Güzel Ahlakta Kararlı Olmak

Kuran’ı Kerim, insanlar için bir yaşam rehberidir. Yüce Rabbimizin en güzel ahlakı bildirdiği Kuran’ı okumak ve emir ve yasaklarını titizlikle uygulamak her Müslüman’ın görevidir. ‘Bu, kendisinde şüphe olmayan, muttakiler için yol gösterici olan bir Kitap`tır. ’ (Bakara Suresi, 2)


Kuran’ı okuyan insanlar bilir ki, Allah kullarına sabırlı olmalarını ve bunda kararlı davranmalarını emreder. Bu tavır insanlar için faydalı sonuçlar doğuran güzel bir ahlak örneğidir aslında. Yaşanan olumsuz olaylarda gösterilen sabır ve tevekkül, olayların büyümesine engel olurken daha güzel sonuçlar elde edilmesini sağlayabilir. Yaşanan olumsuz olaylarda öfkeye kapılıp, sabırlı davranamamak kişiyi içinden çıkılmaz durumlara sokar çoğu zaman. Karşılaşılan her olayın Allah’ın kontrolünde ve bir sınav dahilinde gerçekleştiğini bilmek ve sabırlı davranmak hem bu dünya için hem ahiret için büyük yarar sağlar insana. Allah pek çok ayetinde ‘sabredin’ derken, sabır gösterenleri de cennetle müjdelemektedir:
‘İşte onlar, sabretmelerine karşılık (cennetin en gözde yerinde) odalarla ödüllendirilirler ve orda esenlik dileği ve selamla karşılanırlar. ’ (Furkan Suresi, 75)

Aynı zamanda Yüce Rabbimiz, güzel ahlak özelliklerini bildirdiği Kuran’ı Kerim’de, bize yapılan kötülüklere karşı iyilikle cevap vermemizi de emretmiştir:

‘İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen, en güzel olan bir tarzda (kötülüğü) uzaklaştır; o zaman, (görürsün ki) seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki sıcak bir dost(un) oluvermiştir. ’ (Fussilet Suresi, 34)

Ayetten de anlaşılacağı gibi kötülükleri uzaklaştırmanın en güzel yolu iyilikle davranmaktır. Bu güzel üslup kötülük düşünen insanı bile yumuşatıp düşmanlığı sona erdirebilecek kadar güçlü ve etkili bir davranıştır. Allah kulları arasında kavga ve düşmanlığı engellemek için onları şeytana karşı uyarır ve birbirlerine güzel söz söylemelerini bildirir: ‘Kullarıma, sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. ’ (İsra Suresi, 53)

Kuran’da bildirilen ve bizlerin de sorumlu olduğumuz ahlak özelliklerinden biri de sert üsluplardan kaçınıp yumuşak huylu olmamızdır. ‘Allah`tan bir rahmet dolayısıyla, onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi… ’ (Al-i İmran Suresi, 159)

Kuran’ın her ayetinde bizler için bir öğüt bulunmaktadır. Bizlere düşen bu öğütlere uymak ve Allah’ın razı olacağı davranışları sonuna kadar kararlılıkla devam ettirmektir. Şeytan pek çok yöntemle bizlere yaklaşarak sabrı, tevekkülü, güzel sözü ve davranışı engellemeye çalışır. ‘Sabır sabır nereye kadar’, ‘hep ben mi alttan alacağım’, ‘bu kadarı da fazla’, ‘artık yeter’ gibi kışkırtmalarla güzel ahlaktan vazgeçirmeye çalışır.

Gerçekten inanmış müminler için sabrın ve güzel ahlakın sınırı yoktur. Güzel ahlaktan vazgeçmek demek Allah’ın yolundan sapıp şeytanla omuz omuza yürümek demektir. Bu nedenle şeytanın bu türlü kışkırtmalarına karşı uyanık olmalı ve Allah yolunda kararlı bir şekilde yaşamalıyız. Güzel ahlak göstermekten vazgeçmeden…

“… Sürekli olan `salih davranışlar` ise, Rabbinin Katında sevap bakımından daha hayırlıdır, umut etmek bakımından da daha hayırlıdır” (Kehf Suresi, 46)

Altuğ Öztürk

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website