Maşallahu!

“Ma şALLAHu” ..

Ayetteki örnek almamız, kullanmamız gereken kelime:

 

18-Kehf-39: Ve lev lâ iz dehalte cenneteke kulte mâ şâallâhu lâ kuvvete illâ billâh(billâhi), in tereni ene ekalle minke mâlen ve veledâ(veleden).

Beni mal ve evlât (bakımından) daha az (yetersiz) görsen bile, sen bahçene girdiğin zaman: “(Bu bağ), Allah’ın dilediği (bağ)dır. Allah’tan başka kuvvet yoktur.” deseydin olmaz mıydı?”

 

Peki bize ne dedirtiyorlar hiç düşündük mü? Kuran türlü türlü açıkladık düşünen yok mu? Kendinize bakmaz mısınız? diyor.

Maşallah”u” = ALLAH ‘tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktu”r” !

Maşallahu ! Allahu ek ber !

Size bir şey çağrıştırdı mı?

 

2-Bakara-104: Ey âmenu olanlar! “Raina (bizi gözet)” demeyin. ve “unzurna(bize bak)” deyin. ve  (Allah’ın hükmünü) dinleyin (işitin). ve kâfirler için “elîm azap” vardır.

 

Allah bizleri bağışlasın in şâALLÂHu (!)

madem Arap dili konuşuyoruz ne söylediğimizi bilmeliyiz değil mi?!

2-Bakara-70… Kâlûd’u lenâ rabbeke yubeyyin lenâ mâ hiye, innel  bakara teşâbehe aleynâ, ve innâ in şâallâhu le  muhtedûn (muhtedûne).

Dediler ki: “Bizim için Rabbine dua  et, onun nasıl olduğunu bize açıklasın. Gerçekten o inek, bize göre, diğerlerine  benziyor. Ve eğer Allah dilerse, muhakkak ki biz mutlaka ulaşırız.”


About the Author
Author

Gokhan_X1

Leave a reply

Name (required)

Website