Kur’an Göre Yönetim İlkeleri…

Kur’an Göre Yönetim İlkeleri…

    Kur’an’ın devlet, millet yönetimiyle ilgili bildirdiği temel ilkeler, hükümler şunlardır: Şura esası- kollektif katılım-Demokrasi ( Şura-38  Aliimran-159) Liyakat esası- Emanetlerin-yönetimin ehline verilmesi. (Nisa-58) Adalet. (A’raf-29 Nahl-90 Mümtehine-8) Aramızdan seçtiğimiz yöneticilere-kanunlara itaat etmek. (Nisa-59) Kur’an yönetim konusunda bu temel hükümlerden başka yöneticilerin ikrah-baskı zorlama, despotluk, zalimlik yapmamasını; insanların özgür olmalarını, özgür düşüncenin hakim olmasını, bey’atlaşma -karşılıklı anlaşmayı, uzlaşmayı; aklı, (more…)
Rabbim Beni Geri Gönder, Dersek?

Rabbim Beni Geri Gönder, Dersek?

  Geçenlerde bir uçak seyahati esnasında cam kenarında oturup aşağıyı izlerken düşüncelere daldım. İnsan bazen gün içerisinde bazı şeyleri anlayamıyor. Camdan baktığımda insanlar gözükmüyordu bile ama yerleşim yerleri belliydi. Evler, arabalar, oyuncak maket gibiydiler. Sonra uçak yükseldikçe daha da küçüldüler, küçük karıncalar gibi kaldılar. Koca koca şehirler küçücük bir alanda toplanmışlardı. Dağlar, insanların yerleşmediği yerlerse çok büyük alanlar olarak gözüme (more…)
Gerçek Ödül Töreni

Gerçek Ödül Töreni

    Uzun zamandır neredeyse hiç televizyon izlemiyorum. Bu yüzden aklımı da daha temiz tuttuğumu, daha huzurlu olduğumu düşünüyorum. Fakat geçenlerde televizyonun açık olduğu bir yerdeydim. Bazı iş kadınlarına, oyunculara ödül verilen bir gecenin haberi yapılıyordu. Ödül alan bir kadın spiker şöyle konuştu : ” İnsanın uzun süre bir işe emek harcaması ve bunun sonucunda birileri tarafından takdir edilmesi ve (more…)
Güzelim Ama Boşum, Zenginim Ama Allah’ı Umursamıyorum!

Güzelim Ama Boşum, Zenginim Ama Allah’ı Umursamıyorum!

    Bugün kadın-erkek herkesin isteklerine, kaygılarına baktığımızda bunların genelde güzel görünmek ve ya mal, mülk, para, zenginlik ile alakalı olduğunu görürüz. Etraf bir sürü güzel ama boş kadın-erkek ile dolu. Boş olmaktan kastım; Allah’ı umursamamak, dünyalık bir yaşam sürmek. Etraf bir sürü de zengin ama Allah’ı umursamayan insanla dolu. Sonu ahirete giden ve Allah’a kulluk etmemiz için var olan (more…)
Cihat…

Cihat…

    C İ H A D: Ched kökünden gelir. Kararlı, şuurlu, gayretle, bütün imkanlarla zalime, zulme, saldırıya karşı direnmeyi, mücadeleyi ifade eder. Kur’an cihadı “ Allah yolunda mücadele etmek, gayret göstermek” şeklinde ifade etmiştir. Nisa suresi 75. ayetine göre sadece kendimizin karşı karşıya kaldığı zulümle değil, diğer ezilip, horlanan, zulme uğrayan insanlar için de mücadele etmeliyiz. İmam Azam ebu (more…)
Mümin Ümmetin İstikbalinden Sorumludur…

Mümin Ümmetin İstikbalinden Sorumludur…

  “Allah’ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavmini-toplumunu helâka sürükleyenleri görmedin mi? Onlar cehenneme girecekler..” (İbrahim-28, 29)   “Biz bir ülkeyi-medeniyeti mahvetmek istediğimizde, onun servet ve nimetle şımarmış elebaşlarına emirler yöneltiriz-onları yöneticiler yaparız da onlar, orada bozgunculuk yaparlar. Böylece o ülke-medeniyet aleyhine hüküm hak olur; biz de orasını yerle bir ederiz..” (İsra-16)   İbrahim 28, 29 ve İsra suresi (more…)
Halbuki Onlara Rableri Tarafından Yol Gösterici Gelmiştir

Halbuki Onlara Rableri Tarafından Yol Gösterici Gelmiştir

      Bizler inancımızı yaşarken ne yazık ki, dinimizi nerelerden öğrenmeliyiz, hangi kaynaktan en doğru bilgiyi alırız, bunun doğru tespitini yapamıyoruz. Çevremizde öyle çok bilgi kirliliği var ki bu konuda, toplumda okuma, araştırma alışkanlığı olmadığı için, kime inanacağını bilemez durumda, neredeyse her söylenene inanan bir toplum olmuşuz. Allah gönderdiği rehber kitapta, yalnız Kur’an ın ipine sarılın, sizleri doğru yola (more…)
İstek ve Tercih Yasası…

İstek ve Tercih Yasası…

    İnsan eylemlerinin bir amacı var mıdır? Eylemlerinin sorumluluğundan kaçmak bir Müslüman’a yakışır mı? İnsanı eyleme yönelten şey istek ve tercihlerimizdir. İstek ve Tercih,  iradenin varlığını zorunlu kılar. İstekte, İradenin açığa vurulması, açıklaması, beyanı, koşulu söz konusudur. “İsteme” istenilen şeyin gerçekleşmesi üzerinde durur, onu gerçekleştirmeye çalışır. Bu insan gücünün kendisini bütünlüğü ile ortaya koymasını gerektirir. Bu güç ise gelişigüzel (more…)