BU ALLAH KATINDANDIR

Din hakkında herşeyi bildiğini zannedenler, boşboğazlık yapanlar, hayatlarında bir kere olsun Kuran meali okumamış insanlar bazen öyle şeyler söylerler ki dinleyenlerin bir bölümü (Yine Kuran okumayan güruh) bunlara inanır. Dini de o adamların anlattıkları gibi zannederler, kendileri de o adamlar gibi yaşarlar. O adamlarsa dedelerinden, atalarından duyduklarından başka birşey nakletmezler. Hatta daha da ileri gidip bunlar Allah katındandır derler. Aslında dediklerinin Allah`ın indirdiği dinle, Kuran`la alakası yoktur. Bunlar dindedir demek; ki o şeyin dinle alakası yoksa büyük günahtır. Bu tip adamlar hiç mi Allah`tan korkmazlar, hiç mi ahirette hesaba çekileceklerini bilmezler? Bakara 79da “… İşte bu, Allah katındandır derler. Vay hallerine onların ellerinin yazdıkları yüzünden!Vay haline onların kazanıp durdukları yüzünden!”

Allah kimseyi bu ayetin kapsamına sokmasın, yoksa sonucuna katlanırlar.

Yazar : OĞUZ TOKGÖZ

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website