Herkesin Evleneceği Kişi Belli midir?

Herkesin Evleneceği Kişi Belli midir?

Ne yazık ki Emeviler, Kuran’ın anlattığı kader kavramını da tanınmaz hale getirmişlerdir. Muaviye, halkına zulmederken onlara kendisinin Allah’ın kaderi olduğu iddiasını dayatmaktaydı. Kader, kelime anlamı itibarıyla “ölçü, miktar” gibi anlamlar taşımaktadır. “Takdir etmek” fiilinin de bir anlamı “ölçüye bağlamak”tır. Kuran, kader kavramını işte bu anlamda kullanmaktadır. Kuran, kader kelimesiyle evrende yaratılan her şeyin bir ölçüye bağlandığını, hiçbir şeyin tesadüfen oluşmadığını vurgulamaktadır. Bunun dışında, “her gün isyanım var kadere, ne öldürdü ne güldürdü bir kere” şeklinde bir kader anlayışı Kuran’da asla yoktur. Yunus Suresi’inin bir ayeti bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır:

“Hiç kuşkusuz ki Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez ama insanlar kendilerine zulmederler.” Yunus Suresi, 44. Ayet

Bu ayet Allah’ın insanlara asla zulmetmeyeceğini açıkça belirtmektedir. Dolayısıyla bu ayet, “herkesin evleneceği kişi bellidir” gibi Kuran dışı ifadeleri çürütmektedir. Bakara Suresi 221. Ayet, müşrik kadınlarla nikahlamayı yasaklamaktadır. Eğer herkesin kiminle evleneceği belliyse, birisi de müşrik bir kadınla evlenmişse Allah’ın kendi yasakladığı bir şeyi zorla insanlara yaptırdığı şeklinde mantık dışı bir sonuç çıkmaktadır. Böyle olsaydı müşrik kadınla evlenip mutsuz olan erkeğin evlendiği kişiyi Allah belirlediği için erkeğe zulmetmiş olurdu ancak Yunus Suresi’nin bu ayeti böyle bir durumun asla olmayacağını açıkça dile getirmektedir.

Not: Bu yazı, Hüseyin Selim Kocabıyık’ın “Kuran’ın Hakikatleri ve Emevi Uydurmaları” isimli kitabından başlığı değiştirilerek alınmıştır.


About the Author
Author

Editor 3

Leave a reply

Name (required)

Website