Kur’an Penceresinden SEKÜLER ANLAYIŞ

Kur’an Penceresinden SEKÜLER ANLAYIŞ

  Pagan inancına sahip Roma imparatorluğu’nda seküler anlayış benimsenmişti.  Çok Tanrı’lı sistemde isteyen istediği Tanrı’ya istediği ölçüde biat ediyor ve yaşamını kendi istediği gibi Tanrı’lardan bağımsız şekillendirebiliyordu. Roma’da Katolik Hıristiyanlığın benimsenmesiyle birlikte seküler anlayışın yerini, ruhbanların- kilisenin zulmü, engizisyon mahkemeleri aldı.. Ancak 15, 16. yy’dan itibaren Avrupa’da ruhban sınıfına, kilise hegemonyasına, engizisyon vahşetine, sömürüye, zulme tepki olarak seküler yaşam arayışları (daha&helliip;)
Üst Kattaki Ebu Leheb…

Üst Kattaki Ebu Leheb…

  Allah, Kur’an’da şöyle buyuruyor: “Dilediğine hikmet verir. Hikmet verilene ise çok büyük bir hayır verilmiş demektir. Bunu ancak temiz akıllılar anlar” Bakara 269, Elmalılı Sadeleştirilmiş Önce bu ayet ile başlayalım, bakış açımızı kazanalım: Allah hikmet verendir. Yığın bilgileri anlamlı okuma kabiliyeti vermiş ve bunu kime vermiş ise o da büyük bir hayır kazanmıştır. Ve bu yetiye ancak temiz akıllılar (daha&helliip;)
Hepimiz Kureyşliyiz…

Hepimiz Kureyşliyiz…

  Bir hidayet rehberi olan Kur’an-ı Kerim’in (Casiye suresi 11. ayet) Muhammed peygamber aracılığıyla inmesinin üzerinden 1400 yıl geçti. Peygamberimize elçilik görevi verildiğinde, aralarında yaşadığı Kureyşliler’le ortaya çıkan sıkıntıları, kabaca da olsa, bilmeyen yoktur. Ayrıca peygamberin hayatının anlatıldığı kitaplarda, belki abartılarak, Kureyşlilerin ne kadar zalim, ne kadar zevkine düşkün, ne kadar kötü insanlar olduğunu okuruz. Hatta okurken içimizden onlara kin (daha&helliip;)
Kur’an NAZAR İnancına Onay Veriyor mu?

Kur’an NAZAR İnancına Onay Veriyor mu?

    Bizler inancımızı Kur’an merkezli yaşamadığımız için, öyle şeyleri dinden zannediyoruz ki, Kur’an ın öğretisine tamamen ters düşüyor. Bu yazımda, toplum tarafından çok konuşulan NAZAR konusu üzerinde, sizleri düşünmeye davet etmek istiyorum. Bu konuda bakın neler söyleniyor. (Nazar haktır. Beğenerek, imrenerek veya kıskanarak bakılan şeylere nazar değer. İnsana, hayvana ve hatta cansıza da nazar değer. Nazar hastalık yapar, hatta (daha&helliip;)