İslam ve Mutluluk

MUTLULUK

Allah’ın rahmeti, güzel düşünüp güzel iş yapanlara çok yakındır.. ( A’raf-56)
Kim gönülden iyilik yaparsa karşılığını görür.. (Bakara-158)
Güzel düşünüp, güzel davrananlara güzellik var. Onların yüzlerine kara bulaşmaz.
Cennetin dostlarıdır onlar.. (Yunus-26)
İşlerinizi iyi yapın, şüphesiz Allah iyi iş yapanları sever.. (Bakara-195)
İyilik ve güzellikten sana her ne gelirse Allah’tandır. Kötülük ve çirkinlikten sana ulaşan şeyse kendi nefislerinizdendir..
( Nisa-79)
Kim barışa ve hayra dönük iş yaparsa kendi lehinedir. Kimde kötülük yaparsa kendi aleyhinedir.. ( Fussilet-46)
Yemin olsun! Yeryüzüne, benim iyilik ve barış seven, takva sahibi-günahtan sakınan
mümin kullarım varis olacaktır.. ( Enbiya- 105)

Günümüzde; Kişisel gelişim, mutluluğun ve başarının sırrı, yaşam enerjisi ve benzeri konular çok popülerdir.
Bu konularda yazılan kitaplar en çok satan kitaplar arasında yer alır..
Bu Kitaplarda, daha güzel, daha mutlu, huzurlu bir yaşamın ve yaşam sürecinde başarılı olmanın yolları anlatılır. Yaşam, başarı, mutluluk konularındaki farkındalık arttırılmaya çalışılır..

İslam: Mutluluk, huzur, barış demektir. Mutluluğu, huzuru arıyorsak Kur’an’a uygun yaşamalıyız..
İyi bir kul, iyi bir mümin, iyi bir insan olanlar dünyada başarılı, mutlu ve ahirette cennetin varisçileri olacaktır..
Dünyada ve ahirette iyiliğe, güzelliğe, mutluluğa ulaşacaklardır..

Kur’an bize dünyada ve ahirette mutluluğa nasıl ulaşacağımızı öğretir, bildirir..
Yukarıda bahsedilen kitapların temel yaklaşımları, tavsiyeleri hepsi Kur’an’da olan bilgilerdir.

Yaradan; tektir, benzersizdir.. Yaratılan her şey, herkes ise birbirinden farklı ama ayni zamanda birbirlerini
tamamlayan çifti-zıttı, eşi ile yaratılmıştır..
Tek başına hiç kimse, hiç birşey yeterli, anlamlı değildir..
Bu konu; Kur’an’ı kerimde: ‘ben sizi çiftlerinizle, eşlerinizle birlikte yarattım’ ayetinde.
Mevlana kültüründe: ‘zıtların birlikteliğinde hoşluklar, sevgiler oluşur’ anlayışında.
Quantum teorisinde: Birlikte artı-yeni-değişik değer oluşturabilecek unsurlar birbiriyle etkileşir, birbirlerini çekerler görüşüyle.
Nobel fizik ödülü alan parite teorisine göre, evrende proton tek başına değil zıttı eşi ile
antiproton ile birlikte yaratılır.
Felsefe-toplum biliminde ise: Sosyal bir varlık olarak insanların, ancak birlikte yaşayarak ve sahip oldukları nitelik ve değerlerini paylaşarak mutlu olabilecekleri düşünceleriyle belirtilmiştir..
Yaratılanların sahip oldukları farklı doğal beşeri özellikler, birbirlerine karşı bir üstünlük, ayrıcalık unsuru olarak düşünülmemelidir. Bu durum aksine bizleri yaşam, başarı mutluluk
sürecinde birbirlerimize muhtaç kılar.. Yaratılanların birbirlerine ihtiyacı eşit seviyededir.
Birbirini tamamlayan farklı doğal-beşeri özelliklerimiz olduğu gerçeği pozitif yaklaşım, empati ve sevgiyle algılanır, sahip olunan değerler sentezlenir, paylaşılırsa ortak sinerji alanları
yaratılır, başarı ve mutluluğa ulaşılır..

