Yahudilerin Hepsi mi Lanetli?

İsrail devletinin 40 yılı aşkın bir süredir Filistini işgal etmesi ve burada yaptığı zulüm, tüm dünyada ve özellikle de İslam dünyasında son derece tepki doğurdu. İnsani kaygılarla bir çok köşe yazarı gazetelerinde bu acımasız saldırıyı kınayan yazılar yazdılar. Bu tepkiler içinde bir köşe yazarı Yahudi ırkına İslami persfektiften nasıl bakılması gerektiğini sorgulayıp, Kur’an da Yahudi ırkının lanetlenip lanetlenmediğini sormuş ve Kur’an`ın ırkçı bir kitap olup olmadığına cevap aramıştır. Kuranda bazı ayetler de Yahudilerin alemlere üstün kılındığından (bakara 47, 122) söz edilirken bazı ayetler de ise lanetlendiklerinden (nisa 46, bakara 88) söz edilmektedir. İlk bakışta bu iki anlatım arasında bir çelişki olduğu düşünülebilir. Zaten bir çok ateizm propagandası yapılan sitelerdede bu ayetler arasında bir çelişki varmış gibi gösterilip Kur’an`ı Kerim`e eleştiri getirilmeye çalışılmaktadır. Bazı Hristiyan ve Yahudi çevrelerde, bu ayetlerdeki ifadeleri kendi amaçları doğrultusunda yanlış yorumlayarak, Kur’an`ın ırkçı bir kitap olduğunu iddia etmektedirler. Fakat konu ile ilgili ayetler incelendiğinde, Yahudilerin nasıl anlatıldığı daha iyi anlaşılacak ve de ayetler arasında bir çelişkinin olmadığı görülecektir.

Kur’an a göre insan, ırkça, cinsiyetçe, malca, paraca vs.. değil takvaca üstünlüğe erer.

Allah c.c bir ayetinde:

Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah katında sizin en üstün olanınız, takvaca en ileride olanınızdır. Hucurat Suresi 13

Allah katında ölçü, insanların ırkı ya da cinsiyeti değildir. Doğuştan sahip olunan özellikler de bir üstünlük vesilesi değildir.

Allah c.c, Tekasür suresinde insanların kendi soyuyla, malıyla vs.. övünmelerini açıkça eleştirmiştir.
Bir insan peygamber soyundan bile gelse, doğuştan bir üstünlüğünün olmadığını Allah c.c İbrahim a.s. kıssasında şöyle vurgulamaktadır:

Rabbi İbrahim’i kelimelerle denedi, O da bunları yerine getirdi. O vakit Allah İbrahim’e: Ben seni insanlara önder kılacağım dedi. İbrahim ”soyumdan da” dedi. Allah ”zalimler benim ahdime nail olamazlar” dedi. Bakara Suresi 124

Bir insan, peygamber soyundan da gelse, sonuçta zalimlerden olabilir. İnsanlar ister farklı bir ırktan gelsin, isterse de Rabbimizin seçtiği bir peygamberin soyundan gelsin, Kur’ an a göre doğuştan hiç bir üstünlüğü olmadığı açıktır.

Bu durumda, Yahudilerle ilgili Kur’an’daki ayetleri nasıl anlamamız gerekir? Musa kıssasında Yahudilerden bahseden bir ayette onların ne için lanetlendiği şöyle anlatılmaktadır:

Andolsunki, biz Musa ya kitap verdik ve ondan sonra ard arda resuller gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa ya da apaçık deliller verdik ve onu Cebrail ile destekledik. Lakin sizlere ne zaman bir resul, nefslerinizin hoşlanmadığı bir şeyle geldiyse kibirlendiniz. Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Dedilerki, kalplerimiz örtülüdür. Bilakis, inkarlarından dolayı Allah onları lanetledi. Bu yüzden pek azı iman eder. Bakara Suresi 87,88

Bakara suresindeki bu ayetler dikkatlice okunduğunda, lanetlenen insanların tüm Yahudi ırkı olmadığı anlaşılmaktadır. Bu kimseler, Musa a.s.’a ondan sonra gelen bir çok peygambere ve İsa a.s. iman etmeyen, yalanlayan ve öldürmeye kalkan kişilerdir. Tüm ırkı kapsayan bir durum olmadığı gibi o dönemde yaşayan Yahudilerin tamamını da kapsamaz. Sadece o dönemlerde yaşayan ve inkarcı olan Yahudileri kapsamaktadır. Bu insanların lanetlenmesinin nedeni Musevi dinine tabi oldukları için değil, aksine gerektiği gibi bu dine uymadıkları içindir. Tevrata uyan iyi birer Yahudi olmadıkları için Allah bu kişileri eleştirmiştir. Kur’an da, lanetlenmiş olan kimseler sadece Yahudi ırkından olan kimseler değildir. Allah tüm inkar edenleri lanetlediğini Ali İmran suresinde şöyle açıklamaktadır:

İmanlarından sonra kafir olan bir kavmi, Allah nasıl hidayete erdirir? Onlar resulun hak olduğuna şahit olmuşlardı ve onlara apaçık deliller gelmişti. Allah zalim bir kavmi hidayete erdirmez. Böylelerinin cezası, Allah’ın meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Ali İmran Suresi 86,87

Nitekim Yahudiler, kendilerine gönderilen resullere uyduklarında, Allah c.c onları alemlere üstün kılmıştır. Allah c.c ayetlerinde bunu tüm insanlığa açıklamıştır:

Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. Bakara Suresi 47,122

Burada unutulmaması gereken en önemli nokta Zekeriyya, Yahya, Yakup gibi peygamberlerin de Yahudi soyundan olduğudur! Bunlar, vicdanlı, samimi Yahudilerin olduğu kadar bizim de peygamberlerimizdir. Hepsi de Allah’ın elçisidir ve bizler için örnek insanlardır. Sadece Peygamberler değil İsa a.s.’ın annesi Hz. Meryem de Yahudi ırkındandır ve bizimde annemizdir. Allah onu takvasından dolayı (ırkında dolayı değil), tüm kadınlardan üstün kılmıştır:

Melekler, ey Meryem! Şüphe yok ki Allah seni seçti, seni arındırdı ve seni dünya kadınlarından üstün kıldı, dediler. Ali İmran Suresi 42

Ayetlerden de anlaşılacağı gibi Kur’an ı Kerim’i kendisine ölçü alan bir müslüman, “yahudiler lanetlenmişlerdir!” gibi bir görüş bildirmez. Bundan söz eden kişi islami bir bakış açısıyla değil ancak ırkçı bir bakış açısıyla konuyu değerlendirmiş olur…


About the Author
Author

osman arslan

Comments (1)
Leave a reply

Name (required)

Website