Davranış Bilimleri…

Bilgi ve Teknoloji çağındayız.

Davranış Bilimlerimizi temellendirirken; Psikoloji- İnsan Davranışını İncelemektedir.İnsan Ahlakını değil.

İnsanda “Ahlak” Ferdidir, sorumluluk yükleyicidir Doğuştan var olandır.
Vahiy, Kaynaklarından bağımsız geliştirilen “Davranış Bilimleri” Bizi sadece “Güden ve Güdülen” yapar.

Davranışlarımızdır bizi biz yapan. Bilgi küpü olmak değil. Bilgisayarlardan daha bilgili varlık yok şu anda. Davranışlarımızdan hesaba çekileceğiz. Kimi önceliyoruz, Neden paylaşımlar da bulunuyoruz. Hedef amaç ne? Ayrıca, sadece Bilgi bize davranış kazandırmaz. Davranışlar, bize davranış kazandırır. Yoksa , Bildiğiyle amel etmeyenleri Allah, Merkebe benzetiyor. Sırtta taşınan yük …

CUMA-
5. Ayet : Meselulleziyne hummiluttevrate summe lem yahmiluha kemeselilhımari yahmilu esfaren bi’se meselulkavmilleziyne kezzebu biayatillahi vallahu la yehdiylkavmezzalimiyne
Anlamı : Tevrat’la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah’ın âyetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür! Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

 


About the Author
Author

MuruvvetCaliskan

Leave a reply

Name (required)

Website