Bilim Verebilenden Alınır

“Diye Geldi Aklıma…” Konuştuğunda etrafına bir ışık zerresi bile saçamayan bir astroloğun, (uzay-zaman ve fizik-metafizik bahislerinin tema edildiği bir tartışma platformunda) kendisine Kuran’ı rehber edinmiş, gerçeği haykırma gayretinde ve dünyevi ilmiyle de parıl parıl parlayan bir fizik-felsefe sentezcisine, bir bilim felsefecisine kalkıp da “Şüphesiz güzel konuşuyor ve avamın ilgisini çekecek şeyleri söylüyorsun. Ama burada senin ne işin var ki! Ben (daha&helliip;)

ATEİZM YANILGISI-8

KÖTÜLÜK PROBLEMİ ÜZERİNE-3 Kötülük problemi üzerine önceki iki yazımı okuyanların şöyle bir itirazda bulunacaklarını biliyorum. “Teist düşüncedeki cennette kötülük adına hiçbir şey olmadığını iddia ettiğinize göre burada ileriye sürülen mantık geçersiz olur.  Zira ileri sürülen argümana göre mademki insanın, hayatın değerini ve kıymetini anlayabilmesi ve gerçek anlamda özgür iradeli bir birey/kişilik olabilmesi göreceli hakikatlerin ortaya çıkmasına; göreceli hakikatlerin ortaya çıkması (daha&helliip;)

Dağların Yüklenmekten Kaçındığı Emanet

  “Alın Yazısı, Alternatif Evrenler ve Kader Hakkında Bir Tefekkür” Kader bahsinin Kuran’dan örneklendirilmeyip yanlış aktarılması ve üzerinde düşünülmekten kaçınılması nedeniyle insanlar soru işaretleriyle yaşıyorlar. Kader, Müslümanlarca en çok ihtilafa düşülen konulardan birisi olagelmiştir hep. Bu ihtilaf genel olarak iki tane birbirine muhalif tezin ortaya çıkışıyla görünür olmuştur. Birincisi Allah’ın biz insanların yapacağı her şeyi daha önceden belirlemiş ve bizim (daha&helliip;)

İSLAM VE BOŞANMAK

Neredeyse her gün gazetelerde kadınlara yönelik şiddet haberlerine rastlıyoruz. Ne yazık ki bunların pek çoğu da namus ve töre adına işlenen cinayetler oluyor. Üstelik bu şiddete kadınların yanı sıra çocuklarda maruz kalıyor. Hatta bazen çocuklar bu şiddeti uygulayan oluyor. Bu şiddetin nedeni ise genelde zorla evlendikleri eşlerinden gördükleri zulüm ve baskıya dayanamayarak eşlerinden ayrılmak istemeleri. Bu isteklerin sonunun cinayetle bitmesi (daha&helliip;)

Maşallahu!

“Ma şALLAHu” .. Ayetteki örnek almamız, kullanmamız gereken kelime:   18-Kehf-39: Ve lev lâ iz dehalte cenneteke kulte mâ şâallâhu lâ kuvvete illâ billâh(billâhi), in tereni ene ekalle minke mâlen ve veledâ(veleden). Beni mal ve evlât (bakımından) daha az (yetersiz) görsen bile, sen bahçene girdiğin zaman: “(Bu bağ), Allah’ın dilediği (bağ)dır. Allah’tan başka kuvvet yoktur.” deseydin olmaz mıydı?”   Peki (daha&helliip;)

Cihad tuzağı

Cihad! Hem kurtuluştur hem de bir felaket. İşte en çok sömürülen İslami kavramlardan birisidir. Sabırsızlık ve  Kuran dışı söz sonucudur. Bilgili nice insanlar bu uğurda kan döküyor. Fakat Kuran bize ne zaman savaş için izin veriyor? Bunu düşünelim. Mezhepler, mezheplere karşı savaşırken hepsi ALLAH için mi birbirlerini öldürüyorlar yani? O zaman kazanan kişi neden hiç bir zaman müslümanlar olmuyor? Oyuna gelmeyin, (daha&helliip;)

Peygamber Sevgisi

“Pabuç’un Düşünce Dünyası’ndan-2” İyi bakmak lazım ki iyi görelim değil mi? Peki ama doğru olmayan o kadar çok şey var ki iyi görmek için zorlasa da insan kendini başaramıyor iyi görebilmeyi çoğu zaman. Kutlu Doğum Haftasındayız bir çok program düzenleniyor, Peygamberimiz anılıyor, O’nun hakkında bilgiler veriliyor, O’na olan sevgiler dile getiriliyor. Ben de bu gün onlardan birine davetliyim gideceğim inş. (daha&helliip;)

‘Hepimiz Yıldız Tozuyuz’ Sözü ve İslam

Bu söz kısa haliyle Carl Sagan’ın, uzunca açıklamalı bir paragraf olan versiyonu ise Lawrence Krauss’un sözü olarak internette pek çok yerde karşımıza çıkabiliyor. Ateizmi şiddetle destekleyen bu iki ismin bahsettiği “yıldız tozu olma” konusunu benim gözümde tekrar öne çıkaran ise, ülkem ateistlerinin bu cümleyi İslam’a aykırı zannederek “Hepimiz yıldız tozuyuz, hani topraktık” tandanslı sorular sorması, ve daha trajikomik olan bu (daha&helliip;)