Ancak, bu farklılıklar bir üstünlük unsuru olarak algılanır, ayrıcalık beklentisi yaratırsa, kibre, kaprise yol açarsa karşılıklı çekişme ve mutsuzluğa neden olur..
Kıymetli, değerli insan olmanın yolu: Yaradanın bahşettiği; samimiyet, iyi niyet, dürüstlük gibi doğal beşeri değerlerimizi muhafaza etmemize, yaşam sürecinde duygu, düşünce, bilgi dünyamıza artı değerler katabilmemize, maddi- manevi anlamda üretken olmamıza, ürettiğimiz artı değerleri
diğer insanlarla paylaşmamıza ve insanlara sevgiyle yaklaşmamıza bağlıdır..
Birbirlerini tamamlayan, birbiriyle uyumlu değerler, nitelikler birbirlerine ihtiyaç duyarlar, birbirlerinden etkileşir ve birlikteliklerinde artı değerler oluşur.. Rhonde Byrne ‘Secret’ adlı kitabında bunu çekim yasası olarak adlandırıp, ‘benzer benzeri çeker’ demiştir..
Sahip olduğumuz olumlu nitelik, değer ve birikimlerimizle orantılı olarak başarılı, mutlu olabiliriz..
İyi güzel olumlu nitelik ve değerlerle karşılaşmak, birlikte olmak istiyorsak öncelikle kendimiz;
iyi değerli kıymetli olmalıyız ve bu özelliklerimizi- değerlerimizi karşı tarafa yansıtabilmeliyiz, paylaşabilmeliyiz..
Paylaşım; duygu, düşünce dünyamızı zenginleştirecektir, yaşam daha renkli canlı keyifli güzel olacaktır..
Başarı, mutluluk sürecinde; pozitif-olumlu düşünce çok önemlidir. Beyin, belirsizlikleri, endişeleri sevmez.
Kararlı, tutarlı, azimli olunmalı, başarılı olunacağına inanılmalıdır..
Karamsar, kötümser, ümitsiz olunduğunda, sonuç büyük bir olasılıkla olumsuz olacaktır..
Kendi hayatımızda, gönüllerimizde başka gönüllere, sevgilere yer açmalıyız..
Yaşanılan bir beldede, şehirde insanların ortak kullanım-paylaşım alanları; parklar, meydanlar, yollar ne kadar çok, geniş, büyük olursa o belde o kadar yaşanası güzel bir yer olur..
İnsan ilişkilerinde de ortak paylaşım alanlarını çeşitlendirmek, çoğaltmak gerekir.
İnsanların birbiriyle paylaşacağı değerler ne kadar çok ve çeşitli olursa, yaşam o kadar güzel, keyifli olacaktır….

Kur’an’ın aradığı örnek-model insanın özellikleri; Furkan 63-76, İsra 23-39, lukman 12-19
ayetlerde bildirilmiştir.. Bu özelliklerin başlıcaları:
Mütavazi olmak, gece namaz kılmak, dua etmek, savurgan veya cimri olmamak,
Allah’a eş koşmamak, cana kıymamak, zina etmemek, yalancı şahitlik yapmamak,
Her türlü günahtan sakınmak, sabırlı olmak, Anne-babaya iyi davranmak, barış sever olmak,
tövbe etmek, Akrabaya ve fakirlere yardımcı olmak, sözüne sadık olmak, ölçüde ve tartıda hile
yapmamak, iftira etmemek, dedikodu yapmamak, kibirli olmamak, şükretmek nankörlük etmemek,
Allah’ın yaptığımız her şeyden- her irademizden haberdar olduğunu ve yaptıklarımızın bir karşılığı olduğunu
bilmek, namaz kılmak, iyiye güzele özenmek, kötülük ve
çirkinliklerden sakınmak, bağırmadan alçak sesle konuşmak..
Allah’a kulluk etmenin ve iyi insan olmanın karşılığı-mükafatı Fecr Süresi, 27-30. ayetlerde müjdelenmektedir.

‘Ey huzur içinde olan benlik- insan.
Sen O’dan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön.
Benim iyi-seçkin kullarımla birlikte, gir cennetime.. ’

İnşallah, mahşer günü hepimizin Yüce Allah’ın bu hitabına muhatap olmamız kısmet olur…

Yazar : Vedat Akbaşak

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website