyarlık Müslümanın iktisadi gücü 100 milyon kişilik Almanya kadardır, ne hazin bir tablo!

Yazar : Rıdvan Işık

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website