Kur’an Göre Yönetim İlkeleri…

Kur’an Göre Yönetim İlkeleri…

    Kur’an’ın devlet, millet yönetimiyle ilgili bildirdiği temel ilkeler, hükümler şunlardır: Şura esası- kollektif katılım-Demokrasi ( Şura-38  Aliimran-159) Liyakat esası- Emanetlerin-yönetimin ehline verilmesi. (Nisa-58) Adalet. (A’raf-29 Nahl-90 Mümtehine-8) Aramızdan seçtiğimiz yöneticilere-kanunlara itaat etmek. (Nisa-59) Kur’an yönetim konusunda bu temel hükümlerden başka yöneticilerin ikrah-baskı zorlama, despotluk, zalimlik yapmamasını; insanların özgür olmalarını, özgür düşüncenin hakim olmasını, bey’atlaşma -karşılıklı anlaşmayı, uzlaşmayı; aklı, (daha&helliip;)
Cihat…

Cihat…

    C İ H A D: Ched kökünden gelir. Kararlı, şuurlu, gayretle, bütün imkanlarla zalime, zulme, saldırıya karşı direnmeyi, mücadeleyi ifade eder. Kur’an cihadı “ Allah yolunda mücadele etmek, gayret göstermek” şeklinde ifade etmiştir. Nisa suresi 75. ayetine göre sadece kendimizin karşı karşıya kaldığı zulümle değil, diğer ezilip, horlanan, zulme uğrayan insanlar için de mücadele etmeliyiz. İmam Azam ebu (daha&helliip;)
Mümin Ümmetin İstikbalinden Sorumludur…

Mümin Ümmetin İstikbalinden Sorumludur…

  “Allah’ın nimetine nankörlükle karşılık veren ve sonunda kavmini-toplumunu helâka sürükleyenleri görmedin mi? Onlar cehenneme girecekler..” (İbrahim-28, 29)   “Biz bir ülkeyi-medeniyeti mahvetmek istediğimizde, onun servet ve nimetle şımarmış elebaşlarına emirler yöneltiriz-onları yöneticiler yaparız da onlar, orada bozgunculuk yaparlar. Böylece o ülke-medeniyet aleyhine hüküm hak olur; biz de orasını yerle bir ederiz..” (İsra-16)   İbrahim 28, 29 ve İsra suresi (daha&helliip;)
Halbuki Onlara Rableri Tarafından Yol Gösterici Gelmiştir

Halbuki Onlara Rableri Tarafından Yol Gösterici Gelmiştir

      Bizler inancımızı yaşarken ne yazık ki, dinimizi nerelerden öğrenmeliyiz, hangi kaynaktan en doğru bilgiyi alırız, bunun doğru tespitini yapamıyoruz. Çevremizde öyle çok bilgi kirliliği var ki bu konuda, toplumda okuma, araştırma alışkanlığı olmadığı için, kime inanacağını bilemez durumda, neredeyse her söylenene inanan bir toplum olmuşuz. Allah gönderdiği rehber kitapta, yalnız Kur’an ın ipine sarılın, sizleri doğru yola (daha&helliip;)
İstek ve Tercih Yasası…

İstek ve Tercih Yasası…

    İnsan eylemlerinin bir amacı var mıdır? Eylemlerinin sorumluluğundan kaçmak bir Müslüman’a yakışır mı? İnsanı eyleme yönelten şey istek ve tercihlerimizdir. İstek ve Tercih,  iradenin varlığını zorunlu kılar. İstekte, İradenin açığa vurulması, açıklaması, beyanı, koşulu söz konusudur. “İsteme” istenilen şeyin gerçekleşmesi üzerinde durur, onu gerçekleştirmeye çalışır. Bu insan gücünün kendisini bütünlüğü ile ortaya koymasını gerektirir. Bu güç ise gelişigüzel (daha&helliip;)
Cehalet : Akıl Düşmanlığıdır…

Cehalet : Akıl Düşmanlığıdır…

  Kur’an’a göre cehaletin tespitinde; köylülük, şehirlilik; zenginlik, fakirlik veya eğitim seviyesi kıstas değildir.. Bizlerden bir, iki kuşak önce okur yazar oranının yüzde 3-5 seviyelerinde olduğu ve nüfuzun büyük çoğunluğunun köylerde, kasabalarda yaşadığı bilinmektedir. Nüfusun %95’i için; babamız, dedelerimiz için cahil diyebilir miyiz.? Tabi ki diyemeyiz. Kur’an’da cehalet kavramı aklı etkin kullanmamak, akletmemek, akıl düşmanlığı, gerçeğe yönelmemek ve  akılcı-rasyonel, olgun, uzlaşmacı olmayan; (daha&helliip;)
Bir Tatlı Huzur…

Bir Tatlı Huzur…

  Mevsimlerin gelişini, gidişini ne çok severdik eskiden. Hayatımıza bir meltem esintisiyle girer, bizi ruh halimizden ayıltır, kendimize getirir, yeni yol haritaları çizerdik. Kavurucu sıcağın ortasına düşen bir yağmur damlasında hüzün yerine coşkuya kapılırdık. Soğuk mevsimin son demlerini yaşarken bir bahar gününde, toprağın canlanmasıyla içimizde bin hevesle açılmaya amade tomurcuklar biterdi. Gökyüzünü hep berrak severdik. Gri bulutlara tahammül edemez, iç (daha&helliip;)