Bezmişem bugün

Yeri göğü ins-i cins-i yaratan

Istemem kulların bezmişem bugün
Kanımızı emen sahte şeyhlerden
Istemem nasihat bezmişem bugün

Salatı kaldırmış sahte hocalar
Düşmüş cehenneme daha bocalar
Dört yanımı saran yezit yobazlar
Yezitden Yobazdan bezmişem bugün

Okudum manayı hakkı bulayım
Bende konuşan kuran olayım
Sahte hocaya birşey sorayım
Neyse vazgeçtim bezmişem bugün

Çalıpta çırpmış yoksulun malın
Içine edeyim böyle hocanın
Kanımızı emen sahte imamın
Canına okuram bezmişem bugün

Yüzü su görmemiş abdestli gezer
Bir namaz kıldırır tüm kullar bezer
Paralı olanları baş tacı eder
Yoksulu soyandan bezmişem bugün

Aleviyi görse dinsiz der yobaz
Alem görmedi böyle hokkabaz
Kurandan tek ayet asla sordurtmaz
Sahte alimlerden bezmişem bugün

Türban türban diye bacıyı kınar
Elin namusuna bekçilik yapar
Zülfün telinde zinalık arar
Uçkuru bozuktan bezmişem bugün

Terbiyesiz herif gözü çocukta
Dikkat edin beyler evlencek onla
Yavrucak daha dokuz yaşında
Böyle namussuzdan bezmişem bugün

Şimdi bu sözümden incinme hocam
Senin tapdığın puta asla tapmazam
Dinim Islamdir kuran satmazam
Dini satanlardan bezmişem bugün

Mezhep bilmezem söylerim sözüm
Meydanda maskesiz ahada özüm
Hakk narı ile yanan bir narı közüm
Soğuk ateşlerden bezmişem bugün

Açdırtma ağzımı söverim billah
Bir ayet okuram yakarım vallah
Çelebi´nin zikri fikridir ALLAH
Riyakar zikirden bezmişem bugün

Yazar : Mustafa Çelebi

 


About the Author
Author

Dini Yazilar

Leave a reply

Name (required)

Website