İSLAM VE BOŞANMAK

Neredeyse her gün gazetelerde kadınlara yönelik şiddet haberlerine rastlıyoruz. Ne yazık ki bunların pek çoğu da namus ve töre adına işlenen cinayetler oluyor. Üstelik bu şiddete kadınların yanı sıra çocuklarda maruz kalıyor. Hatta bazen çocuklar bu şiddeti uygulayan oluyor. Bu şiddetin nedeni ise genelde zorla evlendikleri eşlerinden gördükleri zulüm ve baskıya dayanamayarak eşlerinden ayrılmak istemeleri. Bu isteklerin sonunun cinayetle bitmesi ise töre cinayeti ile adlandırılıyor ve artık bu gibi haberler hepimiz için normalleşti. Gerekçe ise namus ve ahlakın korunması oluyor.

Halbuki ahlak ve namus adına işlenen cinayetlerin dinimize ne kadar aykırı olduğunu anlamak için şu ayetlere bakmamız ve anlamamız yeterli olacaktır. Kuran Kerim’de boşanma ile konular ayetlerde yeterince açık bir şekilde anlatılmıştır.

 

“Ey Peygamber! Kadınları boşadığınız zaman iddetlerine doğru boşayın ve iddeti iyi sayın! Rabbiniz olan Allah’tan korkun! Onları evlerinden çıkarmayın; onlar da çıkmasınlar. Apaçık ve belgeli bir yüzsüzlük yapmaları durumu müstesna. İşte bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Allah’ın sınırlarını çiğneyen kendi benliğine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra yeni bir iş/oluş ortaya çıkarır.” 65- Talak Suresi-1

“Sürelerini doldurma noktasına geldiklerinde o kadınları ya uygun biçimde tutun yahut da yine uygun şartlarla onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de tanık tutun. Tanıklığı Allah için tam bir biçimde yapın. Allah’a ve âhiret gününe inanan kişiye işte bu şekilde öğüt verilmektedir. Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu nasip eder.” 65 – Talak Suresi-2

İşlenen cinayetlerin Dinimizde yerinin olmadığını görmek için yine Kuran-ı Kerim’e bakmak yeterli olacaktır.

 

“O kadınları, imkânlarınız ölçüsünde, barındığınız yerin bir kısmında barındırın. Onları baskı altında tutmak için onlara zarar verme yönüne gitmeyin. Eğen hamile iseler yüklerini bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Eğer sizin için çocuk emziriyorlarsa, ücretlerini de verin. Aranızda örfe uygun biçimde konuşup tartışın. Eğer anlaşmakta zorluk çekerseniz o zaman, doğmuş olan çocuğu baba hesabına başka bir kadın emzirecektir.” 65 – Talak Suresi-6

 

Ayrıca sebepsiz yere birini öldürmenin dinimizdeki yerini anlamak için yine Kuran- Kerim’e bakmamız gerekir.

 

Bir mümini kasten öldürene gelince, onun cezası içinde sürekli kalmak üzere cehennemdir. Allah gazap etmiştir böylesine, lanetlemiştir onu; çok büyük bir azap hazırlamıştır ona. Nisa-93

 


About the Author
Author

Seda

Leave a reply

Name (required)

Website