BÜYÜK MASON KURULTAYI

31. 03. 2011


1989 Yılında Avusturya`da toplanan 33 dereceli üstadların kurultayında aldığı bazı kararları aktarmak istiyorum.

KARAR 1.

A) Anti-masonik ve antisemitik bütün gelişmelerin tespit edilerek önüne geçilmesi.

B) Masonik ideallerin gerçekleşmesini engelleyebilecek hareketlerin yok edilmesi.

C) Son 10 yıldaki anti-masonik güçlerle ilgili detaylı bir rapor hazırlanması.

KARAR 2.

A) Basındaki biraderlerimiz arasında dayanışmanın güçlendirilmesi. Bununla birlikte, afişe olmalarını önlemek amacıyla, aralarında suni bir rekabet havası oluşturulması.

B) Önemli rollerdeki biraderlerin açıklanmasının engellenmesi için temel önlemlerin alınması.

C) Basındaki biraderlerin, dindarları bildirmek konusunda, daha duyarlı ve daha dikkatli olmaları için uyarılması.

KARAR 3.

A) Kitle partilerindeki biraderlerin sayılarının arttırılması ve etkilerinin güçlendirilmesi. Bununla birlikte, afişe olmalarını önlemek amacıyla, aralarında suni bir rekabet havası oluşturulması.

B) Parasal sorunlar için Avrupa localarının yardım ve iş birliğinin istenmesi

KARAR 4.

A) Medya topluluklarının yardımıyla, yavaş yavaş arttırarak, masonik ahlak ve düşünüş biçiminin benimsetilmesi

B) Derhal masonlar hakkındaki şüphe ve ön yargı sorununun çözülmesi. Bu görev için birleşiğimiz olan klüplerimizin (Rotary-Lions vs. ) görevlendirilmesi.

KARAR 5.

A) Büyük derneklerimizin GAP düzenlemesinin içine sokulması.

B) Güneydoğu`daki yatırım için faydalı koşulların hazırlanması.

C) Bu bölgedeki yatırımlar için girişimci biraderlerin biraraya getirilmesi.

KARAR 6.

A) Halkın, dini inançların dışında kalması için, eğitiminin sağlanması.

B) Akademik çevrelerde bulunan biraderlerimiz vasıtasıyla, üniversite çevresi içinde bu konunun güncelleştirilmesi.

C) Diğer bir yandan, medya kitleleri yardımıyla bu dogmatik eğilimlerin yerilmesi.

KARAR 7.

A) Sovyetler Birliği`ndeki Türk Devletleri`nin muhtemel bir bağımsızlık hareketi, Türkiye`nin Avrupa ve Ortadoğu`daki konumunu etkiliyebilir. Bölgedeki dengelerin korunması için etkili siyasi tedbirlerin alınması.

B) Sovyetler Birliği`ndeki rejim değişikliğine müteakiben oluşabilecek muhtemel bir Türk Birliği`ne karşı halkta oluşacak ılımlı bakışın, kitle psikolojisi yöntemiyle, yok edilmesi. Kamuoyunun böyle bir birliğin zararları doğrultusunda yönlendirilmesi

KARAR 8.

A) Premasonik kuruluşlarımız (Lions, Rotary, Diners vs. ) vasıtasıyla, uygun gençlerin gözlem ve seçimlerine devam edilmesi. Seçilen gençlerin, masonik idealler doğrultusunda, Avrupa ve Amerika`daki merkezlerimizde eğitimlerine başlanması.

B) Yeni seçilenlerin dışarıda eğitimi için, ödemelerin ve uygun şartların hazırlanması

KARAR 9.

A) Her hafta tüm yeni gelişmelerin Paris Merkez Komitesi`ne ve Büyük Türk Konseyi yetkililerine aktarılması.

B) Büyük Chicago Locası`na gönderilen bilgilerin, zenginleştirilip, daha iyi hale getirilmesi.

KARAR 10.

A) İslami hareketlerin, kontrol edilerek, uzun vadede yok edilmesi.

B) Dini gruplar arasındaki ihtilaf ve bölünmelerin körüklenerek, masonluk aleyhindeki etkilerinin zayıflatılması.

C) Dini akımların toplu gücünün değişik odaklara yönlendirilerek, masonik ideallere zarar vermelerinin önlenmesi.

KARAR 11:

A) Basındaki bütün anti-masonik yayınların takip edilmesi.

B) Tüm anti-masonik yayınların toplatılması ve satışının engellenmesi.

C) Fiili ve uygun yöntemlerle, anti-masonik yazarların ve yayın evlerinin tüm faaliyetlerinin durdurulması.

KARAR 12.

Halk arasında masonluk öncesi kurumların yayılması.

Bu 12 kararla anılan maddeleri dikkatlice okuyunuz, dost sandıklarımız düşman olmasın sakın… !Ayrıca bu yazıda yayınlanmazsa şüphelerimde haklı olduğu mu düşüneceğim: )

Yazar : Birol Çetin

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website